26-28 Kasım 2015 tarihinde Celal Bayar Üniversitesi’nde düzenlenen Sosyal Hizmet Sempozyumu 2015,  Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamasının 50. Yılı: İnsan Değer ve Onurunu Yüceltmek temasıyla gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen bu sempozyumun yayınlanan tam bildirilerin/makalelerin yer aldığı kitap aşağıda yer almaktadır.

 • TÜRKİYE PERSPEKTİFİNDEN SİVİL TOPLUM VE SOSYAL HİZMET ÇERÇEVESİNDE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN TOPLUMSAL ÖNEMİ Esra Yağmur Karadağ
 • OKUL SOSYAL HİZMETİ AÇISINDAN AKRAN ZORBALIĞI Derya Tanrıverdi
 • İNSAN ONURUNU VE DEĞERİNİ YÜCELTME PERSPEKTİFİNDEN ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI OLGUSU Meliha Ak
 • SOSYAL ÇALIŞMACILAR İLE MÜRACAATÇILARI ARASINDAKİ İLETİŞİMDE HASSASİYETLER VE DENGELER Ümit Uzun
 • EKİP ÇALIŞMASI YAKLAŞIMLARINA SOSYAL HİZMET PERSPEKTİFİNDEN BAKIŞ Nurullah Çalış
 • İSLAMIN İNSAN ONURUNA VERDİĞİ DEĞERE HZ. PEYGAMBER’DEN ÖRNEKLER Mustafa Karabacak
 • OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA GİDEN İLKÖĞRETİME BAŞLAYACAK FARKLI SOSYO-EKONOMİK ORTAMLARDA AİLESİYLE YAŞAYAN ÇOCUKLARIN OKUL OLGUNLUĞU AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Musa Şahin, Simay Koca,
 • İNSAN HAKLARI PENCERESİNDEN MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ Eda Beydilli
 • İNANÇ VE İNANIŞLARDA KADIN VE KADININ DEĞERİ Elmas Akın
 • ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİNDE UYGULAMA: ÇOCUKLAR, AİLELER VE SOSYAL HİZMETİN KONUMU Buğra Yıldırım, Ercem Erkul
 • ENGELLİLERLE SOSYAL HİZMET DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN ENGELLİLERE YÖNELİK TUTUMLARINA UYGULAMALI ÇALIŞMALARIN ETKİSİ Yunus Bucuka
 • ERGEN GEBELİĞİNİN TAŞIDIĞI RİSKLERLE SİSTEM YAKLAŞIMI ODAĞINDA ÖRNEK BİR VAKA SUNUMU  Görkem Kelebek, Fatmagül Gürel
 • SUÇ DAVRANIŞININ GENEL GERİLİM KURAMI TEMELİNDE İNCELENMESİ Ebru Tezcan
 • EVLAT EDİNME SÜRECİ İÇERİSİNDE YER ALAN AİLELERDE YALNIZLIK Lütfi Yıldız, Şuayip Kaya, Ali Can Doğan
 • DOWN SENDROMLU ÇOCUĞU OLAN AİLELERDE SOSYAL DESTEK ALGISI VE SOSYAL HİZMET BİLİNCİ DOWN SNEDROMLU ÇOCUK Gülşen Taş, Ümran Koç
 • HAKEMLİ TIBBİ SOSYAL HİZMET DERGİSİ Yusuf Öztürk Elvan Özkan, Uğur Özde mir
 • HASTANELERDE TIBBİ SOSYAL HİZMET BİRİMİ: BİLİNİRLİK, İMAJ VE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI  Burcu Kılıç Gündüz, Hasan Hüseyin Taylan
 • ÇALIŞMA YAŞAMINDA YER ALAN KADININ ROL ÇATIŞMASI VE ROL FAZLALIĞININ AİLEYE ETKİLERİ  Ayşenur Özcan
 • SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNİN GELECEĞİ: DÜŞÜNCELER ve ÖNERİLER Kami Alptekin
 • SOSYAL HİZMET DEĞERLERİNİN ÖĞRETİMİNDE DUYUŞSAL ÖĞRENMEDEN NASIL YARARLANILMALI? Tarık Tuncay
 • SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNİN ETİK YÖNLERİ Tarık Tuncay
 • TÜRKİYEDEKİ SURİYELİLER VE SOSYAL HİZMETİN ROLÜ Savaş Gök
 • ÇOCUK RUH SAĞLIĞININ ÖNEMİ VE TÜRKİYE’DE BU ALANDA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI  Sündüs Sancakoğlu
 • ‘YOK’ EDİLEN İNSANLIK: SOYKIRIM SUÇU VE ULUSLARARASI SOSYAL HİZMET …180 Demet Akar çay Ulutaş
 • DENETİMLİ SERBESTLİK VE SOSYAL HİZMET Gülçin Güvenç, İshak Aydemir
 • DEVLET HASTANELERİNDE SOSYAL HİZMET MESLEĞİNİN YERİ
 • BİR DENEME: NURİ BİLGE CEYLAN FİLMLERİ ÜZERİNDEN AİLEYE BAKIŞ Uğur Özdemir, İkbal İçer, Selver Çapar, Zühal Şahin
 • KORUNMAYA MUHTAÇ STATÜSÜNDEKİ ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK SUNULAN HİZMET POLİTİKASI KAPSAMINDA BİR VAKA SUNUMU Emel Ayşe Üvez
 • İSLAMIN İNSAN ONURUNA VERDİĞİ DEĞERE HZ. PEYGAMBER’DEN ÖRNEKLER  Mustafa Karabacak
 • İTİBAR YÖNETİMİ BAĞLAMINDA SOSYAL HİZMET MESLEĞİ Mustafa Çelik, Aii Taşci, Mustafa Oğuz Argon
 • KADINA ŞİDDET UYGULAYAN ERKEKLERLE YAPILAN SOSYAL  ÇALIŞMA UYGULAMALARINDA BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMIN KULLANIMI İlkay Başak Adıgüzel
 • KORUYUCU AİLE BİREYLERİNİN TANITICI ÖZELLİKLERİ ile KORUYUCU AİLE BİREYLERİNİN ÖZGECİLİK DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Duygu Yeşilkayalı, Yasemin Özkan
 • OKUL SOSYAL HİZMETİ UYGULAMALARI İkbal İçer
 • ENGELLİ BİREY VE AİLELERİNDE DAMGALANMA VE SOSYAL KİMLİK İNŞASI Melek Çaylak
 • ÖRTÜK BİR ŞİDDET BİÇİMİ OLARAK MOBBİNG VE BAŞETME YÖNTEMLERİ Derya Tanrıverdi
 • AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN MESLEK ELEMANLARININ YAŞAM DOYUMU DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: SİİRT ÖRNEĞİ Abdulaziz İnan
 • ÖĞRENCİ SORUNLARINA OKUL SOSYAL HİZMETİ BAĞLAMINDA GENEL BİR BAKIŞ Kasım Karataş, Nurullah Çalış, Tahir Emre Gencer, Ahmet Ege
 • OKUL SOSYAL HİZMETİ PERSPEKTİFİNDEN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (Gemlik Örneği)  Ali Rıza A bay, Fikri Keleşoğlu
 • ORTOPEDİK ENGELLİ BİREYLERİN EĞİTİMDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN
 • EĞİTİM DÜZEYİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ Ünsal Uzan, Biigesu Çüm Cansu Berk
 • OKUL SOSYAL HİZMETİ PERSPEKTİFİNDEN EĞİTİM SİSTEMİNİN ELEŞTİREL BİR ANALİZİ: EĞİTİM SORUNLARI VE EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTSİZLİĞİ Tahir Emre Gencer, Görkem Kelebek
 • OTİZMLİ BİREYLER VE AİLELERİ AÇISINDAN SOSYAL HİZMET MESLEĞİNİN ÖNEMİ 315 Murat Akbulut, Melek Yılmaz
 • PSİKİYATRİK HASTALIĞI OLAN BİREYLERE BAKIM VERMENİN PSİKO-SOSYAL BOYUTU Fulya Akgül Gök, Aslıhan Aykara
 • SAKARYA ÜNİVERSİTESİ            ÖĞRENCİLERİNİN      ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK TUTUMLARI Seda nur Boz kurt Erdem, Ha san Hüseyin Taylan
 • SOSYAL HİZMETLERİN PLANLANMASINDA HİZMET ALANLARIN    KATILIMI Çağıl Öngen
 • TÜRKİYE’DE TIBBİ SOSYAL HİZMET ALANINDA SOSYAL ÇALIŞMACI İSTİHDAMI .341 Seval Bekiroğlu
 • TIBBİ SOSYAL HİZMET  Elif Gürhan, Yıldız Gümüştekin
 • ŞİZOFRENİ HASTALARINDA SOSYAL DIŞLANMA VE SOSYAL HİZMET Yasemin Ertan Koçak, Melih Sever
 • ÇOCUK HAKLARI İÇİN OKUL SOSYAL HİZMETİ Emel Yeşilkayalı, Sel,lda Meydan
 • SOSYAL HİZMET DİSİPLİNİ VE MESLEĞİNDE SOSYAL REFAH KURUMUNUN YAŞAMSAL ÖNEMİ    Taner Artan
 • ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYE SAHİP AİLELERİN BAŞ ETME STRATEJİLERİNİN HAK TEMELLİ YAKLAŞIM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Aslıhan Aykara, Fulya AkgülGök İNSANİ ERDEMLERİ YÜCELTMEK İÇİN SOSYAL HİZMET Zeki Karataş
 • İŞSİZİN BOŞ ZAMANI YOKTUR İşsizlik ve Günlük Hayat: (Samsun İli Örneği) 395 Recep Yıldız, N. Ebrar Kara kaya
 • ÖZ – FORM – DEĞER ÜÇGENİNDE ENGELLİ ( “SORUN VE BEKLENTİ” PARAMETRELERİYLE AKRABALIK İLİŞKİLERİ )    407 Recep Yıldız, Yasin Erdurak
 • YAŞAM KALİTESİ VE YAŞLILIKTA DEĞER ALGISI  Canan Bulut, Elif Türkmenli TÜRK KÜLTÜRÜNDE SOSYAL HİZMET KODLARI: YALOVA ÖRNEĞİ Musa Şahin, N. Ebrar Kara kaya
 • TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ ve KADININ HIV RİSKİ Levent Kıylıoğlu
 • TOPLUMSAL CİNSİYET İNŞASININ “ÖTEKİ MAĞDURU” ERKEKLER Sedat Akkuş
 • TELEVİZYON PROGRAMLARININ ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN SOSYALHİZMET AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRİLMESİ Taner Agan, Hasan Hüseyin Taylan
 • SOSYAL HİZMET ARAŞTIRMASINDA, KARMA YÖNTEMİN ÖNEMİ Melike Tekindah, Seda Attepe Özden
 • AİLE VE ÇOCUK REFAHI ALANINDA SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETLERİNİN SOSYAL HİZMET DİSİPLİNİ BOYUTUYLA DEĞERLENDİRİLMESİ .462 Davut Karaman
 • ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUKLARA YÖNELİK SOSYAL HİZMET İHTİYACI Gamze Zemzem
 • ROMANLARIN ÇİNGENELERİN MARUZ KALDIĞI AYRIMCILIK VE ETNİK ÖTEKİLEŞTİRME SORUNLARINA GENÇLERİN BAKIŞ AÇISI Hülya Böge
 • KIRSAL ALANDAKİ YOKSULLUĞUN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ARAŞTIRMA BULGULARI ÜZERİNE BİR TARTIŞMA Mustafa Çelik, Gamze Zemzem Kılcı
 • ÇALIŞAN KADINLARDA ÖRGÜTSEL STRES VE BAŞA ÇIKMA YOLLARI (BİR KAMU KURUMU ÖRNEĞİ) Onur Yaşar
 • OKUL SOSYAL HİZMETİ VE OKULLARDA EKİP ÇALIŞMASININ KURGUSAL BİR VAKA ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ Ural Nadir
 • “VARMIŞ GİBİ GÖRÜNEN YOK” ENGELLİ BİREYLER VE AİLELERİ Arzu İçağasıoğlu Çoban, Ozan Yıldız
 • “KİŞİSEL OLAN POLİTİKTİR” ŞİDDET GÖRÜMÜŞ KADINLARINTOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN ALGILAMALARI Arzu İçağasıoğlu Çoban, Begüm Turğut


https://yadi.sk/i/KLHlwLm23RQUt7

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Anti-Spam Quiz: