Millî Eğitim Bakanlığı Yönetmeliği’nde Sosyal Çalışmacı

0

Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği’nde Sosyal Çalışmacı Üniversitelerin sosyal hizmet alanında lisans eğitimi almış rehberlik ve araştırma merkezlerinde danışanlarla ilgili olarak verilecek hizmetlerin planlanması için gerekli sosyal, ekonomik ve kültürel bilgileri toplayan, değerlendiren ve hizmetlerin verilmesinde sosyal hizmet kurumları arasında eşgüdümü sağlayan personel olarak tanımlanmıştır.

Aynı yönetmeliğin 25. maddesinde Görevlendirilecek diğer personel başlığı adı altında “Rehberlik ve araştırma merkezinde gerektiğinde çocuk gelişimi ve eğitimcisi, sosyal çalışmacı, eğitim programcısı, psikometrist, psikolog, fizyoterapist ve ergoterapist görevlendirilir.” denmektedir. Buna rağmen bugün Rehberlik Araştırma Birimlerinde ve Bakanlığın diğer birimlerinde de Sosyal Çalışmacı bulunmamakta, istihdam edilmemektedir. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171110-2.htm

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Anti-Spam Quiz: