Sosyal Hizmet Hak Ettiği Değeri Görmelidir

8
Sosyal Hizmet Bir Bilim Dalıdır

4737_78472097905_661402905_1710395_5834541_nSosyal Hizmet: İnsanların yardımsız karşılayamadığı ihtiyaçlarının karşılanması ve çözemedikleri sorunlarının çözülmesi amacı ile sosyal hizmet uzmanları tarafından gerçekleştirilen profesyonel faaliyetlerdir. Yoksulluk, işsizlik, • göç, madde bağımlılığı, •suçluluk, sokak çocukları, korunmaya muhtaç çocuklar, yaşlılık, ihmal ve istismar vakaları, özürlülük ve hastalık gibi tüm sosyal sorunlar sosyal hizmetin çalışma alanına girer.

Sosyal hizmet, bireylerin, ailelerin, grupların ve toplumun iyilik halini artırmak için sosyal değişime, insan ilişkilerinde sorun çözmeye, güçlenmeye ve özgürleşmeye katkı sağlayan bir meslektir. Sosyal hizmet, insan davranışı ve sosyal sistem teorilerinden yararlanarak, insanların çevreleriyle etkileşim kurdukları noktalara müdahale eder. Sosyal hizmette insan hakları ilkeleri ve sosyal adalet temeldir (Uluslararası Sosyal Hizmet Okulları Birliği 2001; Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu, http://www.ifsw.org).

Sosyal Hizmet Uygulamalarının Yürütücüleri ‘’Sosyal Hizmet Uzmanları’’dır.

Sosyal hizmet uzmanı; birey, aile, grup ve toplumun sorun çözme ve başetme kapasitelerini geliştirerek psiko-sosyal işlevselliğin sağlanması, onarılması, korunması ve geliştirilmesi; sosyal değişimin desteklenmesi; sosyal politika ve programların insan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla planlanması ve uygulanmasının sağlanması yönünde insan davranışına ve sosyal sistemlere ilişkin teorilerden yararlanarak sosyal hizmete özgü yöntem ve tekniklerle uygulamayı yerine getiren meslek mensubudur.

Sosyal hizmet öğrencileri uygulamalı eğitim alır. Eğitim sırasında gerek ders zorunluluğu olarak gerekse sosyal hizmet anlayışı olarak sosyal sorunların çözümüne, uygulamalara, projelere katılırlar.

sosyal hizmet uygulama düzeyleri
Sosyal Hizmetin Uygulama Düzeyleri                                      Birey-Aile (Grup)- Toplum

Sosyal hizmet uzmanları etik ilkelerine sahiptir. Mesleklerini yürüten sosyal hizmet uzmanları bu etik ilke ve değerlerine önem verir. Müracaatçısına saygı gösterir, onun yüksek yararını düşünür.Sosyal hizmetin uygulama düzeyleri ise şu şekildedir.

[checklist]

 • Bireylerle Sosyal Hizmet
 • Ailelerle Sosyal Hizmet
 • Gruplarla Sosyal Hizmet
 • Örgütlerle Sosyal Hizmet
 • Toplumla Sosyal Hizmet

[/checklist]

Bir mesleğin meslek olabilmesi için şu beş temel unsuru tamamlaması gerekir (Duyan, V. (2010). Sosyal Hizmet Temelleri Yaklaşımları Müdahale Yöntemleri. Ankara: Aydınlar Matbaacılık):

1. Sistematik kuram: Profesyonellerin soyut ilkeleri temel alan bilgiye sahip olması, eylem gerektiren işlemleri yerine getirmesi ve yoğun bir formel eğitimin olması.

2. Otorite: Meslek elemanlarının verdikleri hizmetlerin kapsamı ve doğası hakkında anlamlı düzeyde denetime sahip olmaları.

3. Toplumun onayı: Her meslek otoritesinin toplum tarafından kabullenilmesini, onaylanmasını ve güçlenmesini ister.

4. Etik kurallar: Meslek elemanlarının açık, sistematik, geçerli ve topluma hizmet verme yönelimli davranış standartlarına sahip olması ve işbirliğine dayalı, eşitlikçi ve destekleyici ilişkiler kurması gerekir.

5. Meslek kültürü: Her mesleğin kendine has davranış, anlayış ve çalışma biçimi vardır, meslek kültürü meslek elemanlarının işine yüksek düzeyde bağlılığını gerektirir.

Sosyal hizmet mesleği bu ana kriterleri yerine getiren, kuramsal ve uygulama yönleri bulunan modern bir meslektir. Doğrudan sorun çözmeye yönelik olmak, uygulamaya dönük olmak ve bireyi bir bütün olarak ele almak gibi üç temel özelliği vardır. Bu üç temel özellik onu diğer mesleklerden farklı kılar (Kongar, E. (1978). İnsanı Yönlendirme ve Sosyal Hizmetler: Sosyal Çalışmaya Giriş. Ankara: Hacettepe Üniversitesi).

Sosyal Hizmet Eğitimi 20 Üniversitede 3517 Kontenjan ile Devam Etmektedir.

Ülkemizde ilk sosyal hizmet bölümü Hacettepe üniversitesi’nde  1961 yılında, 7355 sayılı Sosyal Hizmetler Enstitüsü Kuruluşuna Dair Kanun’un 1. maddesi uyarınca dört yıllık bir yüksek öğretim kurumu olarak ”Sosyal Hizmetler Akademisi” adıyla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’na bağlı olarak kurulmuştur.

2012-2013 öğretim yılında  [highlight color=”yellow”]3 517[/highlight] sosyal hizmet  kontenjanı açılmıştır.

NOÜNİVERSİTESOSYAL HİZMET
EĞİTİMİNE  NE ZAMAN BAŞLADI
20112012
Fakülte / Yüksekokul
1Hacettepe (Ankara) İktisadi ve İdari Bilimler1961176192
2Başkent (Ankara) Sağlık Bilimleri20024040
3Selçuk (Konya) Sağlık Bilimleri20066772
4Sakarya Fen-Edebiyat20065257
5Adnan Menderes  (Aydın-Nazilli) İİBF20067277
6Ankara Sağlık Bilimleri20076772
7Düzce Sağlık Yüksekokulu20095762
8Yalova İktisadi ve İdari Bilimler2009 -2010(i.ö.)124134
9Maltepe (İstanbul) Fen-Edebiyat20093333
10Uluslararası Kıbrıs İktisadi ve İdari Bilimler20105560
11Kocaeli Sağlık Yüksek Okulu20103641
12İstanbul Sağlık Bilimleri20115257
13Arel (İstanbul) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu20116060
14Lefke Avrupa (Kıbrıs) Sağlık Bilimleri20114043
15Atatürk (Erzurum) Açıköğretim201110252050
16Bingöl Fen Edebiyat2012- (i.ö.)0216
17Bitlis Eren Sağlık Yüksek Okulu2012047
18Cumhuriyet (Sivas) Fen Edebiyat2012 – (i.ö.)0104
19Fatih Sağlık Yüksek Okulu2012040
20Üsküdar (İstanbul) Sağlık Bilimleri2012060

Sosyal İnceleme Raporu Veresiye Defteri Değildir

SULTANBEYLI'DEKI OLAYLI YIKIM
Sosyal İnceleme Raporunun Herkes Tarafından Yazılabileceğini Öngörmek, Başta insan hayatı olmak üzere tüm sosyal hizmet yöntem ve uygulamalarıyla ters düşmektedir.

Sosyal hizmet uzmanlarının en önemli raporlarından biridir; Sosyal inceleme raporu (SİR). Sosyal inceleme raporu birey veya grubun bulunduğu sosyal konumu, insan ilişkileri, sosyal hayatı, sahip olduğu sosyal fiziksel problemler, sağlık durumu, aile durumu, yaşadığı çevre durumu hakkında önemli ve gizli bilgileri içerir. Bu rapor çoğu kez o birey, aile veya gruba uygulanacak sosyal hizmet müdahalesini belirler.

Bu raporun herkes tarafından yazılabilir düşüncesi başta insani değerler olmak üzere sosyal hizmet anlayışı ile ters düşmektedir. Raporu yazacak bireylerin sosyal hizmet anlayışı ve disiplinini almış, sosyal sorunlar ve problemler hakkında bilgi sahibi olan, sosyal hizmet alanında uygulamalı eğitim almış kişiler olmalıdır.

Bir ilaç reçetesini en iyi yazacak kişi tartışmasız doktorlardır. Bir sosyal hizmet uzmanının ilaç reçetesi yazamayacağı gibi bir öğretmenin de sosyal inceleme raporu yazmasına yasal zemin oluşturulmamalı, yazılan raporun doğru sosyal hizmet müdahalesini gerektirmesi beklenmemelidir.

Sosyal Hizmet Mezunları Unvan Sıkıntısı Yıllardır Yaşamaktadır

Sosyal çalışmacı mesleğin İngilizce ismi olan ‘’social work’’ un direk olarak çevirisidir.  Sosyal hizmet bölümü mezunları eğitimin ve disiplinin öğrettiği şekilde sosyal hizmet uzmanı olarak mezun olurlar. Ancak gerek yasal düzenlemeler, gerek kamuda ki kadro durumu bu unvanın kullanılmasına izin vermemektedir.

Sosyal çalışmacı kavramı meslek adı olarak kabul edilmiştir ancak sosyal çalışmacı görevlisi başlığı altında birden fazla mesleğin tanımlanması sosyal çalışma mesleğine gölge düşürerek “sosyal çalışmacı” kadrolarına farklı meslek ve disiplinlerden kişilerin de atanabileceği gibi bir algılamayı beraberinde getirmiştir.  Ancak sosyal çalışmacı kadrolarının gerektirdiği özellikler, bu kadroda çalışan meslek elamanlarının sosyal hizmet bölümü mezunu olmasını gerektirmektedir. Bunun aksi sosyal hizmet anlayışı ile örtüşmemektedir.

Sosyoloji toplum ve insanın etkileşimi üzerinde çalışan bir bilimdir.Sosyoloji bölümü mezunu sosyologlar sosyal çalışmacı kadrolarına atanmak için gündem oluşturmakta, sık sık bu isteklerini dile getirmektedirler. Bu istek sosyologların mesleklerinin özelliklerini bilmemelerinden kaynaklandığını düşündürmektedir. Sosyolojinin toplumu/toplumsal sorunları/olguları  neden nasıl ve niçin sorularıyla anlamaya/açıklamaya çalışan akademik bir bilim dalıdır. Sosyoloji toplumla ilişkilidir, odak noktası toplum ile başlamaktadır. Sosyoloji sosyal hizmet farklı meyvelerdir,(http://tr.wikipedia.org/wiki/Sosyoloji)

http://louisville.edu/sociology/career-information.html

http://www.nmu.edu/sociologyandsocialwork/node/63

http://msw.usc.edu/sociology-or-social-work/

http://www.sparknotes.com/sociology/introduction-to-sociology/section4.rhtml

http://connection.ebscohost.com/c/articles/14557011/relation-between-sociology-social-work

http://www.depts.ttu.edu/sociologyanthropologyandsocialwork/disciplines.php

Sosyal Çalışmacı- Sosyal Çalışma Görevlisi

6327 sayılı  “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun” 38 nci maddesinde; “3.7.2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi “Sosyal çalışma görevlisi: Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, sosyoloji, çocuk gelişimi, öğretmenlik, aile ve tüketici bilimleri ve sosyal hizmet alanlarında eğitim veren kurumlardan mezun meslek mensuplarını,” olarak değiştirilerek yürürlüğe girmiştir.

sosyal çalışma görevlisi

Kanunda tanımlanan “Sosyal Çalışma Görevlisi”, multidisipliner, alanda uygulayıcı bir meslek olan Sosyal Çalışmacı yani Sosyal Hizmet Uzmanı ile karıştırılmaktadır. Sosyal çalışmacı, sosyal çalışma görevlisi gibi farklı tanımların ortaya çıkarılması insanların, kurumların algısını bozmaktadır. Sosyal çalışmacı varken sosyal çalışmacı görevlisi tanımın getirilmesi, bu tanıma birden fazla mesleğin katılması sosyal çalışmacılara, müracaatçılara haksızlık değil midir?

‘’Hukukun temel ilkesi dürüstlüktür. Çocuk Koruma Kanununda da yapılan son değişiklik bu ilkeye aykırıdır.“Bireysel Emeklilik” ile ilgili bir kanunda bu başlık altında yapılan düzenleme ile değişiklikler getirilmiştir. Bu yaklaşım hem kanun yapma tekniğine hem de hukukun temel ilkelerinden biri olan “dürüstlük ilkesine” aykırıdır.’’

Bu değişiklik ile sosyal hizmet mezunlarının atandığı kadrolarda diğer meslek elamanlarında çalışabileceği belirtilmiştir. Bu sosyal devlet ilkesini zedeleyecek bir uygulamadır. İdarenin ve uygulayanların keyfiliğine açıktır. Bu durum; yurttaşların hukuk devleti çerçevesinde korunmasını da engellemektedir. Anayasa’nın hem sosyal bir hukuk devleti olma ilkesine hem de iç hukukun bir parçası olan Uluslar arası Sözleşmelere (Avrupa Sosyal Şartı dahil) aykırı olması nedeniyle yapılan düzenlemenin iptali gerekmektedir.

Örneğin Çocuk Koruma Kanununda sosyal çalışma görevlisi olarak belirtilen tanım Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği Kuruluş,Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nde sosyal çalışmacı altında verilmiştir. Peki sosyal çalışmacı sosyal hizmet bölümü mezunu olan kişi ise Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği Kuruluş,Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nde ki sosyal çalışmacı neden birden fazla mesleği içinde barındırmaktadır.

Sosyal Hizmet alanında uzman kurum olan SHÇEK ortadan kaldırılırken yeni açılımlar yapmasını beklediğimiz, her aşamada mesleki bilgi ve deneyimimizi paylaşmaktan kaçınmadığımız, süreğen hantallığı yok edeceğini düşündüğümüz, alandaki tüm profesyonellerin mesleki alanlarını sınırlarını düzenleyeceğini ve önünü açacağını düşündüğümüz Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı; Elimizde yeterli sosyal hizmet uzmanı yok ne yapalım?” derken elindeki 415 boş Sosyal Çalışmacı kadrosunu Maliye Bakanlığına iade etmiştir.

(Unvan hakkında tarihsel süreç hakkında daha fazla bilgi için http://idealsosyalhizmet.com/bilgiler/tanitim/ )

Elimizde Ayva Yok Biz Size Sosyal Çalışmacı Görevlisi Verelim, Bununla İdare Edin!

Açık Öğretim Fakültesi Muhasebe Bölümü mezunları teknik personel açığı olmasına rağmen “Öğretmen” olarak çalıştırılabilir mi? Ya da arkeoloji mezunu “Öğretmen” kadrosuna atanabilir mi? Veya bir İlin Sosyal Hizmetlerinden sorumlu müdürü olabilir mi? Bu müracaatçılarınıza, hizmet götürülen kişilere haksızlık değil mi? Yürütülen sosyal hizmet müdahalelerinde kalitesinin düşmesi demek değil mi?elma sosyal hizmet

Sosyal çalışma görevlisi adı altında sosyal çalışmacının asli görevlerinin diğer meslek elemanlarına verilmiş olması hem sosyal çalışma mesleğine, hem de diğer mesleklere saygısızlıktır. O zaman hukuki çalışma görevlisi diye bir görev belirleyip hakim, savcı ve avukatların işini de sosyal bilimler alanında eğitim alan tüm meslek elemanlarına verelim olmaz mı?

Sosyal hizmet disiplini içerisinde uygulamalı olarak iyi bir eğitim alan sosyal çalışmacılar bulunurken, sosyal çalışma görevlisi tanımı altında yer alan meslek elamanlarının bu alana ilişkin yetersiz bilgiye ve uygulamaya sahip olması sosyal hizmet anlayışının kalitesini düşürmektedir. Aynı zamanda bu sosyal hizmet mesleğinin odak noktası olan sosyal hizmetten yararlanan, hizmet alan insanlara da haksızlıktır.

Dünyanın daha çok uzmanlaşmaya gittiği yerde meslekleri birbirine karıştırmanın özrü kabul edilecek bir durum değildir.

Sosyal çalışma, risk grubu bireylerin sorun ve ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik sosyal hizmet müdahalesi uygulayan görevliyi tanımlayan bir kavramdır. Çünkü “sosyal çalışmacı” mesleği sosyal çalışma kavramından türetilmiştir. Sosyal hizmet ise sosyal risk altında olan birey, aile, grup ve toplumların sosyal işlevselliklerini arttırmaya yönelik sunulan hizmetler bütününü olarak tanımlanır. Sosyal hizmet alanında psikolog, sosyolog, psikolojik danışman, çocuk gelişimci, öğretmen, istatistikçi vb. meslek mensupları çalışabilir ama kendi mesleki formasyonlarının onlara yükledikleri hizmetleri yerine getirirler. Her meslek elemanının rol ve sorumlulukları evrensel bilimsel kriterlerle belirlenmiştir. Alanda uygulama yapılırken sosyal bilimlerin doğası gereği meslekler arası kısmi geçişlerin yaşanması da bir ölçüde makul karşılanabilir. Ancak “sosyal çalışmacı” gibi bir meslek elemanının rol ve görev tanımını o alanda eğitim almamış diğer meslek elemanları için de kullanılması hukuki sorunu beraberinde getirir. Yani psikolojik çalışma, sosyolojik çalışma diye tanımlar yaparak psikoloğun, sosyoloğun asli görevlerini o alanda eğitim almayan kişilere yüklenirse bu hem etik olmaz, hem de hukuka uygun olmaz.

Ayrıca bu durum Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başta olmak üzere kurumlarda çalışan sosyal çalışmacıların psikolojisini olumsuz etkilemekte, sosyal çalışmacıların kendisini değersiz hissetmesine neden olmaktadır.

Sosyal hizmet müdahalesi uygulamak önüne gelen herkesin yapacağı bir iş değildir. 

ASPB’ğı ülkemizde sosyal hizmet bölümü mezunu arzı sosyal hizmete ihtiyacı olan vatandaşımızın bu ihtiyacını gidermekle yükümlü İdarelerin talebini karşılamadığını belirtmektedir. Oysa açılan bölümler ve kontenjanlar kamuda ki sosyal çalışmacı açığını kapatacak niteliktedir. Son Kpss atamalarında da yerleştirme puanların yüksek olduğu, mezunların bir çoğunun atanamadığı da görülebilmektedir.

Bknz. http://idealsosyalhizmet.com/kadrolar-ve-kpss/yerlestirme-puanlari-2012/

Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği Sosyal Hizmet ve Uygulayıcıları Sosyal Hizmet Uzmanlarına Saygısızlık, Haksızlıktır

Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği de 09.02.2013 tarih ve 28554 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği’nin en genel amacı “sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirilmesi” olarak belirlenmiştir. Merkezin görevlerinin sayıldığı 7. maddede; sosyal hizmet merkezlerinin temel görevinin risk grubu birey, grup, aile ve topluma yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek olduğu vurgulanmıştır.

Yönetmelikte sosyal çalışma görevlisi ise “psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, sosyoloji, çocuk gelişimi, öğretmenlik, aile ve tüketici bilimleri ve sosyal hizmet alanlarında eğitim veren kurumlardan mezun meslek mensupları” olarak tanımlanmıştır. Sosyal hizmet merkezlerinde yerine getirilmesi ön görülen görevin adı “sosyal çalışma” ama bu işi yapabilecek görevliler ise sosyal çalışmacı, psikolog, sosyolog, çocuk gelişimcisi, öğretmen, psikolojik danışman ve rehber öğretmen ile aile ve tüketici bilimleri bölümü mezunu olan meslek mensupları olarak belirlenmiştir.

SHM Yönetmeliğinde sosyal çalışma tanımı yapılmadan, sosyal çalışma görevlisi tanımlanarak mantık ve hukuk hatası yapılmıştır. Ayrıca sosyal çalışma görevi ile diğer meslek elemanlarının meslek tanımları arasında çelişkiler bulunmaktadır. Aile ve tüketici bilimleri bölümü mezunu olan personelin görevinin tanımlandığı 25. maddede ağırlıklı olarak ailenin mali işlerinin ve tüketiminin planlamasından bahsedilmiş ancak aynı zamanda sosyal çalışma görevlisi de olacağı için suç mağduru ve suça sürüklenen çocuklarla, bakıma muhtaç engellilerle, şiddet mağduru kadınlarla, sorunlu ailelerle vb. iletişim kurarak sorunlarına çözüm bulması ön görülmüş. Bu işleri hangi mesleki formasyonuyla yapacağı düşünülmemiş.

Cinsel istismara uğrayan suç mağduru bir çocukla, intihara teşebbüs etmiş şiddet mağduru bir kadınla hangi yöntemi kullanarak iletişim kurulacak ve nasıl sağaltım yapılacak anlaşılmamıştır. Sosyal hizmette uygulama süreci; müracaatçıların psiko-sosyal durumlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi, müracaatçının ve sosyal çevresinin değerlendirilmesi, müracaatçının sorun ve gereksinimlerine yönelik toplumsal kaynakların değerlendirilmesi, belirlenmesi ve harekete geçirilmesi gibi boyutlar içermektedir. Sosyal hizmet alan bilgisi olmayan meslek mensupları bu işleri nasıl yapacak?

ASPB’lığı ve kurumlarında çalışabilecek meslek elamanları ve görevleri daha belirgin olmalıdır. Verilen hizmetler Hayırseverlik anlayışından kurtulmalı, hizmetlerde ve yöntemlerde daha bilimsel kabul görmüş yöntemler kullanılmalıdır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı; aileyi, kadını, erkeği, genci, yaşlıyı, çocuğu, engelliyi içine alan geniş bir alanda sosyal devlet anlayışıyla hizmet sunduğunu, toplumun her kesimine dokunan, toplumun en hassas alanlarına hizmet götüren bir anlayışının olduğunu belirtmektedir. Bu sosyal hizmet alanıyla, sosyal hizmet ile bire bir örtüşürken bakanlığın sahip olduğu yanlış anlayış ile sosyal hizmet bilimi ve ASPB bir biriyle kesişememektedir. Bunun en temel nedeni izlenen politika ve anlayıştır.

2012  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını Uzman Yardımcılığı İlanı- Sosyal Hizmet bölümü için ayrı bir alım yapılmadığı gibi diğer bölümlerle ortak değerlendirilmiştir. Sosyal Çalışmacı görevlisi tanımında olan aile ve tüketici bilimleri 2. grupta yer alırken sosyal hizmet  1 grupta kalmıştır. İlan ve ilan dağılımı anlaşılamadığı gibi sosyal hizmet hem diğer bölümlerle bir tutulmuş hem de aday sayısı diğer bölümlerin 1/3’ü dür.

BölümlerKadro SayısıYazılı Sınava Katılacak Aday SayısıPuan TürüPuanı
1. Grup Sosyal Hizmetler. Psikoloji, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Sosyoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR). Halkla İlişkiler. İletişim20400KPSS P470
2. Grup Hukuk. Uluslararası ilişkiler. Kamu Yönetimi, İktisat, isletme. Maliye. İstatistik. Ev Ekonomisi. Aile ve Tüketici Bilimleri. Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler (ÇEKO), Ekonometri. Ekonomi601200KPSS P71 KPSS P10970

 

Öneriler-Beklentiler

 1. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde çalışan sosyal çalışmacıların yasal haklarını iyileştirmelidir. Özellikle Sosyal Çalışmacıların idari amirlerinin sosyal çalışmacının mesleğinin karışmasının önüne geçilmelidir.
 2. Sosyal çalışma görevlisi tanımından vazgeçilmeli, sosyal çalışmacı ve diğer meslek elamanlarının tanımları görevleri daha net bir şekilde belirlenmelidir. Bu düzenlemeler çocuk koruma kanunun ve ilgili yönetmeliği de yansıtılmalıdır.
 3. Sosyal hizmet ve mesleğinin hak ettiği değeri  görebilmesi için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sosyal hizmeti daha iyi anlamalı, bu mesleği bu bilim dalına daha yakın olmalıdır.
 4. Çıkarılan yönetmelik ve yasalarda meslek elamanlarının görüşü alınmalı, çıkarılan yönetmeliklerdeki tanımlar yoruma açık olmaması için çalışılmalıdır.
 5. Sosyal hizmet bölüm ve öğrencileri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile daha iyi ilişkiler kurmalı, Bakanlık öğrencileri, bölümleri ve çalışmalarını daha fazla desteklemelidir.
 6. Ortak olan sosyal fayda, insanın daha iyi konuma ulaştırılması  hem sosyal hizmet’in hemde bakanlığın ortak anahtarlarıdır. Bu anahtarlar ortak bir anlayış içerisinde kullanılmalıdır.

İlgi

 1. Sayın Zeki KARATAŞ, Cihan AYDIN, Gülsüm Çamur DUYAN, Nihat TARIMERİ, SHUDER Başkanı Murat ALTUĞGİL’in ve diğer değerli sosyal hizmet uzmanlarımızın mail grubunda ki görüşleri, iletileri ve yazıları.
 2. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Sayfası http://www.shy.hacettepe.edu.tr/
 3. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Resmi Facebook sayfası ”Sosyal Hizmet Yönetmeliğinde Sosyal Çalışmacının Yeri” isimli açıklama https://www.facebook.com/photo.php?fbid=425026207584899&set=a.363739213713599.86243.363729653714555&type=1&notif_t=like
 4. Çocuk Koruma Kanunu, Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği Kuruluş,Görev ve Çalışma Yönetmeliği,
 5. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Çocuk Koruma Kanunu Değişikliği Basın Açıklaması http://idealsosyalhizmet.com/duyurular/aspb/shudckk/

Sosyal Medya ve Basın Yansımaları

 1. Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği Yayınlandı.http://www.memurhaber.com/sosyal-hizmet-merkezleri-yonetmeligi-yayinlandi-h12236.html
 2. Neden Sosyal Hizmet Uzmanı Oldum SHU Cemal YAĞCI http://www.bursaport.com/makaleler/cemal-yagci/neden-sosyal-hizmet-uzmani-799.html
 3. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ne Yapmaya Çalışıyor http://www.amasyagazetesi.com/amasya/aile-ve-sosyal-politikalar-bakanligi-ne-yapmaya-calisiyor-h102797.html
 4. Sosyal Hizmet Uzmanları Silinemeyecekhttp://corummanset.com/kose_yazisi.asp?id=7794
 5.  Avrupa Sosyal Şartı 14. Madde http://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/source/turkce/4.1.3/AVRUPA%20SOSYAL%20%C5%9EARTI.pdf
 6. ASPB Sayın Fatma ŞAHİN’in açıklaması:https://www.facebook.com/sosyalhizmet/posts/145049132326232 Sosyal Hizmet Uzmanlığı Bakanlığımızın omurgasını oluşturan meslek dallarından biri..
 7. SHUDER ve Bakanlık Yetkilileri görüşmesi, ortaya çıkan sonuçlar https://www.facebook.com/photo.php?fbid=447759611959292&set=a.152250034843586.35151.131628610239062&type=1
 8. Yapılan hataların bedeli ağırdır https://www.facebook.com/photo.php?fbid=586571698036865&set=a.198324240194948.53715.175062679187771&type=1
8 YORUMLAR

 1. Artık daha kalabalığız ve sesimizi daha yüksek sesle duyurabiliriz. Kimse mesleğimizi ayaklar altına alamaz.

 2. 2. sınıf sosyal hizmet bölümüne gçen biri yatay geçişle sağlık kurum işletmeciliğine geçebilir mi..

 3. açıköğretim sosyal hizmet bölümünden sağlık kurum işletmeciliğine geçiş yapabilir mi

 4. maalesef yok zaman cok ya bos bolumlere vakıt harcıyoruz ıkı yıllık neden sosyal hızmetler actılar kı anlamadım

 5. Madem öyle SOSYAL HİZMET mezunlarıda milli eğitim bakanlığı’na bağlı okullarda PDR’ci gibi ataması yapılsın. sağlık bakanlığı’na bağlı hastanelerde psikolog olarak ataması yapılsın…

 6. ben 2 yıllık sosyal hizmetler mezunuyum. Bizide iş imkanı varmı acaba.bilgilendirirseniz sevinirim.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Anti-Spam Quiz: