Uzun zamandır önlisans konusunu takip etmeme rağmen önlisans sosyal hizmet bölümü için staj uygulaması konusunda bilgi sahibi değildim. Staj konusunda bir çok arkadaşın soru sorması ile bu konuya netlik getirmek istedim. Bu yazı Anadolu üniversitesi açıköğretim fakültesi önlisans sosyal hizmet bölümü için staj ve stajın nasıl yapılacağına dair bilgiler içermektedir.
Öncelikle bu bölümden mezun olabilmek için staj zorunludur. Staj yapıp ilgili belgeleri bölüme teslim etmek zorundasınız, aksi halde mezun olamazsanız. Bütün dersleri vermiş olsanız bile stajınız yoksa bölümü bitiremezsiniz.

stajStaj yapmak için birinci yıl derslerini bir kez aldıktan ve 2.yarıyıl dönemsonu(Final) sınavından sonra herhangi bir tarihte başvurabilirler. Staj süresi 24 gündür. Bu süreyi bölemezsiniz, hafta sonları da hesaplandığında yaklaşık bir ay boyunca staj yapmak zorundasınız.

Öğrenciler staj yapacakları yeri kendileri belirlemek ve bulmak zorundadır. Benim tavsiyem bulunduğunuz il veya ilçedeki Aile ve sosyal politikalar il\ilçe müdürlüğüne giderek konu hakkında bilgi alın ve hangi kuruluşta staj yapabileceğinizi sorun. İlgili kuruluş sizi geri çevirmeyecektir.

Staj yapabileceğiniz yerler

Staj yaptığınız yerde sosyal çalışmacı (sosyal hizmet uzmanı)’nın olması size avantaj sağlayacağı gibi stajınızın kabul edilmesinde de etkili olacaktır. Eğer yukarıdaki kurum veya kuruluşlara bağlı bir birimde çalışıyorsanız bunu kanıtlayarak stajınızı çalıştığınız yerde yapabilirsiniz. Staj yerinizi AÖF Staj Koordinatörlüğü biriminin bilgisi ve onayı olmaksızın değiştiremezsiniz.

Öğrenciler okudukları bölümün, iş kollarından birinde devamlı statüde (kadrolu personel olarak) çalışıyorsa bu durumu belgeleyerek stajlarını aynı kurumda yapabilir.

stajStaj’a başlamak için:

 1. Staj yerinizi tespit edin, araştırın düşünün.
 2. Ek-1 belgesi Ek-2 (öğrenci belgesi) ile staj kurumuna müracaatta bulunulur.
 3. Staj müracaatının kabul edilmesinin ardından varsa kabul belgesi ve Ek-1 belgesi staja başlamadan 20 gün önce AÖF Staj Koordinatörlüğü birimine gönderilir.
 4. Öğrenci Ek-1 Formundaki SGK bilgilerinde “c” veya “d” şıkkını işaretlerse Ek-1 Formu ile birlikte maaş bordrosunu kargo ile AÖF Staj Koordinatörlüğüne gönderilir.

Stajınızın onaylandığını öğrenmek için;

Stajlar http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinin Sosyal Hizmetler Önlisans Programı web sitesinin Staj linki üzerinden ilan edilir. Öğrenci staj linkinden ilan edilen listede ismini görmezse staja başlayamaz. Bu durumda öğrenci tekrar staj yeri bulmak için http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinin Sosyal Hizmetler Önlisans Programı/Staj linki üzerinden staj formlarını döker. Stajınızın onaylanmaması halinde kurumunu değiştirerek tekrar başvuruda bulunmanız gerekmektedir.
Staj süresince yapılan tüm faaliyetler Ek-3 belgesine kaydedilir, yazılır. Stajdan ayrılmak zorunda kalınılırsa Ek-4 belgesi doldurularak koordinatörlüğe gönderilir.

Stajı Tamamlamak İçin:

 1. Staj Bitiş Formu (Ek-5),
 2. Öğrenci Staj Raporu (Ek-6)
 3. Staj Yeri Değerlendirme Formu (Ek-7)
 4. Fakülte Staj Komisyonu Üyesi Değerlendirme Formu’nun (Ek-7/A) çıktılarını alarak bu formun kendi doldurması gereken yerleri doldurur.

Ek-7/A formu hariç diğer formları (Ek-3), (Ek-5), (Ek-6), (Ek-7), staj yeri yetkilisine teslim ederek bu formların doldurulmasını sağlar. Ek-7 Formu, yetkili kişi tarafından doldurulup onaylandıktan sonra staj yerinin kaşesi/mühürü basılarak, diğer formlarla birlikte öğrenciye verilir. Öğrenci tüm bu formları staj dosyası şeklinde staj koordinatörlüğüne gönderir, ulaşmasını sağlar. Staj bitiminden 10 gün içinde AÖF Staj Koordinatörlüğünün elinde olacak şekilde staj dosyası gönderilmelidir.

Scan-files

Staj Dosyasında:

 1. Staj Faaliyet Formu (Ek-3),
 2. Staj Bitiş Formu (Ek-5),
 3. Öğrenci Staj Raporu (Ek-6),
 4. Staj Yeri Değerlendirme Formu (Ek-7) ve
 5. Fakülte Staj Komisyonu Değerlendirme Formu’dur (Ek-7/A). (Bu form fakülte uygulama koordinatörü tarafından değerlendirileceği için boş olarak gönderilmelidir.)

Staj Başvuru ve Kabul Formu (Ek-1) hangi durumda onaylanmaz?

 • Öğrenci, Staj Başvuru ve Kabul Formu (Ek-1)’ nu, staja başlamadan en az 20 gün önce AÖF Staj Koordinatörlüğünde olacak şekilde gönderilmediyse,
 • SGK bilgilerini doğru işaretlemediyse, işaretlemeyi unuttuysa, ya da birden fazla cevap şıkkı işaretlenmiş ise,
 • SGK’lı olup çalışan öğrenciler, çalıştıkları kuruma ait maaş bordrolarını göndermezse,
 • Öğrenci, belirlenen staj kriterlerine uygun olmayan bir yer bulduysa,
 • Staj evraklarının üzerinde; Staj yerinin Kaşe ve Yetkili kişi imzası yoksa kabul edilmez. Ek-1 formu staj yapacağınız kurum tarafından onaylandıktan sorna staj koordinatörlüğüne gönderilmelidir.

Staja ne zaman başlayabilirim?

Staja başlamak için staj koordinatörlüğünün stajınızı kabul etmesi gerekmektedir. Stajınız kabul edildikten sonra staj koordinatörlüğüne belirttiğiniz tarihte staja başlayabilirsiniz. Staj kabul tarihi, staj dosyasını gönderme tarihleri bu yüzden önemlidir.

Staj ve sigorta işleri

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasının 8. maddesi uyarınca, öğrencilere iş kazası ve meslek hastalığı sigortası için işe giriş bildirgesi verme yükümlülüğü işveren sıfatı ile Anadolu Üniversitesine verilmiştir. Staj başlama tarihi SGK başlangıç tarihiyle aynı olmak zorunda olduğundan bu işlemin staja başladıktan sonra yapılması mümkün değildir. SGK tarafından cezai yaptırım uygulanacağı belirtilmektedir. Özellikle SGK kaydı olanlar staj belgelerini buna göre doldurmalıdır.

Stajınızın başarısız olarak değerlendirilirse stajınızı tekrar yapmak zorunda kalırsınız. Staj süresince Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine; staj yaptığı tesis-kurum veya işletmenin çalışma ilkelerine, iş koşulları, disiplin ve iş güvenliğine ilişkin kurallarına ve yasal düzenlemelere uymak zorundadır. AÖF Staj Koordinatörlüğü personeli, gerekli görüldüğü durumlarda stajın amacına ve kurallarına uygun yürütülmesi için gerekli izlemeyi yapabilir veya stajın yapıldığı yerler ile iletişime geçip staj yapan öğrenci hakkında bilgi alabilir.

Staj Formları nelerdir?

Staj süresince kullanılan formlar şunlardır:

 1. Staj Başvuru ve Kabul Formu (Ek-1): Öğrencilerin, staj yapmak istedikleri tesis-kurum veya işletmeye ait bilgileri, staj başlama tarihinin yer aldığı, öğrenci kimlik bilgilerini ve öğrenci SGK bilgilerini gösteren formdur. Ek-1 Formu öğrenci tarafından, staj yeri tespit edildikten sonra, staj yerine başvuru yaparken kullanılır. Öğrenci (Ek-1) formunu, staj başlama tarihinden en az 20 gün önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yunus Emre Kampüsü AÖF Staj Koordinatörlüğü 26470 Tepebaşı/ESKİŞEHİR adresine ulaşacak şekilde kargo ile gönderir. (Ek-1) belgesi aynı zamanda öğrencinin sigorta işlerinin hızlı ve doğru bir şekilde yapılabilmesi için öğrenci SGK bilgilerinin yer aldığı soruları kapsar. Bu sorular öğrenci tarafından dikkatli bir şekilde okunup tek bir şık olarak işaretlenmelidir. Yanlış işaretleme yapan öğrencilerin staj evrakı işleme alınmaz. Staj yeri kabul ya da ret edilen öğrencilerin listesi AÖF Staj Koordinatörlüğünce öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili programın web sayfasındaki staj linkinden öğrenciye ilan edilir.
 2. Öğrenci Belgesi (Ek-2): AÖF Bürolarından temin edilir. Bu belge staj yapacak öğrencinin Fakültemize kayıtlı öğrenci olduğunu gösterir. Staj yerine müracaat edilirken Ek-2 Formu “Öğrenci Belgesi” de staj yeri yetkilisine verilir.
 3. Staj Faaliyet Formu (Ek-3): Öğrenciler tarafından staja başlama ve bitiş tarihleri arasında staj yerinde yaptıkları faaliyetlerinin ayrıntılı olarak yazıldığı formdur.Bu form ilgili programın staj süresini kapsayacak sayıda çoğaltılır ve öğrenci tarafından doldurulur, staj bitiminde staj yeri yetkilisi tarafından onaylanır.
 4. Staj Ayrılış Formu (Ek-4): Öğrencinin stajını tamamlamayıp yarım bıraktığını gösteren formdur.Öğrencinin stajını yarım bırakması durumunda bu form öğrenci tarafından doldurulup staj yapılan tesis-kurum, işletme yetkilisine onaylatılır ve öğrenci tarafından en geç 2 gün içinde AÖF Staj Koordinatörlüğü birimine kargo ile gönderilir.
 5. Staj Bitiş Formu (Ek-5): Öğrencinin staj yerinde zorunlu staj süresini tamamladığını gösteren formdur. Stajını tamamlayan öğrenci bu formu staj yapılan tesis-kurum, işletme yetkilisine verir ve bu form staj yapılan tesis-kurum, işletme yetkilisine onaylatılır.
 6. Öğrenci Staj Raporu (Ek-6): Staj bitiminde staj yeri ile ilgili bilgilerin ve staj süresince elde edilen kazanımların ve/veya olumsuzlukların belirtildiği rapordur. Öğrenci tarafından rapor hazırlanır. Staj yapılan tesis-kurum, işletme yetkilisi tarafından onaylanır.
 7. Staj Yeri Değerlendirme Formu (Ek-7): Zorunlu staj süresini tamamlayan öğrencinin staj yapılan tesis-kurum veya işletme yetkilisi tarafından (formda belirtilen ölçütlere göre) değerlendirildiği ve notlandırıldığı formdur.
 8. Fakülte Staj Komisyonu Değerlendirme Formu (Ek-7/A): Fakülte Staj Komisyon üyelerince staj dosyasının değerlendirme sonucunun kaydedildiği, öğrencinin stajdan başarılı/başarısız olduğunu gösteren formdur. Öğrenci bu formu boş olarak staj dosyasına koyar.

Staj koordinatörlüğü ve Adresi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yunus Emre Kampüsü AÖF Staj Koordinatörlüğü 26470 Tepebaşı/ESKİŞEHİR

 

 

Daha fazla bilgi için: http://aop.eogrenme.anadolu.edu.tr/soshiz/Sayfalar/sss.aspx

 

183 YORUMLAR

 1. Merhaba,
  ben 3 ders sınavına gireceğim tek ders için. bunu da verdikten sonra istediğim zaman staj yapabiliyor muyum arkadaşlar bilginiz var mı ? mesela seneye mart gibi belli bir süresi var mı

 2. 2014 te aöf 2 yıllık sosyal hizmetler bölümüne 2. üniversite olarak girdim okudum suan stajımı yapmak için aradığım kurumlardan özellere basvurun devlette böyle bir ödenek yok zaten 2 yıllıktan şimdiye kadar atama da yok böyle bir görev tanımı yok dediler sonuc olarak bu bölümde iş imkanı cok diye okuduğumuz bölüm gene patladı 2 yıllık okuyup devlette staj yeri bulan arkadasların bu konu hakkkında bilgilendirmesini rica ediyorum.

 3. Örnek staj dosyasını nereden indirebilirim acaba?
  Forumda verilen linklerde staj dosyası hariç her türlü siteye girebildim ama örnek staj dosyasını bulamadım bir türlü.
  Elinde olan varsa link atabilir mi?
  Teşekkürler…

 4. Mrb belediyede staj yapabildinizmi ben basvuru yaptim belediye fakat onay verilmedi aoften sizce neden

 5. 2016-2017 sosyal hizmetler stajımı bahar dönemide yapmak istiyorum başvuru işlemlerini bahar dönemi kaydını yenileyince mi yapmalıyım yoksa güz döneminde mi basvurumu yapmalıyım

 6. Arkadaşlar stajını bitirenler tam olarak hangi yolu izlememiz gerektiğini anlatabilirler mi ?

 7. Mrb ben lisede çocuk gelisim bölümünü okudum suan açıktan 2 yıllık sosyal hizmet bölümünü okuyorum sizce nerde stajımi yapsam benim için daha iyi olur staj bittikten sonra orda çalışmami sürdürmem gerekiyo onun icin staj yapmam için en uygun kurum neresidir acaba yardimci olursaniz sevinirim

 8. Merhabalar arkadaslar ben polis memuruyum cok yogun calistigimizdan dolayi staj formlarimi dolduramadim.Sosyal hizmetler bölümünü okuyorum sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfında staj yapiyorum elinde bu staj ile ilgili form Ek3, Ek6 ve Ek7 varsa email adresime atabilirmisiniz şimdiden çok teşekkür ederim.email adresim [email protected]

 9. 1.sınıftan 1 tane alttan dersim var 2.sınıf birinci yarıldan 2 tane dersim var 2.sınıf ikinci yarıyılda staj yapabilirmiyim ?

 10. acıkoğretim iki yıllık sosyal hizmetler mezunuyum . bi rehabilitasyon merkezinde staj yapıyorum ornek staj dosyası konusunda bana yardımcı olabilir misiniz?

 11. Merhaba ben yetiştirme yurdunda staj yapıyorum örnek staj dosyası var mı

 12. İkinci sınıfa yeni geçtim staj icin gerekli belgeler nelerdir ve dış hastanesinde alabilirmiyim

 13. merhaba ben hastanede staj yapmak istiyorum ama hastanede dosya dolmuyo diyorlar dogru mu ne yapacagımı bilemedim

 14. Elife
  Merhaba ben sosyal hizmetler 1.sınıf öğrencisiyim stajımı bitirdim formlarımı doldurup Aöf teslim ettim ama Ek- 5 formu hariç doldurduğum formlar kabul edilmedi bana yardımcı olurmusunuz örnek olarak gönderebilirmisiniz.

 15. staj dosyalarımı dolduruyorum ben de. sizden doldurduklarınızın örneklerini isteyebilirmiyim ?

 16. merhabalar stajım btti formları dolduruyorum ama eksiklerim var EK3 formunu dolu varsa banada atabilirmisinz faydalanmak istiyorum

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Anti-Spam Quiz: