Adli Destek Uzmanları Geliyor

0

Adalet Bakanlığınca hazırlanan “Mağdur Hakları Kanunu” Tasarısı Taslağına göre Mağdur Hakları Genel müdürlüğü ve  il müdürlükleri  kurulacak. Bu müdürlükler cumhuriyet başsavcılığının gözetim ve denetiminde olacağı belirtilmektedir.

Mağdur Hakları Müdürlüklerinde Çalışacak Meslek Elamanları

Adli Destek Uzmanı: Daire Başkanlığı ile müdürlükler bünyesinde psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı kadrosunda çalışan görevliler olarak tanımlanmıştır. Bu birimlerde Adli Destek Uzmanı unvanı ile psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacılar görev alacak.

Mağdur Hakları Biriminin Görevleri

 1. Mağdurları kendilerine tanınan haklar ve yardımlar konusunda bilgilendirmek ve
  yönlendirmek,
 2. Adlî desteğe ihtiyaç duyanlara uygun müdahale programları geliştirmek,
  mağduriyetleri önleyici tedbirler almak ve psiko-sosyal destek faaliyetlerini yürütmek.
 3. Bu Kanun kapsamında suç mağdurlarına maddi yardım yapılmasına ilişkin işlemleri
  yürütmek.
 4. Adlî süreçte görev alan adlî destek uzmanlarının etkin, verimli ve koordineli şekilde
  çalışmalarını sağlamak.
 5. Mağdurların adalete erişiminin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler yürütmek.
 6. Mağdurlara yönelik hizmet sunan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 7. Çocuk teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin kararları yerine getirmek.
 8. Kanunlarla veya Bakanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Mağdur Haklarında Temel Hak ve Hizmetler

Bu birimlerde aşağıdaki başlıklar altında çeşitli hak ve hizmetler de mağdurlara sunulması beklenmektedir.

 • Bilgilendirilme hakkı
 • Korunma hakkı
 • İstihdam hizmeti
 • Tedavi hizmeti
 • Eğitim hakkı
 • Ceza muhakemesine yönelik haklar

Sosyal Çalışmacı Kadroları

Kanun tasarısında merkezi teşkilatta ve taşra teşkilatında 406 sosyal çalışmacı kadrosu ayrılmış durumda, tabi bunun bir taslak kanun olduğu da unutulmamalı. Bu kadroların ayrılması şu anlama gelmekte: mağdur hakları müdürlükleri kurulduğunda adalet bakanlığı bu müdürlüklerde istihdam edilmek üzere 400’den fazla sosyal çalışmacı alabilecek. Tabi bu sayılar merkezi bütçe, planlama strateji vb değişkenlere göre şekillenecektir.

Güzel Bir Gelişme

Mağdur Hakları biriminin kurulması ve bu birimlerde sosyal çalışmacılara önemle yer verilmesi istihdam ve mesleki çalışmaların gerçekleştirilebilmesi adına oldukça sevindirici. Ancak bununla birlikte şunu da söylemem gerekir ki kurulacak birimin yaptığı bir çok faaliyet ve çalışma zaten sosyal çalışmanın sosyal hizmetin konusu, birimlerde öncelikli olarak sosyal çalışmacıların istihdamı yürütülen faaliyetlerin niteliğinin artmasında etkili olacaktır.

Kanun Tasarısına Ulaşmak İçin: http://www.memurlar.net/common/news/documents/680441/magdurhaklarikanuntasarisi.pdf

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Anti-Spam Quiz: