Aileyi oluşturan bireylerin bir araya gelmesi ve paylaştıkları ile ilgili fikirlerin paylaşılması ve bunların oluşturulmasını sağlar. Aile danışmanlığı, Aile Yasası çerçevesinde verilen danışmanlık hizmetine denir. Aile danışmanı, ilişkiler açısından sorunları olan insanların, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında, çocuklarla ve aile ile ilgili kişisel veya kişiler arasındaki sorunların üstesinden daha rahat bir şekilde gelmelerine yardımcı olmaktadır.

Aile danışmanlığı aile üyeleri arasında ortaya çıkan sorunların, tüm aile bireylerinin ya da bir kaç aile bireyinin katılımı ile aile danışmanı eşliğinde çözümlenmesi, var olan sorunların ortadan kaldırılarak aile içindeki iletişim, kurallar, roller, yakınlık, anlayış, güven, otokontrol, problem çözme gibi temel öğelerin geliştirildiği yardım sürecidir. Aile danışmanlığının amacı, aile içinde yaşanan kişiler arası sorunlar olabileceği gibi, tüm aileyi etkileyen ölüm, kronik hastalık, bir aile bireyinin evden ayrılması gibi konularda aile bireylerine destek vermektir. Aile danışmanlığının belirgin ve açık hedefleri vardır. Amaç ailenin yaşadığı sorunların çözümünün yanı sıra aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını, belirgin ve esnek sınırlar çizebilmelerini sağlamayı kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırmaktır. Özetle aile danışmanlığı, rahat ve güven verici bir ortam sağlayarak üyelerin hem kendilerini hem de birbirlerini tanımalarına, birbirleriyle açık ve içten bir iletişim kurarak sorunlarına çözüm bulmalarına yardımcı olmaya çalışır.

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği araştırmaların verileri ve TÜİK ’in 2012 verilerine göre; ülkemizde boşanmaların % 39,6’si evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşmektedir. Bu kritik dönemlerde oluşabilecek sorunlara karşı ailelere danışmanlık ve destek hizmetleri aktarılmasının önemini ortaya koymaktadır. Türkiye’de Aile Yapısı Araştırmasında eşler arasında sorun yaşandığında eşlerin tutumlarının ne olduğunu öğrenmek amacıyla evli bireylere, “Eşinizle önemli bir sorun yaşadığınızda öncelikli olarak kimden veya nereden destek almayı düşünürsüz?” sorusu yöneltilmiştir. Buna göre, Türkiye genelinde ailelerin yüzde 62’sinin böyle bir durumda kimseden yardım almadığı görülmektedir. Bu yardımı aile büyüklerinden alanların oranı ise yüzde 22’dir. Uzman kurum ya da kişilerle görüştüklerini belirtenlerin oranı ise sadece yüzde 2,7’dir. Aile mahkemeleri uygulamaları konulu araştırmada yukarıda da zikredildiği gibi boşanma davası açmak için gelen eşlerin psikolojik yardım almalarının eşler arasındaki sorunların dava açılmadan çözümünde etkili olabileceği sonucu ortaya konmuştur. Bu yapılanmalar içerisinde boşanma gibi kriz dönemlerinde öncesinde ve sonrasında ortaya çıkacak muhtemel sorunlar için danışmanlık, rehberlik, eğitim vb. gibi aile destek hizmetlerine ilişkin çalışmaların yaygınlaştırılması önem arz etmektedir.

AİLE DANIŞMANLIĞININ HİZMET ALANLARI NELERDİR ?

 • Anne – baba ilişki ve iletişim problemleri,
 • Anne – baba ile çocuk ilişkileri,
 • Çatışmalar,
 • Boşanma süreçleri,
 • Flört ve aldatma problemleri.

AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKASI NE İŞE YARAMAKTADIR ?

 • Aile danışmanı unvanı sahibi olmak.
 • Özel aile danışmanlığı merkezi açmak.
 • Özel aile danışmanlığı merkezi çalışması.
 • Belediyelerin kadın ve aile sağlığı merkezlerinde çalışmak.
 • Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Rehabilitasyon merkezi.
 • Kamuda çalışanlar için mesai saati dışında Aile Danışmanlığı servisi verilir.
 • Adalet bakanlığının aile mahkemelerinde bilirkişi danışman olarak hizmet vermek.
 • Kamu kurumlarında çalışma olanağı.

AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKASINI KİMLER ALABİLİR ?

 • Çocuk Gelişim Uzmanları
 • Sosyologlar
 • Psikologlar
 • Psikolojik Danışmanlar
 • Sosyal Hizmet Uzmanları (Sosyal Çalışmacılar)
 • Hemşireler (Lisans ve Yüksek Lisans Mezunları)
 • Uzman, Asistan ve Pratisyen Hekimler
 • Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenleri.

AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKASININ YASAL DAYANAĞI NEDİR ?

    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı) ile Adalet Bakanlığının ortaklaşa fırlatılması bir projedir. 04.09.2012 Resmi Gazetede yayınlanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı “Aile Danışmanlığı Yönetmeliği” yürürlüğe girmiştir.

AİLE DANIŞMANLIĞININ SAĞLADIĞI FIRSATLAR

  Aile içindeki bireylerin diğerlerini saygı ile dinlemesine, diğerlerinin bakış açısını da görmesine ve anlamasına, soruna yönelik olarak konuşmasına, diğerlerine karşı duygu ve düşüncelerini daha açık bir dille ifade etmelerine ,diğerlerine karşı incitici davranışlarda bulunmamasına, diğerlerini oldukları gibi kabul etmesine, diğerlerinden beklentilerini açıkça ifade etmesine yardımcı olur. Mesleki açıdan çeşitlilik ve avantaj sağlar.

ÖZEL MAVİ YAPRAK AİLE DANIŞMA MERKEZİ, AİLE DANIŞMANI KEMALEGÜNHAN ile  RÖPORTAJ  

 • Gülsüm: Hangi bölümden mezun oldunuz ?
 • Kemale Hanım: psikoloji mezunuyum.
 • Gülsüm: Aile danışmanı olmanın size sağladığı fırsatlar nelerdir ?
 • Kemale Hanım: Mesleki açıdan alanı genişledi iş alanı genişledi sertifika edindikten sonra iş bulma imkanım arttı. Ama bir açıdan da zaten rehabilitasyon merkezinde görev yapıyordum çok fazla eksi veya artısı olmadı.
 • Gülsüm: Çevrenizdekilere faydası oldu mu ?
 • Kemale Hanım: Yakınlarımıza aile danışmanlığı yapamıyoruz çünkü tarafsız olmam gerekiyor. Akıl verme gibi bir durumumda olmuyor açıkçası ailelerin seanslara katılımı gerekiyor. Öylesine toplandığımız ortamlarda onlara destek olamam. Ama onun dışında bir arkadaşıma çocuğu hakkında bilgi verebilirim destek olabilirim. Ama çevreme aile danışmanı olmamın çok faydası olmadı.
 • Gülsüm: Anladım peki ne kadar süredir aile danışmanlığı yapıyorsunuz ?
 • Kemale Hanım: 2011’ den bu yana 7 sene olmuş
 • Gülsüm: Aile danışmanlığı eğitimini nereden aldınız ?
 • Kemale Hanım: Aile Danışmanları Derneği’nden aldım tüm eğitimlerimi
 • Gülsüm: Peki ailelerde beklediğiniz hedef nedir?
 • Kemale Hanım: Bu güzel bir soru aileler genellikle kendi hedefleri ile geliyor zaten yani örneğin bir çift biz anlaşamıyoruz bizim ilişkimizde iletişim problemi var ya da biz birbirimizden koptuk kavga ediyoruz yada çocukla birlikte geldiklerinde bu  çocuğun öfke ile ilgili sorunu var okula uyum sağlayamıyor ya da ailenin içerisinde kardeşle anlaşamıyor gibi belirli bir hedefle geliyorlar. Hedefiniz nedir diye sorsam ilk seans da çünkü biz ilk görüşmede alıyoruz o hedefi onlar bir hedef koyar bazen de biz hedef değiştiririz derler ki tırnak yemesin, kardeşiyle çatışmasın  bizde deriz ki bunun için daha huzurlu bir aile ortamı gerekiyor bakın çatışmalar var ailede gelin birde bunlara dokunalım deriz bizde yeni hedefler koyarız. Genelde aileyi sağlıklı bir dengeye ulaştırmaya çalışıyoruz tüm aile bireyleri kendi içinde bir denge oluştursun yani birbirini ezmesin kavga olmasın boşanmalara sürüklenmesin aman kafamıza esti sen beni böyle kabul et falan deyip çekip gitmeyelim diye genel olarak toplumsal açıdan böyle hedefler var.
 • Gülsüm: Ailelerde genelde en çok rastladığınız problemler neler?
 • Kemale Hanım: Çok var mesela çiftler arasında aldatma problemleri var, birbirlerini anlama kadının erkeği erkeğinde kadını anlaması açısından sıkıntılar çok çünkü ikiside farklı bir cinsiyet farklı zihinsel yapıları var. Çocuklarda genelde öfke ve davranış bozuklukları işte bağırması, birine vurması, arkadaşlarını itelemesi, kardeş kıskançlığı çok sık oluyor. Bireysel olarak gelenlerde çok fazla örneğin sınava hazırlanan bireyin kaygısı stresi evde asıyor kesiyor aile içinde içine kapanık onlarla da çalışıyoruz.
 • Gülsüm: Aile içinde problem olduğunda tüm aile üyeleri ile görüşme sağlanıyor mu?
 • Kemale Hanım: Sorunlara göre değişiyor bazen tüm aile üyeleri ile görüşmek gerekiyor bazen tek bir üye ile görüşmeye devam ediyoruz.
 • Gülsüm: Peki seans durumu nasıl ilerliyor nasıl işliyor?
 • Kemale Hanım: Gelen kişiye göre değişir aslında sistem şöyle ilerler internetten veya tavsiye yoluyla bizi bulurlar bizle iletişime geçerler sekreterimizden bilgi alırlar sekreterimizde der ki randevu sistemiyle çalışıyoruz. Seansa gelmeniz gerekiyor seans ücreti de bu ve şu kadar dakika sürüyor der onlarda soru sorar araştırır. Çünkü bizim bir seans başta görüşmemiz gerekir hangi problemle geliyorsun boşanmanın eşiğinde misin yoksa sadece hafif bir şeyler yaşıyorsun biraz destek ihtiyacımı var gibi dediğim gibi o ilk seansta kişiye göre belli olur ama randevu alınır sonra kişiler gelir ücret neyse seans başı ödenir 50 dakika ortalama bir görüşme yapılır. Bu bazı aile danışmanlarında ilk seans dakikası daha fazla olabiliyor 90 dakika olabiliyor çünkü daha çok bilgi alıyoruz o sırada haritalama yapmak gerekecek bazılarında 1 saat bazılarında 50 dakika kiminde 45 dakika da olabiliyor orada biz aile ile konuşuruz bundan sonra şu kişiyle görüşeceğiz ortalama bir 5 seans yolumuz var en az sonra değerlendirme yapacağız gerekirse tekrar devam edeceğiz ya da orada bırakacağız her şey iyi ise eninde sonunda size bağlı gelip gelmeyeceğiniz diye bilgi veririz. Onlarda çıktıklarından bir sonraki randevuyu sekterimizden alırlar giderler. Birdahaki gelişlerinde tekrar seans başı ücret alınır.
 • Gülsüm: Anladım peki hangi alanlarda çalışıyorsunuz ?
 • Kemale Hanım: Aile ile çalışıyoruz, ailenin tüm sorunlarıyla girer işin içine, madde bağımlılığı olabilir aile ona uyum sağlamaya çalışıyor ikna edilemiyor Amatem ’e yönlendirilecek ya da işte aile içerisinde bir çocuk çok sakin öbürü çok hırçın falan bir bakıyorsunuz ailecek geliyorlar ailenin hepsi ile görüşüyoruz, bireyle çalışıyoruz , ergenle çalışıyoruz , çocuk danışmanlığı yapıyoruz , test ve ölçeklerde kullanıyoruz bunu bazen bir psikiyatri de yönlendirebiliyor bu testi yapın çocuğa zeka testini uygulayın bana raporu ile belirtin diyor. Bizim böyle bir uygulamamızda var ama o testin sertifikasını almış olmamız gerekiyor testi uygulamak için. Sadece aile danışmanlığı sertifikası yetmiyor onun dışında yetişkinlerle ve çiftlerle çalışıyoruz. Cinsellik danışmanlığı da var mesela ama cinsellik danışmanlığını uygulamak içinde sadece aile danışmanlığı sertifikası yetmiyor bu seferde cinsellik danışmanlığı ile ilgili bir eğitim almamız da gerekiyor yani ben aile danışmanıyım deyince her yere el atamıyorum aslında aileyi çifti ve çocuğu görebiliyorum ama onların içinde her birine daha profesyonelce destek vermem için ayrıca yine eğitimlere ihtiyacım var. O eğitimleri alıp örneğin oyun terapisi eğitimi diyelim alındığında çocuğa birebir daha iyi yardımcı oluyorum ama almadığımda çok yüzeysel destek olabiliyorum.
 • Gülsüm: Sorularım bu kadardı teşekkür ederim.
 • Kemale Hanım: Rica ederim size yardımım olduysa mutlu olurum.

 

GÜLSÜM SARAÇ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Anti-Spam Quiz: