Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde Sosyal Hizmet

7

Giriş ve Sosyal Hizmetin Tanımı

Sosyal hizmet, insan hakları ve sosyal adalet ilkelerini temel alan; sosyal değişimi destekleyen, insanların iyilik durumunun geliştirilmesi için insan ilişkilerinde sorun çözmeyi, güçlendirmeyi ve özgürleştirmeyi amaçlayan ve bunun için insan davranışına ve sosyal sistemlere ilişkin teorilerden yararlanarak, insanların çevreleri ile ilişkilerine müdahale eden bir meslektir. Sosyal hizmet, toplumda bakıma muhtaç, sosyal ya da toplumsal olarak pozitif ayrımcılığın kendisini beklediği, birtakım desteklenmesi gereken yoksun alanlara hizmet verir. Sosyal hizmetin başlıca amacı, bireylere, ailelere, gruplara ve topluluklara, sorunları ile baş etmeleri ve sosyal işlevselliklerini artırmaları için kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Yoksulluk, işsizlik,göç madde bağımlılığı,suçluluk, sokak çocukları,korunmaya muhtaç çocuklar, yaşlılık, ihmal ve istismar vakaları, engellilik ve hastalık gibi tüm sosyal sorunlar sosyal hizmetin çalışma alanına girer.Sosyal hizmet meslek elemanları; Emniyet Müdürlüğü, ASDEP, Adalet Bakanlığı,Adalet Bakanlığı ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, Üniversiteler, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Yükseköğrenim Kredi Yurtlar Kurumu, İl Özel İdareleri, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Özel Huzur Evleri, Yaşlı Bakım Merkezleri, Engelli Bakım Merkezleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ve Kreşler ve Anaokullarında çalışabilmektedirler.

Kreş ve Gündüz Bakım Evlerinde Sosyal Hizmet

Kreşler 0-36 aylık çocukların bakımlarının yapılarak, zihinsel, fiziksel ve psiko sosyal gelişimlerinin desteklendiği programlarla hizmet veren kurumlardır. Branş elemanları kendi branşlarında istihdam edilmek üzere, sosyal hizmet, psikoloji, çocuk gelişimi ve eğitimi, özel eğitim öğretmeni, doktor, diyetisyen, hemşire, müzik, resim, bilgisayar, yabancı dil bölüm elemanlarıdır. Kreş çalışanları küçük çocuklarla çalıştıkları için çocukları sevmelidir. Çocuklara karşı sabırlı, hoşgörülü ve anlayışlı olmalıdır.

Kreş ve Gündüz Bakımevleri ve Çocuk Kulüpleri Yönetmeliğinde;

MADDE 23
(1) Kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde kuruluş müdürü olacaklarda aranacak nitelikler şunlardır:
a) Fakülte ve yüksekokullarının en az dört yıllık sosyal hizmet, psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, eğitimde psikolojik hizmetler, çocuk gelişimi, çocuk gelişimi ve eğitimi, okul öncesi eğitimi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği ve anaokulu öğretmenliği bölümlerinden mezun olup Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile resmi veya özel eğitim kurumlarında en az 2 yıl çalışmış olmak.
(b) Yukarıdaki fakülte veya bölümlerden önlisans mezunu olduktan sonra en az 4 yıl bakanlığa bağlı ya da bakanlık izni ile açılan bakım hizmeti veren kuruluşlar ile resmi veya özel eğitim kurumlarında görev yapmış olmak.

MADDE 26
(1) Grup sorumlularında aranacak nitelikler:
a) Kreş ve gündüz bakımevlerinde görevlendirileceklerin yükseköğretim kurumlarının çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği, okul öncesi eğitimi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü, çocuk gelişimi bölümü lisans veya önlisans mezunları öncelikli olmak üzere kız meslek liselerinin çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunu olmaları gerekir.
b) Çocuk kulüplerinde görevlendirileceklerin yükseköğretim kurumlarının sosyal hizmet bölümü, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü, eğitimde psikolojik hizmetler bölümü, psikoloji bölümü, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği, okul öncesi eğitimi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü, çocuk gelişimi
bölümü lisans veya önlisans mezunu olmak veya sınıf öğretmeni unvanına sahip olmak ya
da yükseköğrenim kurumlarının fizik, kimya, fen bilgisi, biyoloji, matematik, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, sosyal bilgiler öğretmenliği bölümlerinden mezun olmaları gerekir.  maddeleri bulunmaktadır.
Yönetmeliğin 23 ve 26 maddelerinde de belirtildiği üzere önlisan sosyal hizmet bölümü mezunları için kreş ve gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinde istihdam alanı oluşturulmuştur. Sosyal hizmet bölümü önlisans mezunu olup en az 4 yıl bakanlığa bağlı bakım kuruluşlarında görev yapanlar, kreşler ve gündüz bakım evleri ve çocuk kulüplerinde müdür olabilmektedir.

Yönetmeliğin tam metni: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150430-4.htm

Hazırlayan NAGİHAN AYDIN 

7 YORUMLAR

  1. Bir şeyi merak ediyorum bu kurumun yani gündüz bakım evlerinin amaç ve hizmetlerinin sosyal hizmetler ile ilgisini açıklayabilir misiniz mümkünse ?

  2. Ben önlisans sosyal hizmetler bitirdim kreşlerde ne iş yapacağımız hakkında bilgi almak istiyorum yardımcı olabilirmisiniz

  3. İyi günler hocam ben önlisans çoçuk gelişimi bitirdim şimdi dgs ile sosyal hizmete tamamlamak istiyorum. Çünkü açıktan Çoçuk gelişimi lisans tamamlama yok. Ama ben öğret men olmak istiyordum yani sosyal hizmet bitirdikten sonra nasıl öğretmen ola bilirm

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Anti-Spam Quiz: