Evden Kaçan Çocukların Sosyodemografik Özellikler ve Sosyal Destek Açısından İncelenmesi

Ailesiyle birlikte yaşarken evden kaçtığını belirten 12- 18 yaş arasındaki çocukların algıladıkları sosyal destek ve demografik değişkenlerin incelenerek bunların çocukların evden kaçma davranışına olan...

LGBT’lerin Sağlık Haklarına Erişimleri Konusunda Karşılaştıkları Sorunlar

Abdulmenaf EYDİ, Aylin GÜNKAYA, Duygu YASAK, Meltem KAPLAN ,Ömer Faruk SİMEK ,Safter BOZARSLANHacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Uygulamalı Araştırma Raporu Ankara, 2015 Sağlık hakkı, en...

Kamu ve Kamu Dışı Sosyal Yardım Uygulamalarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma: Konya Örneği

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU VE KAMU DIŞI SOSYAL YARDIM UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA -KONYA ÖRNEĞİ- YÜKSEK LİSANS TEZİ Dilara USTABAŞI Enstitü Anabilim Dalı: Sosyal Hizmet Enstitü Bilim Dalı: Sosyal Hizmet Tez...

Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeyden Gelen Ergenlerin Çocukluk Dönemi Örselenme Yaşantılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı FARKLI SOSYO-EKONOMİK DÜZEYDEN GELEN ERGENLERİN  ÇOCUKLUK DÖNEMİ ÖRSELENME YAŞANTILARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gamze ERÜKÇÜ Yüksek Lisans Tezi Ankara, 2013 Örselenme (istismar) çocuğun...

İstismar ve İhmale Uğrayan Çocukların Psiko-Sosyal Özellikleri

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İstismar ve İhmale Uğrayan Çocukların Psiko-Sosyal Özellikleri Diğdem Pişi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı YÜKSEK LİSANS TEZİ / KONYA-2013 Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri duygusal, cinsel...

En Fazla Okunanlar

Sıcak Çıkanlar