Sosyal Çalışmacı/Sosyal Hizmet Uzmanı Meslek Oda Kanunu Teklifi

0

Sosyal Hizmet Uzmanları Meslek Oda Kanun teklifi meclise sunuldu. Sunulan bu kanun teklifinin gerekçeleri aşağıda belirtilmiş olup, kanun metnine ise aşağıda ki linkten ulaşılabilir.

GENEL GEREKÇE
Türk toplumu geleneksel yardımlaşma ve dayanışma özelliklerini tarih boyunca sürdüre gelmiştir. Çağdaş anlamda sosyal hizmet örgütlenmesi Cumhuriyet’in kuruluşuyla başlatılmış sosyal devlet anlayışı ile birlikte gelişmesini ve yapılanmasını sürdürerek günümüze kadar gelmiştir.

İlk kez 1921 yılında Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu gönüllü bir sosyal hizmet kuruluşu olarak kurulmuş, Kurtuluş Savaşında şehit düşenlerin çocuklarını yetiştirme görevini üstlenmiştir. Çağdaş gelişmeler doğrultusunda 1959 yılında yapılan yeni düzenleme ile Sosyal Hizmetler Enstitüsü Kanunu (7355 Sayılı Kanun) kabul edilmiş ve sosyal hizmetler alanında görev yapacak profesyonel meslek elemanlarının yetiştirilmesine olanak vermiştir. Sağlık ve Sosyal yardım Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Akademisi 1961 yılında kurulmuş ve 1965 yılında ilk sosyal hizmet uzmanları alanda görev almıştır.

Sosyal Hizmetler Akademisi, 1982 yılında Yüksek Öğretim Kurumu Yasası ile Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmış ve yüksekokula dönüştürülmüştür. Bu düzenleme İle 1967 yılında Hacettepe Üniversitesi bünyesinde açılan Sosyal çalışma ve Sosyal Hizmetler Bölümü, Sosyal Hizmetler Akademisi ile birleştirilerek Sosyal Hizmetler Yüksekokulu (4 yıllık) haline getirilmiştir. Daha sonra İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlanmıştır. Bunun yanında Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet bölümü, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek okulu Sosyal Hizmet Bölümü, Konya Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ile birlikte ülkemizde 50 üniversitede Sosyal Hizmet Bölümlerinde sosyal hizmet uzmanı yetiştirmektedir.

Okullardan bugüne kadar 6000 sosyal hizmet uzmanı yetiştirilmiştir. Sosyal hizmet uzmanları kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ve özel sektörde görev yapmaktadır. Sosyal hizmet uzmanlarının görev yaptığı kurumlar: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Çocuk Yuvaları, Yetiştirme Yurtları, Huzurevleri, Çocuk ve Gençlik Merkezleri, Kadın Sığınma Evleri, Aile Danışma Merkezleri, Toplum Merkezleri, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, Şiddeti Önleme Merkezleri), Sağlık Bakanlığı (Hastaneler, Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Çocuk İzlem Merkezleri, Çocuk Koruma Merkezleri), Adalet Bakanlığı, ( Ceza ve Tutukevleri, Çocuk Eğitim Merkezleri, Denetimli Serbestlik Büroları, Aile Mahkemeleri, Çocuk Mahkemeleri) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Sosyal Güvenlik Kurumu), İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü, İç İşleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ( Çocuk Polisi Büroları) , Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlar, Afet Acil Durum Başkanlığı, Türk Kızılayı, Yerel Yönetimler sayılabilir.

Sosyal hizmet uzmanları görev aldıkları kurum ve kuruluşlarda çocuk, yaşlı, özürlü, genç, kadın ve sosyal sorun içinde olan ailelerinin, toplulukların sorunlarını çözümlemeye yönelik mesleki çalışmalar yapmaktadır. Sosyal hizmet uzmanlarının uymaları gereken mesleki ve idari kurallar kurumdan kuruma farklılık göstermekte, farklı yasal düzenlemelerle karşı karşıya kalmakta, farklı görev ve sorumlulukla donatılmaktadır.

Bu durum ise Türkiye’de sosyal hizmetlerin ortak standartlar çerçevesinde yürütülmesini engellemekte ve karışıklığa neden olmaktadır. Bu nedenle sosyal hizmet uzmanlarının mesleki yükümlülüklerinin, haklarının, görev, yetki ve sorumluluklarının ulusal düzeyde belirlenmesini kapsayan yasal düzenlemeye İhtiyaç vardır. Avrupa Birliği Müktesebatı çerçevesinde kişilerin serbest dolaşımı ilkesi içinde hekim dışı sağlık personelinin eğitim müfredatlarının denkleştirilmesi, görev analizi, iş tanımlarının yapılması ve mevzuat hazırlanması, hekim dışı sağlık personelinin meslek birliklerinin kurulması hedeflenmektedir.

Sekizinci beş Yıllık Kalkınma Planı öngörüleri içinde sosyal hizmet meslek elemanlarına ihtiyacın artacağı belirtilerek yoksullukla mücadelenin artarak sürdürüleceği öngörüsünde bulunulmaktadır. Çocuk ve gençlerin korunmasından, yaşlılara, kadınlara kadar çeşitli alanlarda sosyal hizmetlere atıfta bulunulmaktadır.

Sosyal hizmet mesleği ve Sosyal Hizmet Uzmanları Odası kurulmasına dair kanun tasarısının kabul edilmesi halinde, sosyal hizmet uzmanlarının kamu kurum ve kuruluşları İle gönüllü kuruluşlarda ve özel sektörlerde gerçekleştirecekleri her türlü mesleki etik ve disiplin konuları düzenlenmiş olacaktır. Bu yasa ile 50 yılı aşkın bir süredir, çeşitli mevzuat hükümleri doğrultusunda görev yapan bir meslek grubu kendi öz yasasına ve statüsüne kavuşmuş olacaktır. Meslek elemanlarının yasal güvenceye kavuşması hizmetin niteliğini ve kalitesini arttıracaktır. Sosyal hizmet veren kurum ve kuruluşlardan hizmet alan kişi, grup aileler ve topluluklar daha nitelikli hizmet alma olanağına kavuşacaktır.

http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-1067.pdf

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Anti-Spam Quiz: