Türkiye’de sosyal hizmet eğitiminin kısa tarihini anlatmak için hazırlanan bu yazı sosyal hizmet eğitim tarihini daha anlaşılır, öz ve kısa bir biçimde ilgililere ulaştırma amacını taşımaktadır. Bazı bölümlerin açılma tarihi ile öğrenci alma tarihi farklı olabilmektedir. Bazı üniversitelerde sosyal hizmet bölümü açılmasına rağmen uzun yıllar çeşitli nedenlerden dolayı öğrenci almamıştır. 2010 yılında sonra açılan bölümler tek tek listede yer almadığını da ayrıca belirtmekte fayda olduğunu düşünüyorum.

1959 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Sosyal Hizmet Enstitüsü kuruluyor.

1961 yılında 7355 sayılı kanun uyarınca Sosyal Hizmetler Akademisi Sosyal Hizmet Enstitüsüne bağlı olarak kuruluyor.

1963 Sosyal Hizmetler Akademisi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’na Bağlı Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğüne bağlanıyor.

1967-Hacettepe Üniversitesi- Sosyal Çalışma Yüksekokulu açılıyor. Bu bölüm 2 yıl sonra aynı üniversitede Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi çatısı altında sosyal çalışma bölümüne dönüştürülmüştür.

1982-Hacettepe Üniversitesi- Sosyal Çalışma Yüksekokulu kapatılıyor. Aynı yıl Sosyal Hizmetler Akademisi 2547 sayılı kanuna istinaden Hacettepe üniversitesi bünyesine alınarak rektörlüğe bağlı “Sosyal Hizmetler Yüksekokulu olarak adı ve statüsü değiştirilmiştir.

2002– Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde sosyal hizmet bölümü kuruluyor. Bu bölümün kurulması ile yıllarca tek olan sosyal hizmet bölüm sayısı 2’ye çıkıyor.

2006-Sosyal Hizmet eğitimi için önemli bir dönüm noktası olan bu yılda Selçuk Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ,Süleyman Demirel Üniversitesi sosyal hizmet bölümleri açılıyor. Süleyman Demirel Üniversitesinin dışında diğer üniversiteler öğrenci alıyor. Yine aynı yıl  Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı Sosyal Hizmetler Yüksekokulu’da aynı üniversiteye bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde Sosyal Hizmet Bölümü olarak yeniden yapılandırılıyor.

2007 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü kuruluyor ve öğrenci alıyor.

2009 yılında Düzce Üniversitesi ,Maltepe Üniversitesi ,Yalova Üniversitesi’nde Sosyal Hizmet Bölümü açılarak öğrenci alınıyor.

2010-Kocaeli Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde bölüm açılarak öğrenci alınıyor.

2011 yılında Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine bağlı olarak Sosyal Hizmet bölümü açılıyor. Abartılı kontenjanı ile ilk kez sosyal hizmet eğitimi “açıktan” veriliyor.

2015 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sosyal hizmet bölümü öğrenci almaya başlamıştır.

2016-2017 eğitim öğretim yılında 49 farklı sosyal hizmet bölümü öğrenci almıştır. 29 bölüm devlet üniversitesinde yer alırken 20 bölüm ise vakıf/özel üniversitende yer almaktadır. 2016 yılında bazı üniversitelerin kapatılmasından dolayı 2 farklı sosyal hizmet bölümü de artık öğrenci alamayacaktır.

Görsel Hali için:

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Anti-Spam Quiz: