Sosyal Hizmet Dergisi Şubat 2020

0

Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesi gereği yine bu sayıda da SHUDER Genel Merkez Yönetim Kurulu faaliyet raporuna yer verilmiştir. 2019 Yılı Temmuz-Aralık aylarını kapsayan 6 aylık faaliyet raporu da meslektaşlarımızın ve üyelerimizin bilgisine sunulmuştur. Görüş ve önerileriniz, katkılarınız bizim için çok değerlidir. Her türlü çalışmanızı, görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Alanda yapmış olduğunuz değerli çalışmalar sosyal hizmet literatüründe yer almalı ve gelecek kuşaklara aktarılmalıdır. Bu aktarımda köprü olmak isteriz. Bu Derginin ortaya çıkmasında emek veren herkese özverili çalışmaları ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Derginin başta meslektaşlarımız ve öğrencilerimiz olmak üzere ilgi duyan herkese yaralı olması diliyorum.

Sevgi ve saygılarımla. 20 Şubat 2020 Abidin ÖZDEMİR

İçindekiler:

 • Almanya Koruyucu Aile Uygulaması Asiye ERDEMİR TURGUT, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Doktora Öğrencisi
 • Cinsel İstismar Mağduru Çocuğun Ailesi İle Görüşme Fayık YURTKULU, SHU
 • Televizyon: Öldüren Eğlence Kitabının Sosyal Hizmet Gözüyle Yorumlanması
  Gizem SABAN, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi
 • Sosyal Problemlerin Sosyolojik Muhayyilesi Aziz ŞEKER, SHU
 • Child 10: Çocuk Kahramanları Ödülü Merve Deniz PAK, Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Görevlisi
 • Ekolojik Sosyal Hizmetin Gerekliliğine Bir Bakış: Kentte Yaşamak / Kırsalda Yaşamak Mehmetcan YAZICIOĞLU, SHU- Durkadın SAÇLI, SHU
 • Bir Puzzle Değil Ki Bu Eksik Nasıl Tamamlanır? Sevgi KIZILTUĞ, Karabük Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi
 • Yeşil Sosyal Hizmet Bağlamında Çocuklarla Ekoloji Temelli Eğitim İpek AKSU, Başkent Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencisi
 • Görev Odaklı Yaklaşım: Sosyal Hizmet İçin Bir Uygulama Modeli Örneği “Güvenlik Kulübesi Projesi” Şanlıurfa Özel Yaşam Yolu Bakım Merkezi Sosyal Servis Birimi Meslek Elemanları
 • Evrensel Değerler Işığında Sosyal Hizmet Uygulamalarında Çağı Yakalamak Sempozyumu Sonuç Bildirgesi Arzu İÇAĞASIOĞLU ÇOBAN, Prof..Dr. Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı
 • 1. Topluluk Temelli Hizmetler ve Akran Desteğinin Önemi Sempozyumu “Geleceğe Dönük Yol Haritası” İYİ Sosyal Kooperatif Girişimi
 • Dr. Tahir Emre Gencer ile Sosyal Politika Ödülü ve Doktora Tezi Üzerine Söyleşi
  Mehmet Can AKTAN, Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Görevlisi
 • Erkek Sosyal Hizmet Uzmanlarının Erkeklik Algısı Üzerine Bir İnceleme
  Ertuğrul AÇIL, SHU
 • Sosyal Hizmeti Aile Terapisiyle Buluşturan Ekol: Virginia Satir
  Ezgi Ecem GÖKDURNA-Rabia HAMSİCİ, Başkent Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencileri
 • Kitap Tanıtımı: Sosyal Hizmette Kayıt ve Raporlama Sosyal Hizmet Uygulaması İçin Beceri Geliştirmek Merve Deniz PAK, Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Görevlisi
 • Kitap Tanıtımı: Çocuğa Yönelik İstismar Derya KUTAY, SHU
  Uluslararası Katılımlı Sosyal Hizmet Kampı Ertan ÖZTÜRK, SHU, SHUDER Muğla Şube Başkanı
 • Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi 2019 Yılı İkinci 6 Aylık Faaliyet Raporu

Derginin tamamına ulaşmak için:

https://yadi.sk/i/TkRg9fkZdTIDoA

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Anti-Spam Quiz: