Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı.
Yönetmelikte özetle göze çarpan bir kaç önemli değişiklik şunlar:
 
*Engelli bireyler için ders saati 45 dakikadan, 40 dakikaya düşürüldü, öğrencilerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) alması da kararlaştırıldı.
MADDE 2 – Eğitim alan engelli birey sayısı 600’e kadar olan kurumlarda isteğe bağlı, 600 ve üzerinde olan kurumlarda ise en az bir sosyal hizmet uzmanı veya sosyal çalışmacı ile ihtiyaç duyulan diğer personel görevlendirilir.” ibaresi eklenmiş.
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Sosyal hizmet uzmanı/sosyal çalışmacının görevleri

MADDE 14/A – (1) Kurumda görevli sosyal hizmet uzmanı/sosyal çalışmacının görevleri şunlardır:

  • a) Engelli birey ve ailelerine yönelik sorunların çözümü için mesleki çalışmalarda bulunmak, rapor düzenlemek ve bunlarla ilgili işlemleri yürütmek,
  • b) Merkezin amacı, işleyişi ve sunulan hizmetleri bireylere, ailelere ve topluma tanıtmak,
  • c) Engelli birey ve ailesinin faydalanabileceği hizmet kaynakları hakkında bilgi vermek,
  • ç) Engelli bireylerin eğitim, uyum ve güvenlik sorunlarına ilişkin olarak hizmetin geliştirilmesine katkı sunmak,
  • d) Kurumda kayıtlı engelli bireylerin ailelerinin, aile eğitimlerine katılımını sağlamak,
  • e) Engelli bireylerin devam ettikleri merkezdeki eğitim personeli ile engelli bireyin ailesinin işbirliğini artırmaya yönelik çalışmalarda bulunmak.”

Yönetmelik: https://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_07/05112207_YZEL_EYYTYM_KURUMLARI_YYNETMELYYY_05.07.2018.pdf

Yapılan değişikliklerin tümü:http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180705-2.htm

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Anti-Spam Quiz: