26 Şubat 2013 SHUDER ve Sayın Fatma Şahin Görüşmesi Açıklama

0
663

25 ŞUBAT EYLEMİ SONRASI AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI SAYIN FATMA ŞAHİN ile yapılan görüşme.

Değerli meslektaşlarım,

25 Şubat 2013 eylemimiz sonrası 26 Şubat 2013 tarihinde Saat : 14.00’da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma ŞAHİN, Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Sayın Dr.Nail Abdülgazi ALATAŞ, Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Sayın Hatice KARA, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Abdülkadir KAYA, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Ömer BOZOĞLU, Bakanlık Özel Kalem Müdürü Sayın Doğan DEMİRTAŞ ile Meslek Örgütümüz Genel Merkez Yönetim Kurulu ; Genel Başkan Shu Murat ALTUĞGİL, Genel Başkan Yardımcısı Shu Hasan GÜNEŞ, Genel Sekreter Shu Hakan ERDOĞAN, Genel Sayman Shu Hakan ŞAHİNKOL, Üye Shu Kemal GÖKCAN ve Üye Shu Figen PASLI sayın bakanın daveti üzerine biraraya gelmiştir.Toplantıda yapılan değerlendirmeler, görüşler ve öneriler aşağıda belirtilmiştir.

Sevgili Meslektaşlarım,

Sayın Bakan ; 25 Şubat eylemimizi demokratik bir hakkın kullanımı olarak kabul ettiğini ve hoşgörü ile karşıladığını belirtmiştir.Görüşme yollarının her zaman açık olduğunu, birlikte daha fazla biraraya gelmemiz gerektiğini, mevzuat çalışmalarında meslek örgütümüzün görüş ve önerilerinin önemli olduğunu bu bağlamda Sosyal Hizmet Merkezleri, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri yönetmelikleri ile Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Temel Kanunu taslakları üzerine görüş ve önerilerimizi iletmemizi ifade etmiştir.

Genel Başkan Murat ALTUĞGİL ; Sayın Bakanın eylemi hoşgörüyle karşıladığı, ama aslında her zaman görüş alışverişine açık olduklarından buna gerek de olmadığını söylemesi, bunun üzerine meslektaşlarımıza ve mesleğimize yönelik baskı ve uygulamaları kamuoyu ile de paylaşmak istediğimizi, toplumdaki bireylerin haklarını savunma görevimiz olduğu gibi kendi haklarımızı da savunmak durumunda olduğumuzu, alanda yeterli sosyal hizmet uzmanı olmadığı gerekçesinin doğru olmadığını, yeni açılan bölümler de dahil, her yıl yüzlerce sosyal hizmet uzmanının mezun olduğu söylendi. Bakan, her yıl mezun olması beklenen SHU sayısını da bildirmemizi istedi.Sosyal hizmet uzmanları olarak, itirazımızın sadece Sosyal Hizmet Merkezleri yönetmeliğine olmadığı belirtilerek, ücretlerimizin diğer kamu kurumları arasında en düşük düzeye geldiğini, yapılan baskı ve mobbing uygulamalarının iyice arttığı, meslektaşlarımızın can güvenliğinin tehlikede olduğu (Burada sosyal inceleme için göreve giden Ankara’da 2 meslektaşımızın bir özel okul sahibince ve Hakkari’de bir meslektaşımızın Yüksekova polis noktasında darp edilmeleri iletildi.) anlatıldı.Her iki il müdürlüğü’nün konu ile ilgili olarak bilgi sahibi olmalarına rağmen bakanlık personeli olan meslektaşlarımıza sahip çıkmadıkları söylendi.İllerde kimi yöneticilerin meslektaşlarımıza saygısız davranışları nedeniyle kurum içinde iş barışının bozulduğu belirtildi.

Yapılan mevzuat çalışmalarında ;”sosyal çalışma görevlisi” ile “sosyal çalışmacı“nın kavram olarak birbirine karıştırıldığı bakanlık açıklamasında da bu durumun açıkça bir kez daha görüldüğü söylendi.2005 yılında 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu hazırlanırken meslek örgütümüz adına Genel Başkan Murat ALTUĞGİL, Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof.Dr.Sevil ATAUZ, Prof.Dr.Gönül ERKAN ve Prof.Dr.Kasım KARATAŞ ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Köksal TOPTAN ile görüşüldüğü, yasada belirtilen 3 konuda itirazımızın olduğu, bunlardan ilkinin “sosyal çalışma görevlisi” kavramının uygulamada karışıklığa ve hizmeti kargaşaya dönüştüreceği , ikincisinin nakiller sırasında çocuklara zincir ve kelepçe bağlanmasının insan hakları ve çocuk haklarına aykırı olduğu son olarak “Pedagog” kadrolarının olmasının, ülkemiz üniversitelerinde 30 yıldır pedagog yetiştiren bir bölümün bulunmaması nedeniyle uygun olmadığının anlatıldığı söylendi.Yasada yapılan bu yanlışın son düzenleme ile de devam ettiği belirtildi. Aynı zamanda 190 nolu cetvelde de aynı şekilde “sosyal çalışma görevlisi” kavramının yer aldığının görüldüğü , oysa sosyal hizmet uzmanlarının devlet memurluğuna başlarken sağlık sınıfında olması nedeniyle 8.derecenin 1.kademesinde, öğretmenlerin eğitim sınıfında olmaları nedeniyle 9.derecenin 1. kademesinde işe başladıkları, bunun yanında teknik hizmetler sınıfında yer alan sosyologlar, genel idare hizmetlerinde yer alan aile tüketicileri bölüm mezunlarının aynı torbada değerlendirilmesinin de uygun olmadığı anlatıldı. 

Alanda birlikte çalıştığımız diğer meslek gruplarına karşı bir duruşumuzun olmadığı, sosyal çalışma görevlisi kavramında ısrar edilecekse sosyal hizmet uzmanları ve diğer meslek gruplarının görev, yetki ve sorumluluklarının kendi bilimsel eğitim, etik ilke ve değerlerine uygun şekilde tanımlanması gerektiği vurgulandı.Bunun yanında diğer meslek gruplarının hazırlayacağı raporun “sosyal inceleme olmadığı kendi mesleki kayıt tutma sistemi için adlandırılması gerektiği belirtildi.
Eylem günü sabahı tüm il müdürlükleri bilgilendirilerek, meslektaşlarımızdan kimlerin eyleme katıldığı tespitinin yapılması talimatı verilmiştir. Bir yandan Sayın Başbakanın demokratikleşme ve sivil toplum örgütlerinin bu bağlamdaki önemine ilişkin açıklamaları dururken diğer yandan uluslar arası sözleşmeler gereği ve anayasal haklarını kullanan sosyal hizmet uzmanlarına böyle bir uygulama yapıldığının anlaşılamadığı ve kabul edilmediği belirtildi.
Karşılıklı olarak yapılan görüşme ve değerlendirmeler sonunda Sayın Bakan ;

1. 25 Şubat eylemimizi demokratik bir hakkın kullanımı olarak kabul ettiğini ve hoşgörü ile karşıladığını belirmiştir.Bu konuda Sayın Bakan; “İsimlerin alınmasını bir tarafa bırakarak, biz birlikte işimize bakalım.” ifadesi daha sık bir araya gelerek görüşme yollarının hızlı bir şekilde çalıştırılması talimatını vermiştir.

2. Mevzuat çalışmalarında ortak komisyonlar kurularak, meslek örgütümüzün görüş ve önerilerini iletmesi ve hazırlanan yasa ya da yönetmeliklerde yer alması için Müsteşar Yardımcısı Sayın Hatice KARA’ya birlikte çalışılması talimatı vermiştir.

3. Ankara ve Hakkari’ de darp edilen meslektaşlarımızın davalarına taraf olunması için Müsteşar Yardımcısı Sayın Hatice KARA’ya talimat vermiştir.

4. Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardımlar Temel Kanunu taslağı üzerine meslek örgütümüzün görüş ve önerilerini bakanlığa iletmesini ve Mayıs 2013 tarihine kadar yasayı çıkartmak istediğini ifade etmiştir.

5. Ücretlerin iyileştirilmesinin yeni yasada yer aldığını bu konuda da görüş ve önerilerimizi düzenlemede yer alabileceğini söylemiştir.

Sevgili sosyal hizmet uzmanları ;
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma ŞAHİN ve Bakanlık üst düzey yöneticileri ile yaptığımız görüşmeye ilişkin bilgiler bu şekildedir.Yapılan değerlendirmeler, bilgilendirmeler ışığında süreci Genel Merkez ve tüm şube yöneticilerimiz takip edecektir.Bir yanda taleplerimizin yerine gelmesi umudumuz tüm içtenliğimiz ile benliğimizde yer alırken diğer yandan süreç boyunca birlikte çalışma kültürünün oluşmaması, taleplerimizin sürüncemede kalması durumunda meslek örgütü olarak tüm şubelerimiz ile süreci yeniden değerlendireceğimizi belirtir, sevgi ve saygılar sunarım.

Murat ALTUĞGİL
SHUDER
GENEL BAŞKANI

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Anti-Spam Quiz: