ASDEP Nedir? Ne Amaçlanıyor?

3

ASDEP NEDİR ? NE AMAÇLANIYOR? 

ASDEP, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden (eğitim, sağlık, istihdam vs.) yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir Programdır. ASDEP ile nihai olarak, yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.  Bu Program ile Bakanlığımız tarafından sunulan sosyal yardım ve sosyal hizmetler başta olmak üzere kamunun imkânları ve hizmetleri konusunda desteğe ihtiyacı olan kişi ve ailelere ulaşılması, psikososyal ve ekonomik durumlarının incelenerek değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan hizmetlerden yararlandırılmalarına yönelik, rehberlik ve yönlendirmenin yapılması suretiyle vatandaşlarımız ile kamu hizmetlerinin daha hızlı buluşturulması hedeflenmektedir. ASDEP ile aile ve kişilerin Bakanlığımız hizmetlerinden yararlanma süreçlerinin izlenmesi de hedeflenmektedir.

RİSK HARİTALARININ OLUŞUMU

Hazırlık çalışmaları devam eden Bilgi İşlem altyapısı vasıtasıyla sosyal sorunlara ilişkin anlık veri girişleri sayesinde il, bölge ve ülke düzeyinde sosyal risk haritalarının oluşturulması sağlanacaktır. Risk haritaları, girilen veri sayısı ve tespit edilen sosyal sorunlar ile doğru orantılı olarak netleşecektir. İhtiyaç sahibi aile ve bireylerin tespitinin yanı sıra sosyal sorunların analizine de imkân verecek “Alan Taraması” ASDEP’in önemli unsurlarından biridir.  Alan taramaları ile veri girişleri gerçekleşecek, yerel, bölgesel ve ülke düzeyinde oluşacak risk haritaları ile iller ve bölgeler arası farklılıklar gözlemlenebilecek, böylece duruma uygun yeni tedbirler uygulanacak, ihtiyaç doğrultusunda ulusal düzeyde yeni politikalar geliştirilebilecektir. Böylece risk gruplarında yer alan kişi ve ailelerin söz konusu “risklerden” uzaklaşmalarına yönelik çalışmalar yapılmış olacaktır.

SOSYAL HİZMET MERKEZLERİ (SHM) ve ASDEP

Bakanlığımız tarafından sunulan gündüzlü hizmetler büyük ölçüde Sosyal Hizmet Merkezleri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. 09.02.2013 tarihli ve 28554 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliğinin hazırlık sürecinde SHM’lerin Başvuru, Tespit ve İzleme birimleri, Aile Sosyal Destek görevlilerinin çalışma mekânı olarak planlanmış ve söz konusu birimin görevleri ASDEP göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. SHM’ler bundan sonraki süreçte de büyük ölçüde sahada çalışacak ASDEP görevlileri için çalışma mekânı fonksiyonu yerine getirecektir.

ASDEP NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ASDEP; bir bakanlık projesi olması hasebiyle bütün bilgiler değişebilir, zamansal programlar değişebilir, bazı şeylerden vazgeçilebilir, bazı şeyler eklenebilir. Bu yüzden ASDEP ile ilgili süreç, yasal bir formatı veya sınırlaması olan bir şey değildir. Bakanlık öngörüye dayalı olarak Mayıs ayı içerisinde çalışmaların başlatılacağını belirtmiştir.
Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) adından da anlaşılacağı üzere bir programdır. Daha önce programın prototip projeleri uygulanmıştır. Şu anki alım ise yine programın bir projesidir. Merkezi alım veya dönem ataması ile ilgili değildir. İstisnai bir alımdır. Proje bünyesinde çalışan meslek elemanları Danışma Yönlendirme Elemanı veya ASDEP Görevlisi olarak çalışacak. Proje bünyesinde Sosyoloji, Psikoloji, PDR, Çocuk Gelişimi, Sosyal Hizmetler, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunlarından en az lisans düzeyinde mezun olanlardan çalıştırılacak. 2014-2015 yılları KPSS P3 puanlarından hangisi yüksek ise o baz alınacak. Sıralamada bölüme bakılmaksızın en az 60 puanı olan adaylardan puanı yüksek olanlardan başlanarak sıralama yapılacak. Mülakata çağrılacak adaylar alınacak sayının 4 katı olacak. Asil liste ve yedek liste oluşturulacak. Yedek listede asil liste sayısının yarısı personel olacak. Alımlar 81 ilde hizmet alımı şeklinde yapılacak. Alım çalışmaları yaklaşık 2 ay içerisinde bitirilecek yani tahminen mayıs ayında çalışma başlangıcı olacak. Çalışma sahasında 2 kişi olarak (kadın-erkek) çalışılacak. Öncelikle personel ile 1 yıllık sözleşme imzalanacak. Problem oluşmadığı takdirde sözleşme 3 yıla çıkarılacak. Proje başarılı olduğu takdirde alımlar arttırılarak 10 bin sayıya çıkarılacak.2016 yılı sonunda da 1500 personel alımı yapılacaktır. Yani bu sene toplamda 3000 personel alınmış olacaktır.

ASDEP’İN FARKLILIĞI NEDİR?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Sosyal politika uygulamalarında Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) özellikle ülkemizin hızlı bir dönüşüm ve değişim sürecine girdiği bir dönemde, bir proje olarak daha önceki uygulamalardan farklı bir bakış açısı sunuyor. Sosyal politikanın en önemli amaçlarından biri olan vatandaşların sosyal, ekonomik, hukuki, kültürel sorun alanlarına ilişkin olarak meslek elemanları ile sahada bireylerin sorunlarını tespit etmenin yanında aynı zamanda bir danışmanlık ve aşamalı olarak bireylerin sosyal yaşamlarında iyileştirmeyi amaç ediniyor. Ailedeki sorunlar toplumdaki diğer bütün sorunların kaynağını oluşturmaktadır. Özellikle şiddet kültürünün ve toplumsal zihniyetin ailede edinilmesi dolayısıyla ailenin korunması ve aileye sosyal destek sağlanması önem arz etmektedir. Ailelere yönelik olarak risk gruplarına göre ailelerin sınıflandırılması ve bu risklere karşı önlem alınması önem arz etmektedir. Üst seviyede riskli ailelerin orta seviyede risk seviyesine taşınması, orta risk grubunda bulunan ailelerin düşük risk seviyesine taşınması ve düşük risk grubundaki ailelerin sosyal desteklerinin ve rehabilitasyonunun sağlanması yolunda proje, toplumun temelini oluşturan aileye yönelik olarak önemli bir çözüm sunmaktadır.

AİLE HEKİMLİĞİNE BENZER BİR SİSTEM Mİ GETİRİLİYOR?

Sosyolojik olarak bireysel sorunların toplumsal kültür ve yaşayış tarzından kaynaklandığını bunun için de sosyal danışman olacak meslek elemanlarının sorunların tespitinde bu temel yaklaşımı bilerek sahada olmaları toplum açısından önemli bir iyileştirme sağlayacaktır. Aile Sosyal Destek Programı’nda özellikle sorunun oluşmadan önlenmesi ve buna yönelik olarak tespit çalışmalarında sosyologların ve diğer meslek elemanlarının işbirliği ve uygulamaları programı başarılı kılmaktadır. Pilot uygulamalarda gözlemlediğimiz kadarıyla başarılı bir netice alınmıştır. Bu projede en önemli süreç her ailenin bir danışmanının olması ve Aile Hekimliği sistemine benzer şekilde işleyen bir mekanizmanın olmasıdır. Bu sayede her uzman sosyolog veya psikolog kendi görev alanına ilişkin olarak ailenin problemlerini özel olarak tespit edecek, aileye destek sağlayacak ve genel problemlerin çözümü için raporlarını bakanlığa bildirecektir. Sosyal risk haritalarının çıkarılacak olması ile dezavantajlı gruplara, şiddet gören kesimlere; kadın, çocuk, yaşlı, engelli ve benzeri toplumun dezavantajlı olarak nitelendirilen kesimlerine yönelik olarak sosyal ve ekonomik desteğin yanında aynı zamanda danışmanlık sistemiyle toplumsal entegrasyon süreci ve toplumsal sorunların çözümüne büyük bir katkı sağlanmış olacaktır.

ASDEP GÖREVLİSİ NE YAPACAK?

Ülkemize göçle gelen bireylerin sosyal uyumunun sağlanması, kültür şoku, kültürel çatışma durumlarının yaşanmaması ve göç ile gelenlerin çeşitli ihtiyaçlarının saptanıp toplumsal uyumlarının sağlanması açısından sosyal destek programı önem arz etmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Göç Dairesi Başkanlığı yabancıların sosyal politika ve aile ile ilgili sosyal desteklerinin sağlanması amacıyla kuruldu. Bu dairenin sahada olan ASDEP Görevlisi veya Sosyal Danışmanın elde ettiği verileri değerlendirerek buna göre politika belirlemesi yine toplumsal sorunların çözümüne önemli bir katkı sağlayacaktır. Avrupa, Amerika ve diğer gelişmiş birçok ülkede olduğu gibi Sosyologların diğer meslek elemanları ile işbirliği içinde sürece dahil edilmesi sorunların teşhisi için problemlerin filmini çekmek ve sorunların tedavisinde meslek gruplarının işbirliği Bakanlığın sorunların kontrolünde önemli bir destek ve güç sağlayacaktır. Bu proje ile kısa zamanda sistemli bir sosyal destek ve danışmanlık sağlanarak sosyal politikaların önemli bir aşaması başarı ile tamamlanmış olacaktır.

3 YORUMLAR

  1. sosyal politikasızlığın bu kadarı, bir bakan geldi aile danışmanı dedi, bir bakan geldi her aileye danışman dedi,bir bakan geldi asdep dedi yarın nelerle karşılaşacağız kim bilir,

  2. Aile ve sosyal politikalar bakanlığı herhalde modern köle sistemi kurmaya mı çalışıyor. Aile danışmanlık sistemi diye bir atılımda bulundunuz. Ne gerek var Asdep`e. Her mahalleye aile hekiminin yanına aile danışmanı yerleştir kadrolu bir şekilde adamlar bütün araştırmalarını adam akıllı yapsın. Ne yani senin bir yasal dayanağını olmayacak ve gidip alanda çalışacaksın. İnsanlarla uğraşmanın ne kadar zor olduğunu biliyorsunuz. Artık bu ülkeyi sahiplenin daha sağlam temellere oturtulmuş bir sistem bekliyorum. Bu işi halledin…

  3. Yazik ki alımlarda mülakat olması ve il mudurluklerine bırakılması, usulsüzlüklerin alenen yapılmasına zemin hazırlıyor,hazırladı. Son derece güzel olan bir proje daha başlangıçta mahvedildi…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Anti-Spam Quiz: