Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Uzman Yardımcılığı İlanı

0

18 Temmuz 2015 tarihinde ilan edilen Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcılığı Sınavı için başvurular 22/12/2015-31/12/2015 tarihleri arasında alınacaktır.  Buna göre sosyal hizmet mezunu 10 kişi Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcısı olarak alınacaktır.

GRUP ADIASİLKPSSPUAN
1iktisadi ve idari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İktisat veya İşletme Fakülteleri15P 6380
2Hukuk5P 103
3Sosyal Hizmetler10P 70
4Psikoloji6P 70
5Sosyoloji8P 70
6Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık3P 7070
7Çocuk Gelişimi ve Eğitimi3P 70
8Bilgisayar Mühendisi5P 5
9İstatistik5P 25
TOPLAM60

SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları taşımak,

b) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yukarıdaki tabloda belirtilen öğrenim dallarından birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Sözlü sınavın yapılacağı 2016 yılı ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından; 5-6 Temmuz 2014 veya 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları sonucuna göre yukarıdaki tabloda fakülte veya bölümlere göre belirlenen puan türlerinden İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İktisat veya İşletme Fakültelerinden mezun olanlar için 80, diğer bölümlerden mezun olanlar için 70 ve daha yüksek puan almış olmak ve müracaat edenlerden başvurusu kabul edilenler arasından yapılacak puan sıralamasında ilan edilen kadronun 4 katı kadar aday arasında yer almak (son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır),

e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

f) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, g) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenilen belge ve bilgileri vermiş bulunmak.

GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ, SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRME:

Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır. Her bir alan için ayrılan kontenjan sayısının dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava çağrılan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da sözlü sınava alınacaktır.

Sözlü Sınav Konuları: a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, e) Genel yetenek ve genel kültürü, f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilecektir. Adaylar Sınav Kurulu tarafından (a) maddesi için 50, diğer maddelerde yazılı olan özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

Diğer Şartlar ve Kaynak: http://pdb.aile.gov.tr/data/5673b9b6369dc52eac2e791c/ASP-Uzman-Yardimcsi-Sinav-ilani.pdf

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Anti-Spam Quiz: