Ailesiyle birlikte yaşarken evden kaçtığını belirten 12- 18 yaş arasındaki çocukların algıladıkları sosyal destek ve demografik değişkenlerin incelenerek bunların çocukların evden kaçma davranışına olan etkisinin ortaya konulmasına yönelik yapılan bu çalışmaya 79 kız 31 erkek olmak üzere 110 çocuk katılmıştır. Araştırmanın amacına yönelik Sosyal İlişki Unsurları Ölçeği ve görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma verileri Antalya Çocuk Şube Müdürlüğü’nde 12 aylık süreçte toplanmıştır. Görüşme formundan ve sosyal ilişki unsurları ölçeğinden elde edilen veriler “IBM SPSS Statistics 21” programı ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde evden kaçan kız çocuklarının daha önce evden kaçma sayıları ile evden kaçan erkek çocuklarının daha önce evden kaçma sayıları arasında anlamlı farklılık bulunduğu tespit edilmiştir. Evden kaçan çocukların algıladıkları aile sosyal desteği ile arkadaş sosyal desteği arasında anlamsal farklılık bulunduğu ve arkadaş desteğinin daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmaya dâhil edilen çocukların %45,3’ü daha önce evden kaçma davranışını en az bir kez sergilediği saptanmıştır. Evden kaçan çocuklara yönelik bundan sonraki yapılacak çalışmalarda aile tutum ve davranışlarının incelenebileceği, evden kaçan çocuklara yönelik kayıp işlemleri yapan birimlerde sosyal hizmet uzmanı, psikolog veya aile danışmanı istihdam edilerek ilk görüşmenin ve danışmanlığın bu meslek elamanları tarafından yapılması, evden kaçan çocuk ve ailelere yönelik aile destek ve aile danışmanlığı sistemleri oluşturulmalı ve harekete geçirilmesi, evden kaçma davranışını ortaya çıkaran nedenlerin ortadan kaldırılması ve bu davranışın sergilenmesinden sonra ortaya çıkan eğitim sorunlarının önemli olmasından dolayı okul sosyal hizmetinin uygulanmaya konması önerilmiştir.

İçindekiler

l.GİRİŞ………………………………………………………………………………1
1.1.Aile………………………………………………………………………….3
1.1.1.Aile Türleri………………………………………………………………..6
1.1.2. Ailenin İşlevleri…………………………………………………………..8
1.13. Ülkemizde Aile Yapısı……………………………………………………… 13
1.14. Aile-Ergen İlişkisi…………………………………………………………15
1.2.Ergenlik Dönemi………………………………………………………………. 18
1.2.1.Bir Gelişim Dönemi Olarak Ergenlik……………………………………………20
1.2 2.Ergenlik Döneminde Davranış Problemleri……………………………………25
1.2.3. Ergenlikte Akran İlişkileri…………………………………………………29
1.3. Sosyal Destek…………………………………………………………………30
1.3.1 Algılanan Sosyal Destek……………………………………………………..32
1.3.2.Sosyal Desteğin İşlevleri……………………………………………………33
1.3.3.Aile Sosyal Desteği…………………………………………………………35
1.3.4. Arkadaş Sosyal Desteği……………………………………………………..36
1.4.Evden Kaçan Çocuklar……………………………………………………………37
1.4.1 Ülkemizdeki Kayıp ve Evden Kaçan Çocuklar…………………………………..39
1.4.3.Türkiye’de Kayıp Çocuklara İlişkin Yapılan Araştırmalar…………………………42

Teze Ulaşmak İçin:

https://yadi.sk/i/Rkvush7VrNKTF

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Anti-Spam Quiz: