Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı 5 Yüksek Lisans 5 Doktora öğrencisi alacaktır. Yabancı Dil ve ALES (EA) için istenen puan 55’dir.

İstenen temel şartlar ve bilgiler:

Yüksek Lisans:

 • Sosyal hizmet lisans mezunu olmak.
 • Haftada 2 gün devam zorunluluğuna engel durum
  bulunmamak.

Doktora:

 • Sosyal hizmet lisans mezunu olmak ve Sosyal
  Hizmet Tezli Yüksek Lisans veya Aile Danışmanlığı Tezli
  Yüksek Lisans Mezunu olmak.
 • Haftada 2 gün devam
  zorunluluğuna engel durum bulunmamak.
 • Tezsiz yüksek lisans mezunları doktora programlarına başvuramazlar. Ancak;
  06/02/2013 tarihinden önce tezsiz programlara kayıt yaptırmış, mezun durumda olan
  adaylar müracaat edebilir.

Değerlendirme

Yüksek lisans programlarına girişte ALES puanının % 50’si,lisans ağırlıklı mezuniyet not ortalamasının % 25’i ve yazılı bilim sınavı notunun % 25’i toplamı alınarak belirlenen başarı notlarına göre en az 2.40 (yüzlük sistemde 62,66) puan almak kaydıyla en yüksek puanı alan adaydan başlayarak ilan edilen kontenjana göre başvurdukları programa kayıt hakkı kazanır. Sıralamada eşitlik olması halinde lisans not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir.

Doktora programlarına girişte ALES puanının % 50’si, lisans ağırlıklı mezuniyet not ortalamasının % 25’i ve yazılı bilim sınavı notunun % 25’i toplamı alınarak belirlenen başarı notlarına göre en az 2.50 (yüzlük sistemde 65,00) puan almak kaydıyla en yüksek puanı alan adaydan başlayarak ilan edilen kontenjana göre başvurdukları programa kayıt hakkı kazanır. Sıralamada eşitlik olması halinde yüksek lisans not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir.

Diğer Şartlar ve Bilgiler (PDF)

2019-2020_GÜZ_DR-YL İLANN

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Anti-Spam Quiz: