Ana Sayfa Sosyal Hizmet Alanları

Sosyal Hizmet Alanları

Aile Birey Gelişimi Çocuk Engellilik Alanı Gençlik Refahı Göç ve Mülteciler Kadın Refahı LGBTİ+ Okul Sosyal Hizmeti Yaşlılık ve Gerontoloji

Okul Sosyal Hizmeti Gelişimi ve Türkiye

1.GİRİŞ        Sosyal hizmet mesleği insanların sosyal çevresinde karşılaştığı sorunların en aza indirgenmesi konusunda önemli rol oynar. Özellikle sağlık, eğitim, barınma vb. ihtiyaçları olan bireylerin...

Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde Sosyal Hizmet

Giriş ve Sosyal Hizmetin Tanımı Sosyal hizmet, insan hakları ve sosyal adalet ilkelerini temel alan; sosyal değişimi destekleyen, insanların iyilik durumunun geliştirilmesi için insan ilişkilerinde...

Sosyal Hizmet İlgililerinin Katılabileceği Sivil Toplum Örgütleri

Sosyal hizmet ilgililerinin katılabileceği sivil toplum örgütlerinden bahsetmeden önce sivil toplum örgütleri hakkında ve sosyal hizmetle bağlantısına değinmek istedim. Sivil toplum örgütleri devlet dışı...

Aile Danışmanlığını Anlayalım

Aileyi oluşturan bireylerin bir araya gelmesi ve paylaştıkları ile ilgili fikirlerin paylaşılması ve bunların oluşturulmasını sağlar. Aile danışmanlığı, Aile Yasası çerçevesinde verilen danışmanlık hizmetine...

Sosyal İnceleme Raporları Kendimizi Hiç Kandırmayalım

KENDİMİZİ HİÇ KANDIRMAYALIM!!! Nihat Tarımeri Sosyal Hizmet Uzmanı“ Efendi-Köle” ilişkisinin olduğu yerde eğitim de kültür de bir işe yaramaz. Değerli genç meslektaşlarım; değerli dostlar... Değerli bir meslektaşımızın geçenlerde...

Çocuk /Gençlik Ceza Adalet Uygulamasındaki Sorunsal Yaklaşım: Ceza Sorumluluğu ve Yanlış İşlevsizleştirilen Sosyal İnceleme...

Nihat Tarımeri Sosyal Hizmet Uzmanı                                                      Bütünü kavramayan, parçanın işlevini anlayamaz.Özet.İnsanlık tarihine kısaca bakıldığında dinsel değerlerin dünyevileştiği bir süreç yaşanmıştır.Bu süreçte  dinsel değerlere dayalı hukuk kurumu...

En Fazla Okunanlar

Sıcak Çıkanlar