Suça Sürüklenen ve Mağdur Çocuklar Sempozyumu 27-28 Mayıs 2010

0

27–28 Mayıs 2010 tarihleri arasında, Devlet Bakanlığı (Sn. Selma Aliye KAVAF) , İçişleri Bakanlığı ve Diyarbakır Valiliği koordinesinde; Dicle Üniversitesi, İl Emniyet Müdürlüğü, A. Gaffar Okkan PMYO ve İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün işbirliği ile Diyarbakır’da Suça Sürüklenen ve Mağdur Çocuklar Sempozyumu düzenlenecektir.

Sempozyumda, ” terör ve asayişe müessir olaylara karışan, kaybolan, evden kaçan, risk altında bulunan, suça sürüklenen, madde bağımlısı olan, cinsel istismara maruz kalan, ve taş atan çocuklar ile bu çocuklara ilişkin  ulusal ve uluslararası politikalar ele alınacaktır. Sempozyum ile suça sürüklenen ve risk altında bulunan çocuklarımız ile ilgili olarak kurumlar arası çok fonksiyonlu işbirliğinin tesis edilmesi ve risk altında bulunan çocuklarımızın risk grubundan çıkartılmaları, sosyalleşmeleri, ve tekrar topluma kazandırılmaları yönünde adımlar atılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Diyarbakır’da düzenlenecek olan bu sempozyum ile risk grubunda bulunan çocuklarımıza verilecek hizmet yelpazesinin genişletilmesi, risk altında bulunan çocuklar için ulusal ve uluslararası alanda ilgi gören ve başarılı olduğu düşünülen uygulamaların ele alınması ve bu tür uygulamaların çıktılarının geniş kitleler ile paylaşılması, suça sürüklenen mağdur çocuklar olgusunda yer alan farklı disiplinlerin düşünce paylaşımının sağlanması ve Diyarbakır’da yapılacak olan diğer akademik ve sosyal projelere, etkinliklere ve çalışmalara öncülük edilmesi hedeflenmektedir.

Sempozyuma, suça sürüklenen ve mağdur çocuklar alanında değerli çalışmaları olan akademisyenler, adli tıp uzmanları, yargı mensupları, emniyet görevlileri, hukukçular, kamu görevlileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve bu alanda aktif olarak çalışan uygulamacılardan; 45’i konuşmacı olmak üzere, 300 kişinin katılımı gerçekleşecektir. Diyarbakır’da düzenlenecek bu sempozyum ile sorunun yerinde tespiti, farklı bakış açılarının analiz edilmesi ve çeşitli çözüm olanaklarının tartışılması sağlanacaktır.

Sempozyum Programı:http://www.sucasuruklenencocuk.info/programicerigi.asp

Sempozyum Kitapçığı:http://www.sucasuruklenencocuk.info/kitapcik.pdf

Sempozyum Broşürü:http://www.sucasuruklenencocuk.info/brosur.pdf

Daha fazla bilgi için:http://www.sucasuruklenencocuk.info/default.asp

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Anti-Spam Quiz: