Hakemli bir Bilimsel Dergi olan ve öenmli indexler tarafından taranan Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisinin Nisan 2020 sayısında yayınlanan makaleler şu şekilde:

 1. Eski Hükümlülerin ve Denetimli Serbestlik Yükümlülerinin İstihdamı Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma Sayfalar 336 – 367 Gökhan SAVAŞ , Talip ERYALÇIN
 2. Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencilerinin Çocuk İstismarı ve İhmali Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği Sayfalar 368 – 388 Tuğba TÜRKKAN , Ahmet Burhan ÇAKICI , Kenan BÜLBÜL
 3. Sığınmaevinde Kalan Kadınların ve Sığınmaevi Çalışanlarının Bakış Açısından Sığınmaevindeki İlişkiler Sayfalar 389 – 422  Selda TAŞDEMİR AFŞAR
 4. Sağlık Hizmetlerine Erişim: Karşılanmamış İhtiyaçlar Sorunu Sayfalar 423 – 440  Birol YETİM , Yusuf ÇELİK
 5. Evden Kaçan Ergenlerin Aile İşlevselliklerinin Değerlendirilmesi: Şanlıurfa Örneği Sayfalar 441 – 459 Emine DİNÇER SET , Cengiz ÖZBESLER
 6. Palyatif Bakım Hasta Yakınları İle Nitel Bir Çalışma Sayfalar 460 – 476 Ayşe Şeyma TURGUT , Gizem SOYLU
 7. Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Suçlulara Yönelik Algılarının Değerlendirilmesi Sayfalar 477 – 499 Burak Miraç GÖNÜLTAŞ , Meral ÖZTÜRK
 8. Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Düşmanlığıyla İlgili Tutumlarının İncelenmesi Sayfalar 500 – 523 Zeki KARATAŞ , Bekir GÜZEL
 9. Çocuk Refahı Çalışanlarının Farklı Sosyal Hizmet Sunum Modellerindeki Deneyimleri: Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu İle Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Dönemleri Sayfalar 524 – 553 Sema BUZ , Ali Artam AYYILDIZ
 10. Child Waste Pickers In A South-Eastern City In Turkey Sayfalar 554 – 577 Ercüment ERBAY , Emrah AKBAŞ
 11. Uluslararası Sosyal Çalışma Bağlamında Kadına Yönelen Savaş Tecavüzleri Ve Kolektif Etmenleri Sayfalar 578 – 603 Şeniz BAYIR ASLAN , Fethi GÜNGÖR
 12. Sosyal Hizmet Uygulamalarında “Umut” Sayfalar 604 – 617 Fulya AKGÜL GÖK , Ezgi ARSLAN ÖZDEMİR
 13. Vaka Yönetimi Ve Sosyal Hizmette Kullanımı Sayfalar 618 – 646 Özgür ALTINDAĞ
 14. Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarın Yetişkinlik Dönemindeki Etkileri Hakkında Bir Derleme Sayfalar 647 – 676 Güler GÜNEŞ ASLAN
 15. Sosyal Hizmetin Gözünden Sosyal Uyum İçin Bir Öneri: Çokkültürlü Eğitim Sayfalar 677 – 698 Demet AKARÇAY , Mehmet KIRLIOĞLU
 16. Sosyal Çalışmada Kesişimsellik Sayfalar 699 – 725 Meliha Funda AFYONOĞLU
 17. Migration, Social Cohesion and Unaccompanied Children In The Context Of Social Work Sayfalar 726 – 742 Mehmet BAŞCILLAR
 18. Hayvan ve İnsan Arasındaki Bağ Temelli Sosyal Çalışma Sayfalar 743 – 763 Umut YANARDAĞ
 19. Mülteci ve Sığınmacı Çocuklarda Yüksek Yararın Değerlendirilmesi Sayfalar 764 – 790 Hilal KAYA , Gökçe BAYKUZU GÜNDÜZ , Hatice Gülsen ERDEN

İndir

https://yadi.sk/i/uAswj0u4ZbTBQQ

Dergiye Ulaşmak ve İndirmek için http://dergipark.org.tr/tr/pub/tsh adresini de kullanabilrisiniz. 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Anti-Spam Quiz: