Sosyal Hizmet Hangi Öğretmenlik Alanlarına Yönelik Formasyon Alabilir?

0

Aşağıdaki tabloda hangi bölüm mezunlarının formasyon alarak hangi öğretmenlik branşlarına geçeceği belirtilmiştir. Bu tabloda yazan bölümler Talim ve Terbiye Kurulu’nun 9 No’lu kararından Sosyal Hizmet Bölümü dersleriyle alakalı olanlardan seçilmiştir. Atamaya esas 89 öğretmenlik alanı varken Sosyal Hizmet bölümü ile alakalı 7 bölümün okutacağı dersler incelenerek bu tabloya eklenmiştir. 

Örneğin; 2. Sıra no ile gösterilen Aile ve Tüketici Hizmetleri Alanıyla ilgili okutacağı derslere baktığımızda Sosyal Destek Hizmetleri dersi, Ev ve Kurum Hizmetleri dersi görülmektedir. Sosyal Hizmet bölümü öğrencilerinin tamamı lisans eğitimi alırken bu konularda eğitim görmüştür. Ancak formasyon alabilecek bölümlerin içinde Sosyal Hizmet Bölümü yoktur. Yine 67. sıra no ile gösterilen öğretmenlik alanı olan Özel Eğitim bölümünün hitap ettiği öğrenciler düşünüldüğünde; lisans eğitimi boyunca risk grupları ve bu risk gruplarına yönelik farklı yaklaşımları inceleyen Sosyal Hizmet bölümü mezunlarının bu alanda öğretmen olarak görevlendirilebilmesi gerekmektedir.

Bunun gibi aşağıdaki 7 alanın okutacağı dersler incelendiğinde; sosyal hizmet bölümü lisans öğrencilerinin lisans eğitimleri sırasında bu derslere ilişkin dersleri aldıkları görülmektedir.

Sosyal Hizmet; bireylerin, ailelerin ve toplumların yaşadıkları çevre koşullarında, kontrolleri dışında gelişen sorunların önlenmesi ve çözümlenmesini, maddi olan ve maddi olmayan ihtiyaçların karşılanmasını, sosyal refahın ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesini hedefleyen, mücadeleye dayalı dinamik bir meslektir. Ankara Üniversitesi tarafından bu şekilde  tanımlanan Sosyal Hizmet bölümünün, diğer bölümlere tanınan aşağıdaki öğretmenlik alanlarına yönelik formasyon hakkından yararlanabilmesi bir gerekliliktir.

Aşağıda da Hacettepe Üniversitesi ve Atatürk Üniveristesi Sosyal Hizmet Lisans bölümünün ders programı vardır..İncelendiğinde Sosyal Hizmet bölümünden mezun olan birinin, yukarıdaki alanlara ait dersleri okutabilecek yeterliliğe sahip olduğu anlaşılmaktadır.

Bu yüzden yukarıdaki alanlarda Sosyal Hizmet Lisans Bölümünün de formasyon alabilecek bölümler arasına dahil edilmesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerinin hakkıdır.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Lisans Bölümü Dersleri

 • Sosyal Hizmet Ortamlarında İnceleme
 • Çocuk Koruma ve Bakım Sistemleri
 • Sosyal Hizmet Araştırması I
 • Çocuklarla Sosyal Hizmet
 • Engellilerle Sosyal Hizmet
 • Feminist Sosyal Hizmet
 • İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet
 • Sosyal Hizmette Görüşme ve İlke Teknikleri
 • Karşılaştırmalı Sosyal Refah Modelleri
 • Kentleşme-Kentsel Sorunlar ve Sosyal Hizmet
 • Sos. Hiz. Etik İlke Değ. ve Sor. t
 • Felsefeye Giriş
 • Sosyal hizmet Araştırması II
 • Endüstriyel Sosyal Hizmet
 • Sosyal Hizmetlerde Bilişim Teknolojileri
 • Türkiye’nin Toplumsal Yapısı
 • Sosyal Hizmet Yönetimi
 • Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet
 • Çocuklarla Sosyal Hizmet Dersi
 • Sosyal Hizmet Araştırması I
 • Sosyal Sorunlar
 • Ailelerle Sosyal Hizmet
 • Feminist Sosyal Hizmet
 • İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet
 • Sosyal Hizmet Kuramı II
 • Sosyal Hizmet Araştırması II
 • Sosyal Hizmet Kuramı III
 • Karşılaştırmalı Sosyal Refah Modelleri
 • Sosyal Hizmet Yönetimi
 • Engellilerle Sosyal Hizmet
 • Nitel ve Nicel Araştırma 
 • Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet
 • Araştırma I
 • Yoksulluk ve Sosyal Hizmet
 • Çocuklarla Sosyal Hizmet
 • Okul Sosyal Hizmeti
 • Sosyal Hizmet Ortamlarında İnceleme
 • Gençlerle Sosyal Hizmet
 • Sivil Toplum Örgütleri ve Sosyal Hizmet

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Anti-Spam Quiz: