Büyükanne (Toruna Bakım Parası) Maaşı-Yardımı Nedir?

2017 yılında uygulamaya konulan çocuğa bakım yardımı desteğiyle büyükanne (anneanne-babaanne) baktıkları torun için ücret alacak. Bu uygulamanın ortaya konmasının temel nedeni, çalışan anne babanın çocuğuna bakımının sağlanması için destek verilmesidir. Kadın İstihdamının Desteklenmesi İçin Büyükanne Projesi’nin amacı, 3 yaşını doldurmayan
torununa bakan büyükannelere verilecek yardım ile hâli hazırda çalışıyor olan kadınların iş gücü piyasasından çekilmelerini önlenmek ve çocuklara büyükanneleri ile birlikte büyüme imkânı sağlayarak kültür aktarımına destek olmaktır.

Projenin uygulandığı iller; Sakarya, Konya, Tekirdağ, İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya, Ankara, Kayseri, Gaziantep olarak belirlenmiştir. Projenin süresi 12 aydır.

Ne Kadar Maaş Verilmektedir?

Pilot uygulamada 10 ilde – 6.000 büyükanneye karşılıksız olarak aylık net asgari ücretin yüzde 30’u tutarında (425 TL) ödeme yapılması planlanıyor.Verilen yardım miktarı 425 TL. Şu an uygulama 12 ay boyunca sürecek, 12 ay sonunda projenin nasıl şekilleneceği belirli değil. 2017 yılı için ilk etapta 6 bin 500 kişi başvuru için kabule edildi.

Nasıl Başvuru Yapılır

Bu parayı alabilmek için https://buyukanne.csgb.gov.tr/ web sayfasını takip etmek gerekiyor. Burada yer alan form ve gerekli bilgiler doldurulduktan sonra maaşı almaya hak kazanılırsa gerekli belgelerin teslim edilmesi gerekiyor. Başvuru formuna, SGK döokümüne de buradan ulaşmanız mümkündür.

Gerekli Şartlar

 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Proje kapsamında belirlenen 10 ilden birinde ikamet ediyor olmak,
 3. Çocuk ve annenin aynı evde, büyükannenin ise aynı il sınırları içinde ikamet ediyor olması,
 4. Başvuru tarihi itibarıyla bakımı üstlenilecek çocuğun 0-3 yaş (3 yaş dâhil) aralığında olması (Evde bakılacak çocuk sayısının birden fazla olması yapılacak karşılıksız yardım miktarını arttırmayacaktır.),
 5. Annenin en az 18 yaşında olması,
 6. Annenin özel sektörde, iş sözleşmesine tabi ve sigortalı olarak bir işte fiilen çalışıyor olması ve destek süresi boyunca işten ayrılmaması (İşçi adına Sosyal Güvenlik Kurumu’na en az 360 tam gün prim ödenmiş olmalıdır.),
 7. Annenin Sosyal Güvenlik Destek Primi ödeyerek çalışıyor olmaması,
 8. Annenin 4857 sayılı İş Kanununun 74 üncü maddesinin 1 inci fıkrasındaki analık hali izin süresini geçirmiş olması,
 9. Hane halkı gelirinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenecek üst sınırı aşmaması,
 10. Annenin işvereni ile üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dâhil) kan ve kayın hısımlık ilişkisinin bulunmaması,
 11. Karşılıksız desteğin verildiği süre boyunca çocuk bakımı amacıyla ayrıca bir bakıcı istihdam edilmiyor olması,
 12. Büyükannenin 65 yaşını aşmamış olması ve çocuk bakımını engelleyecek fiziksel veya ruhsal rahatsızlığının bulunmaması (sağlık durumunun elvermesi halinde yaş şartı aranmayacaktır).

Gerekli Belgeler

 1. Katılım Belgesi (imzalı üç nüsha) (Bu rehberin ekinde yer almaktadır.)
 2. Annenin fiilen çalıştığını tespit için e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak hizmet dökümü belgesi (e-Devlet Kapısı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetleri listesinden seçilecek SGK Tescil ve Hizmet Dökümü ekranından barkodlu belge oluşturmak suretiyle alınacak Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı Tespiti konulu belge.)
 3. Büyükannenin sağlık durumunu gösterir rapor (Aile hekiminden, devlet hastanesinden veya özel hastaneden alınabilir.Raporlarda; “çocuk bakabilir, sağlık problemi yoktur, engel durumu yoktur, bakıcı büyükanne olabilir, çocuk bakımına engel sağlık sorunu yoktur, çalışabilir” gibi ibarelerden herhangi birinin yer alması yeterlidir.)
 4. Anne, büyükanne ve başvuru esnasında kimlik numarası girilen üç yaşını doldurmamış çocuğun nüfus cüzdanı suretleri.
 5. Katılım belgesinde büyükannenin çocuğa “annenin ikametgâh adresi dışında bir adreste” bakacağı belirtilmiş ise çocuğun bakılacağı yerleşim yerine ilişkin e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak belge (Büyükannenin çocuğa baktığı evin, annenin ikamet ilinde olması zorunludur. Bu adrese ilişkin, e-Devlet kapısı üzerinden Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü hizmetleri listesinden seçilecek “Yerleşim Yeri (İkametgâh) ve Diğer Adres Belgesi Sorgulama” ekranından Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne ibraz edilmek üzere alınacak barkodlu belge çıktısı.)

Ödemeler

Bakanlıkça yapılan ödeme bildiriminden sonra, büyükannenin herhangi bir PTT işyerine bir defaya mahsus müracaatı yeterlidir. PTT işyerinde büyükannenin doğrudan kendisine ödeme yapılır. Ayrıca büyükanneye, PTT tarafından sosyal yardım ödemesi alan hak sahiplerine tanımlanan ön yüklemeli  Pttkart verilir.

Bakanların Açıklamaları

“Bu protokolden sonra talepleri almaya başlayacağız. Bu talepleri ayın sonuna kadar değerlendireceğiz, mart ayı itibarıyla projenin fiilen uygulanmasına geçeceğiz. Burada öncelikle aile seçiminde veya büyükanne seçiminde çok detaya gitmeyen temel kriterlerimiz olacak. Bunlardan ilki annenin geriye dönük asgari bir yıllık sigortalı olması. Ardından, annenin iki asgari ücretten daha az geliri olması ve ailenin de toplam gelirinin üç asgari ücreti geçmemesi. Gelir düzeyi düşük olan aileler üzerinden gitmeyi planlıyoruz.”

Büyükanne Projesi  Rehberi

Büyükanne Bakım Parası Rehberi-Bakanlık

Katılım Belgesi

Katılım Belgesi

Büyükanne Projesi  Web Sitesi

https://buyukanne.csgb.gov.tr/

Yararlanılan Kaynaklar:

Sorularınız:

Sorularınız için lütfen aşağıda bulunan yorum kısmını kullanınız.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Anti-Spam Quiz: