T.C.
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
KAMU VE KAMU DIŞI SOSYAL YARDIM
UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE
YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
-KONYA ÖRNEĞİ-
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Dilara USTABAŞI
Enstitü Anabilim Dalı: Sosyal Hizmet
Enstitü Bilim Dalı: Sosyal Hizmet
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Meshut BAŞAK
ARALIK – 2013

Bu çalışmada Konya’da kamu, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal yardım  alanında görev yapanların düşüncelerinden yola çıkılarak kamu kuruluşları, yerel yönetimler  ve sivil toplum örgütleri tarafından sunulan sosyal yardımların işleyişi ve karşılaşılan temel  sorun alanları tespit edilmeye ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri getirilmeye  çalışılmaktadır.

Çalışma örneklemi dâhilinde Konya’da kamu kuruluşlarında, yerel yönetimlerde ve sivil  toplum kuruluşlarında görev yapan toplam 103 katılımcıyla anket çalışması  gerçekleştirilmiştir. Edinilen veriler SPSS kullanılarak analiz edilmiş ve araştırmacının  yorumuna tabi tutulmuştur. Çalışmada farklı sektörler tarafından yürütülen sosyal yardım  uygulamaları karşılaştırmış, hangi sektörlerin daha etkili sosyal yardım uygulamasına sahip  olduğuna ilişkin görüşler ele alınmış ve sektörlerin tek çatı altında toplanıp toplanmaması  gereği üzerine yapılan yorumlar değerlendirmeye alınmıştır. Buna göre her sektörün kendi  içerisinde olumlu ve olumsuz sosyal yardım uygulamalarının olduğu, katılımcıların en çok  yalan/yanıltıcı beyandan dolayı sorun yaşadıkları, yoksulluk tespitinde tüm sektörlerin kullanımına açık ortak bir veri tabanına gereksinim olduğu, sosyal yardım kuruluş müdürleri  ile sosyal inceleme yapanların farklı meslek gruplarından olduğu ve sektörlere göre sosyal  yardım yapma amaçlarının çeşitlilik arz ettiği gibi tespitlerde bulunulmuştur.

Çalışmanın sonuç bölümünde ise kamu, yerel ve sivil sektörde sosyal yardım alanında 103  kişiyle yapılan bu anket çalışması sonucu tespit edilen sorunlara yönelik çözüm önerisi  getirilmiştir.

Anahtar kelimeler: Yoksulluk, sosyal yardım, sosyal hizmet.

İndirmek İçin

https://yadi.sk/i/WEDhjuvHafWpu

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Anti-Spam Quiz: