2012 ÖSYS Sosyal Hizmet Bölümleri, Taban Puanları, Yeni Açılan Bölümler, Puan Türleri ve Kontenjanları

23
1779

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan sosyal hizmet bölümleri, geçen yıl oluşan taban puanları kontenjan, il, puan türleri ve aranan şart, koşullar aşağıdaki gibidir. İsmi geçmeyen üniversiteler hiçbir şart belirtmemişlerdir.

Koşullar

1-SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Hizmet (Fakülte)

Aranan Şartlar:46

2-YALOVA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Hizmet (Fakülte)

Aranan Şartlar:15

3-YALOVA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Hizmet (Fakülte) (İkinci Öğretim)

Aranan Şartlar:2

4-MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Hizmet (Fakülte) (Tam Burslu)

Aranan Şartlar:3,21,144

5-BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Hizmet (Fakülte) (Tam Burslu)

Aranan Şartlar:3,20,21

6-BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Hizmet (Fakülte) (%25 Burslu)

Aranan Şartlar:3,20,21

7-BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Hizmet (Fakülte)

Aranan Şartlar:20,21

8-MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Hizmet (Fakülte)

Aranan Şartlar:21,144

9- ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİSosyal Hizmet (Fakülte) 

Aranan Şartlar:17,21,28,71,97

10-LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Hizmet (Fakülte)

Aranan Şartlar:17,21,28,70,97

11- MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 Burslu)

Aranan Şartlar:3,21,144

12- MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Hizmet (Fakülte) (%25 Burslu)

Aranan Şartlar:3,21,144

13ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Sosyal Hizmet (Fakülte)

Aranan Şartlar:3,17,21,28,71,97

13ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 Burslu)

Aranan Şartlar:3,17,21,28,71,97

14-DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Hizmet (Yüksekokul)

Aranan Şartlar:1

15-İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Hizmet (Yüksekokul)

Aranan Şartlar:1,46,215,

16-İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Hizmet (Yüksekokul) (Tam Burslu)

Aranan Şartlar:1,3,46,215,

17-İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Hizmet (Yüksekokul) (%50 Burslu)

Aranan Şartlar:1,3,46,215,

18-KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Hizmet (Yüksekokul)

Aranan Şartlar:1

 İlgili Koşullar

1 Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini belirtmeden önce Tablo-6’yı dikkatle incelemeleri gerekir.

2 2010-2011 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödedikleri öğrenim ücretleri tablo halinde bu kılavuzun ileri sayfalarında yer almaktadır.

3 Zorunlu hazırlık sınıfı dahil olmak üzere verilecek olan burslarda,Tam Burslu: öğrenim ücretinin tamamını; %50 Burslu: öğrenim ücretinin yarısını ve %25 Burslu: öğrenim ücretinin dörtte birini kapsamakta olup, öğrenciler öğrenim ücretinin geri kalan bölümünü ödeyecektir (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç.). Tam Burslu programlarda mecburi hizmet olmayacaktır.

15 Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. İngilizce yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar.

17 Bu programın hazırlık sınıfında başarısızlık nedeniyle kaydı silinen öğrenciler, aynı adı taşıyan ve öğretim dili Türkçe olan programlara Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun belirlediği kurallara göre ÖSYM’ce yerleştirilebilirler.

20 Başkent Üniversitesinde eğitim ücrete tabidir. 2011-2012 ders yılında öğretim ücreti yıllık Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri için 22.000 TL. , Mühendislik Fakültesi için 18.400 TL, İngilizce Hazırlık Programı ve lisans programları için 16.800 TL ve ön lisans programları için 12.000 TL’dir. Ücretlere %8 KDV dahildir. Bu ücretlerin ilk taksiti kesin kayıt sırasında, ikinci taksiti ikinci yarıyıl başında ödenecektir. Öğretim ücretindeki olası yıllık artışlar, bir önceki yıla göre tüketici fiyatlarındaki artış (TÜFE) ile sınırlı tutulacaktır. Başkent Üniversitesinin burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere Başkent Üniversitesi’nin kendi kaynaklarından sağlanan burs, sadece öğretim ücretini kapsamaktadır. Burslar, İngilizce Hazırlık Programında geçirilebilecek süreyi de kapsamakta olup, öğrenci yerleştirildiği programdaki öğrenimine başarılı olarak devam ettiği sürece sağlanacaktır. Burada sözü edilen “öğretim ücreti” bursu, sadece bu kılavuzda “Burslu” öğrenci alınacağı belirtilen programlara yerleştirilen öğrencileri kapsamaktadır. Tam burslu hariç Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü’nün burslu kontenjanlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs karşılıklıdır. Öğrenciler mezun olduktan sonra burslu okudukları her yıl karşılığında tam bir yıl olmak koşuluyla Başkent Üniversitesi Kuruluşlarında zorunlu hizmetle yükümlü olacaklardır. Üniversitemiz Bağlıca Kampusunda hizmet veren Öğrenci Yurtları, tek ve iki yataklı odalar biçiminde düzenlenmiştir. Kız ve erkek öğrencilerin yurtta kalma talepleri, imkânlar nispetinde karşılanacaktır. Yurt ücretleri her yıl fiyat ve maliyet artışları göz önüne alınarak Üniversite Yönetimince saptanır. Bunun yanı sıra, isteyen öğrenciler Almanca, Arapça, Çince, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça, Yunanca derslerini seçmeli olarak alabilirler.

21 Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar (Ayrıntılı bilgi için üniversiteye başvurunuz.).

28 Öğretim dili İngilizcedir.

46 İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

70 Lefke Avrupa Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir vakıf üniversitesi olup eğitim ücrete tabidir. 2011-2012 ders yılında eğitim ücreti Hazırlık Okulu (Hazırlık kitapları dahil) ve Meslek Yüksekokulu programları için 3960 ABD Doları, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve İletişim Bilimleri Fakültesi, Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Turizm İşletmeciliği ve Bilişim Bilimleri Yüksekokulu ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu programları için 4400 ABD Doları, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi ile Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi programları için 4950 ABD Doları olup, iki eşit taksitte ve dönem kayıtları sırasında (Eylül-Şubat) ödenir. Kayıt sırasında ödenmesi gereken “öğrenci aktivite fonu” ve “kayıt harcı”toplam tutarı 250 ABD Dolar (125 ABD Dolarlık iki eşit taksitte, Eylül ile Şubat aylarında ödenir) olup, bu harçlar öğrenim harcına dahil değildir. Belirtilen tüm ücret ve harçlara ayrıca %5 KDV eklenecektir. Yıllık öğrenim harcının toplam dört eşit taksitte ödenmesi mümkün olup, taksitli ödemelerde yukarıda belirtilen öğrenim harcına %5 oranında vade farkı ilave edilir. 2011 yılı lise ve dengi okul mezunlarından YGS ve LYS sınavlarından puan sıralamasının herhangi birinde ilk 1000 öğrenci arasına giren ve söz konusu puanla programlarımıza yerleştirilen öğrencilere öğrenimleri süresince (her yıl) Öğrenim Harcı Muafiyeti, üniversite yurtlarında ücretsiz konaklama, 10 ay süre ile 100 ABD Doları harçlık, ders kitapları, yılda iki defa Türkiye KKTC gidiş dönüş uçak bileti olmak üzere Teşvik Bursu, ilgili puan sıralamasının herhangi birinde ilk 1001-2000 öğrenci arasında yer alan ve sözkonusu puanla Üniversitemiz programlarından birine yerleştirilen öğrencilere 10 ay süre ile 100 ABD Doları harçlık, Öğrenim Harcı Muafiyeti, üniversite yurtlarında ücretsiz konaklamadan oluşan Teşvik Bursu verilir (LAÜ’ye ilk kez kayıt yaptıracak öğrenciler için geçerlidir). Teşvik burslarının devamı için öğrencinin her dönem sonundaki Kümülatif not ortalaması (CGPA) 3,50 ve üzeri olması koşulu aranır. CGPA’sı 3,50’nin altına düşen ve burs devam koşullarını* sağlayan öğrencilerin bir sonraki dönemden itibaren sadece öğrenim harcı muafiyeti ve üniversite yurtlarında ücretsiz konaklama hakkı kalacaktır. Üniversitemiz programlarına yerleştirilen öğrenciler arasında yerleştiği puan türü ile ilk 2001- 2500 arasına girmiş olanlara %100, 2501-3000 arasındakilere %50, 3001-4000 arasında yer alanlara %25 oranında Teşvik bursu verilecek ve burs devam koşulları* sağlandığı sürece devam ettirilecektir (LAÜ’ye ilk kez kayıt yaptıracak öğrenciler için geçerlidir). Üniversitenin burslu programlarına yerleştirilen öğrenciler İngilizce Hazırlık programı dahil öğrenimleri süresince kılavuzda belirtilen oranda “eğitim harcı bursu” alırlar ve burs devam koşullarını* sağladıkları sürece bursları devam eder. Konaklama, ulaşım, kitap, kırtasiye v.b. gibi hususlar Üniversitemizde ek ücrete tabidir. 2011- ÖSYS sonuçlarına göre Üniversitemiz programlarından birine yerleştirilen öğrencilere Üniversitemiz yurt ücretlerinde %25 oranında indirim sağlanacaktır (LAÜ’ye ilk kez kayıt yaptıranlar için geçerlidir). Öğretmen (bireyin MEB ilk ve orta dereceli okullarda fiilen öğretmenlik görevini ifa etmesi gerekmektedir) veya öğretmen emeklisi çocuklarına, Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay veya astsubay olarak görev yapan ya da bu görevlerden emekli olmuş bireylerin çocukları ile emniyet teşkilatında görevli polis ve polis emeklisi çocuklarına %30, şehit çocuklarına ise %50 oranında teşvik bursu verilecektir. Verilen burslar burs devam koşulları* sağlandığı sürece devam eder. Üniversitemizde birden fazla kardeşin öğrenim görmesi halinde kayıt sırasına göre ikinci ve sonrası kardeşler %50 oranında eğitim harcı bursu alır (bu burs her iki kardeşin eğitim aldıkları süre içerisinde geçerlidir). Üniversitemizde öğrenim gören eşlerin birine, her ikisinin de öğrenimlerini sürdürdükleri süre içerisinde %50 burs verilecektir. Spor ve kültürel alanlarda başarı kazanmış öğrencilerimize de branş ve başarı dereceleri dikkate alınarak burs yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde burs verilir. Dönem not ortalaması (GPA) 3,50 ve üzeri olan öğrenciler sonraki akademik dönemde kullanılmak üzere başarı ortalamalarına bağlı olarak burs yönetmeliğinde belirtilen koşullar çerçevesinde akademik başarı bursu ile ödüllendirilir. Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesindeki bölümlere yerleştirilecek öğrencilere burs devam koşulları* çerçevesinde ve hazırlık süresinde %100, fakülte eğitimleri süresinde %50 eğitim harcı bursu verilir. Burslu programlara yerleştirilen öğrenciler başka bir üniversiteye yatay geçiş yapmaları halinde aldıkları toplam burs miktarını geri ödemekle yükümlüdür. Öğrencininin birden fazla burs hakkına sahip olması durumunda sadece en yüksek oranda olan burs hakkından yararlanacaktır. * Burs Devam Koşulları: Kümülatif not ortalaması (CGPA) 2.00’nin altına düşen öğrencinin bir sonraki dönemde bursu kesilir ve CGPA 2.00’ye ulaşana kadar bu kapsamdan burs alamaz. Bu koşul tüm burs kategorileri için geçerlidir. Yaz okulunda hiçbir burs kategorisi uygulanmaz. Hazırlık okulunda bir yıl süreyle eğitim görüp başarısız olan öğrencilerin hazırlık okulunu bitirene kadar bursu kesilir. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca (KYK) sağlanan 400 kişilik yurt imkanı vardır. Kayıt olan T.C. uyruklu öğrencilere 2011- 2012 eğitim yılında KYK tarafından burs, kredi ve nakdi yardım imkanı sağlanacaktır.

Üniversite kampüsü içinde veya dışında kız ve erkek öğrenciler için çeşitli konaklama olanakları mevcuttur. Konaklama ücretleri yurdun özel olup olmamasına, odadaki yatak sayısına ve sunulan imkanlara bağlı olarak değişmektedir. Üniversitemiz yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler için ayrı kız ve erkek öğrenci yurtları mevcut olup, yurt kayıtları dönemlik olarak yapılır ve ücretleri de dönem başlarında peşin ödenir. Yurtlarımızın yanındaki kafeteryalarda sabah, öğlen ve akşam yemekleri çıkmaktadır. Yemek ücretleri yurt ücretlerine dahil değildir. Yeni kayıtlı öğrencilere yurt kontenjanlarından öncelik hakkı verilir. Yurt ücretleri ve ödeme koşulları ile ilgili bilgiler Yurtlar Amirliğinden temin edilebilinir.

71 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Lefkoşa kentinde eğitim-öğretim vermektedir. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde eğitim ücrete tabidir. 2011-2012 ders yılında Hazırlık okulu ve Fakülteler (Eczacılık Fakültesi Hariç) için eğitim ücreti 4800 Euro’dur.Eczacılık Fakültesi eğitim ücreti 7000 Euro’dur . Eğitim ücretine, %5 KDV ile ilk yıl kayıt esnasında ödenmesi gereken kayıt, zorunlu sağlık sigortası ve diğer etkinlikler ücreti olan 320 Euro dahil değildir. İkinci yıldan itibaren bu ücret 270 Euro’ya (zorunlu sağlık sigortası dahil) düşmektedir. İngilizce Hazırlık Okulundaki ders kitapları üniversite tarafından verilir; 100 Euro olan kitap parası eğitim ücretine dahil değildir. Eğitim ücretinin yarısı kayıt sırasında, diğer yarısı ise ikinci dönem öncesinde öğrenci tarafından ödenecektir. Ödeme imkanları için Öğrenci İşleri Müdürlüğünden detaylı bilgi alınabilir. Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs karşılıksızdır. Öğrenci başarılı olduğu sürece dört yıllık lisans veya 2 yıllık ön lisans eğitimini kapsayacaktır. Birinci sınıfın ikinci döneminden itibaren yüksek başarı sağlayan öğrencilere bu dönemi takip eden dönemlerde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi “Öğrenci Bursları ve Harçları İndirimi Yönetmeliğine” göre akademik başarı bursu verilmektedir. % 50 burslu ve tam burslu programlar dışında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesine yerleşen öğrencilere Tercih Sırası ve Ham Puan Bursları uygulanacaktır. Eczacılık Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Zihin Engelliler Öğretmenliği programları hariç olmak üzere UKÜ’yü 1. sıradan tercih edip yerleşen öğrencilere % 25, 2. sıradan tercih edip yerleşen öğrencilere % 10 oranında burs verilecektir. Eczacılık Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Zihin Engelliler Öğretmenliği programları hariç olmak üzere ilgili puan türünden 210 – 224,999 puan arasında ham puan alarak yerleşen öğrencilere %25, 225 puan ve üzeri ham puan alarak yerleşen öğrencilere %50 Ham Puan Bursu verilecektir. Ayrıca, öğretmen çocuklarına %25 burs verilmektedir. Üniversitede birden fazla kardeşin öğrenim görmesi durumunda her iki kardeşe % 25 eğitim ücreti indirimi uygulanır. Ancak burs toplamı %50’yi geçemez. Diğer burslarla ilgili detaylı bilgi Öğrenci İşleri Müdürlüğünden alınabilir. İşletme, Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği İlişkileri, Gazetecilik, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Radyo ve Televizyon, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerine kazanarak yerleştirilen öğrenciler için özel paket fiyat uygulaması bulunmaktadır. Bu uygulamaya göre yıllık eğitim ücreti, yurtlarda iki kişilik odada konaklama ücreti ve günde üç öğün yemek ücretini içeren paket fiyat 4800 Euro olarak belirlenmiştir. Bu ücrete %5 KDV ile ilk yıl kayıt esnasında ödenmesi gereken kayıt, zorunlu sağlık sigortası ve diğer etkinlikler ücreti olan 320 Euro dahil değildir. Bu bölümleri kazanarak paket fiyat imkanından yaralanan öğrencilerin uygulamadan ayrılmaları durumunda ödemeleri normal öğrenim ücretlerine dönüştürülerek hesaplanacaktır. Özel paket uygulamasına dahil olan öğrencilerin genel not ortalaması (CGPA) 2.00’nin altına düştüğü takdirde öğrenciler, özel paket fiyat uygulaması haklarını kaybedecekler, genel not ortalamalarını yeniden 2.00 veya üzerine çıkarmaları halinde haklarını yeniden kazanacaklardır. 2011 yılı lise ve dengi okul mezunlarından LYS puanlarının herhangi birinde ilk 1000 öğrenci arasına giren ve söz konusu puanla üniversitemiz programlarına yerleştirilen öğrencilere öğretimleri süresince (her yıl) Eğitim Harcı Muafiyeti, üniversite yurtlarında ücretsiz konaklama, 10 ay süre ile 300 Avro harçlık, ders kitapları, yılda iki defa Türkiye ? KKTC gidiş-dönüş uçak bileti olmak üzere teşvik bursu verilecektir. Kardeş indirimleri hariç diğer burslar ile yerleştirilen öğrencilerin Genel Not Ortalaması (CGPA) 2.00’nin altına düşerse bursu kesilir ve 2.00’ye ulaşana kadar burs haklarından faydalanamazlar. Genel Not Ortalaması 2.00’ye ulaşan öğrencilerin bursları bir sonraki dönem itibarıyle devam eder. Burslu programlara yerleşen öğrenciler başka bir üniversiteye yatay geçiş yapmaları halinde aldıkları toplam burs veya indirim miktarını geri ödemekle yükümlüdür. Burslarla ilgili ayrıntılı bilgi Öğrenci İşleri Müdürlüğünden alınabilir. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde öğretim dili İngilizcedir. (Bazı programlar Türkçe’dir) Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde bir akademik yıl iki dönemden oluşmaktadır. Yurtta kalmak isteyen öğrenciler için yurt bulunmaktadır. Yurt ücretleri tek, çift ve dört kişilik oda seçeneklerine göre farklılık göstermektedir. 2011-2012 akademik yılında sadece yurtta kalacak öğrencilerimize uygulanmak üzere bir yıllık paket fiyat imkanı sunulmaktadır. Paket fiyat ile ilgili detaylı bilgi Öğrenci İşleri Müdürlüğünden alınabilir.

97 KKTC üniversitelerinde öğrenim görecek olan TC uyruklu öğrenciler, 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun burs, kredi ve nakdi yardım imkanlarından yararlanabilecektir. KKTC’de 3 aydan fazla ikamet edecek olan TC Vatandaşlarınının ülkeye pasaportla giriş yapmaları gerekmektedir. Bu nedenle öğrencilerin KKTC’ye girmeden önce Türkiye’de pasaportlarını almaları gerekir. KKTC mevzuatına göre TC uyruklu öğrencilerin ilk kayıt işlemlerinde sağlık raporlarını ibraz etmeleri istenmektedir. TC Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden alınan ve tüberküloz için akciğer endoskopisi veya akciğer grafiği ile HİV tetkiklerini içerir sağlık raporları KKTC makamları tarafından kabul edilmektedir. KKTC üniversitelerinde öğrenim gören TC uyruklu öğrencilerin KKTC’deki sağlık hizmetlerinden yararlanmak üzere KKTC Sağlık Bakanlığının zorunlu sağlık sigortasını almaları gerekmektedir. 2011-2012 eğitim-öğretim yılı için zorunlu sağlık sigorta ücreti 90 TL’dir. KKTC’de geçerli özel sağlık sigortasına sahip olduğunu belgeleyenler ve/veya Türkiye Cumhuriyeti tarafından KKTC’de görevlendirilen kamu görevlilerinin çocukları bu uygulamadan muaftır.

144 Maltepe Üniversitesinde eğitim ücrete tabidir. Tıp Fakültesi 26.490,00 TL, Eğitim Fakültesi 16.300,00 TL, diğer fakülteler 19.950,00 TL, Hemşirelik Yüksekokulu 7.650,00 TL, Meslek Yüksekokulu programları 10.885,00 TL’dir. Bu ücretlere KDV dahildir. Yıllık öğrenim ücreti ödemeleri, Üniversite tarafından ilan edilen anlaşmalı bankanın açacağı taksitli kredi hesabı prosedürüne uygun sözleşme düzenlenerek yapılır. Kayıt sırasında alınacak peşinattan sonra kalan öğrenim ücreti Ekim-Mayıs ayları arasında sekiz taksitte ödenir. Öğrenim ücretinin tamamının kayıt anında peşin ödenmesi halinde % 5 indirim uygulanır. Her yıl için öğrenim ücreti Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenip, akademik yıl başlamadan ilan edilir. Tüm öğrenciler giriş yıllarına bakılmaksızın, o akademik yıl için açıklanan öğrenim ücretine ve ödeme koşullarına uymakla yükümlüdür. Ancak sonraki yıllarda öğrenim ücretine yapılacak artışlar, bir önceki yılın enflasyon ((TÜFE+ÜFE)/2)oranını geçemez. Burslu kontenjanlara yerleşen öğrencilere sağlanan burs, karşılıksızdır ve sadece öğretim ücretini kapsar. Öğrenim ücretinin dışında kalan barınma, beslenme, kitap vb. ücretler öğrenci tarafından karşılanır. Verilen burs; zorunlu yabancı dil hazırlık öğrenimi için bir yılı ve normal öğrenim süresini kapsamaktadır. Bu süre zarfında herhangi bir yarıyıl sonunda, genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) 4.00 üzerinden 2.00’nin altına düşen burslu öğrenci uyarılır. Bu öğrenci bir sonraki dönemin sonunda, GANO’sunu 2.00’nin üzerine çıkaramazsa bursu kesilir. Bursu kesilen öğrenci, GANO’sunu 2.00’nin üzerine çıkardığı ilk yarıyılın sonrasında tekrar burs almaya hak kazanır. Disiplin cezası alanlar ve devamsızlık nedeniyle başarısız olanların bursları, bir daha bağlanmamak üzere kesilir. Ücretler, burslar ve öğrenci evleriyle ilgili ayrıntılı bilgiye üniversitenin www.maltepe.edu.tr internet adresinden ulaşılabilir.

215 İstanbul Arel Üniversitesinde eğitim ücrete tabidir. 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik- Mimarlık, İletişim Fakültelerinde İngilizce hazırlık ve bölüm öğretim ücreti 16.334,00-TL, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda İngilizce hazırlık ve bölüm öğretim ücreti 15.162,00- TL, Sağlık Bilimleri Yüksekokulunda Hemşirelik Bölümü 9.950,00- TL, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 11.700,00-TL ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile Sosyal Hizmet Bölümü 12.963,00- TL’dir. Önlisans programlarının gündüz öğretimi İngilizce hazırlık sınıfı ve program öğretim ücreti 7.000,00-TL, ikinci öğretim ücreti 7.875,00-TL’dir. Uzaktan eğitim sistemiyle eğitim veren lisans bölümlerinde öğretim ücreti 10.000 TL, uzaktan eğitim önlisans bölümlerinde 5.000 TL’dir. Bu ücretlere %8 KDV dahil değildir. Öğretim ücretleri peşin ödenebileceği gibi taksitler halinde de ödenebilecektir. Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs sadece öğretim ücretini kapsamaktadır. Bunun dışında kalan barınma, beslenme, ulaşım, kitap vb. giderler burs kapsamı dışındadır. Burslar karşılıksızdır. İstanbul Arel Üniversitesi, 2011-ÖSYS’de dereceye giren öğrencilere üniversitemizi tercih edip yerleştirilmeleri ve kesin kayıt yaptırmaları halinde; üniversite onur ve özel bursları, başarı bursları ve spor bursları vb. burslar sağlamaktadır. Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burslar lisans ve önlisans programları yasal öğrenim sürelerince geçerli olup bu süre içinde hiçbir şekilde burslar kesilmez. Mütevelli Heyeti Onur Bursu: Alanındaki puan türünde Üniversitemizi tercih edip yerleştirilen Türkiye genelinde ilk 100’e giren öğrencilere normal öğrenimleri süresince her akademik yılda 9 ay süre ile ödenen 800TL’lik burs. Rektörlük Onur Bursu: Dil puanı dışında alanındaki puan türünde üniversitemizi tercih edip yerleştirilen Türkiye genelinde ilk 101- 500’e giren öğrencilere normal öğrenimleri süresince her akademik yılda 9 ay süre ile ödenen 700TL’lik burs. Dekanlık Onur Bursu: Dil puanı dışında alanındaki puan türünde üniversitemizi tercih edip yerleştirilen Türkiye genelinde ilk 501-1000’e giren öğrencilere normal öğrenimleri süresince her akademik yılda 9 ay süre ile ödenen 600TL’lik burs. Mütevelli Heyeti Özel Bursu: Dil puanı dışında alanındaki puan türünde üniversitemizi tercih edip yerleştirilen Türkiye genelinde ilk 1001-2000’e giren öğrencilere normal öğrenimleri süresince her akademik yılda 9 ay süre ile ödenen 500TL’lik burs. Rektörlük Özel Bursu: Dil puanı dışında alanındaki puan türünde üniversitemizi tercih edip yerleştirilen Türkiye genelinde ilk 2001- 3000’e giren öğrencilere normal öğrenimleri süresince her akademik yılda 9 ay süre ile ödenen 300TL’lik burs. Başarı Bursu: Üniversitemize burssuz yerleşen öğrencilerimizden bir akademik yıl sonunda genel not ortalaması 4,00 üzerinden 3,50 ve üzerinde olan öğrencilerimize üniversite mütevelli heyetinin belirlediği oranda burs verilmekte ve verilen bu burs öğrenim ücretlerinden düşülmektedir. Milli takımlarımızın spor dallarından herhangi birinde lisans sahibi olan öğrencilerimize mütevelli heyetin belirlediği oranda spor bursu verilmektedir. İstanbul Arel Üniversitesinde kız ve erkek öğrenci evleri mevcuttur. Öğrenci evleri ücrete tabidir. Ücretlere ilişkin bilgilere üniversitemizin web sayfasından ulaşılacaktır.

23 YORUMLAR

 1. Merhaba Murat Bey;her turlu yorumlarınız okudum sayenızde unıversıtenın bıle vermedıgı bılgılere sahıp oldum tesekkurler ben atatürk üniversitesi sosyal hiz.lısans bolumu 1.sınıf ögrencısıyım fakat örgüne geçiş yapmak istiyorum ama şartlar nedir yani başka üni. ye de geçiş yapabılıyır muyum orgune yoksa okudugum unı de mı olmak zorunda ve kacıncı sınıfta olabılıyor bu konuda cok yardımınıza ıhtıyacım var sımdıden tesekkur ederım

 2. Merhaba. Açık öğretim sosyal hizmetler ikinci sınıf öğrencisiyim. uzaktan öğretimle lisans tamamlama yapabilirmiyim yardımcı olursanız sevinirim.

 3. meraba benim sorum dgs olmadan sosyal hizmetleri 4 yıllığa tamamlayabilirmiyiz açıköğretimden okuyarak

 4. Murat hocam merhaba benim puanm fazla yksek değilama bu bölümü çok istiyorum gelir mi gelmez mi bilmiyorum yardım ederseniz sevinirim.

 5. yükseklisans yapmanın size çok getirisi olabileceği gibi hiç olmayabilirde bu birazda kişisel, getiriden kastınız iş olanağıysa evet yükseklisans yapmak iş konusunda pek fazla birşey getiremiyebilir.

 6. herhangi bir fark yok sadece bölümün farklı okul çatısı altında kurulması bundan dolayı da farklı puan türünden öğrenci alma durumu söz konusudur. Mezun olunduğunda herhangi bir fark olmuyor, sadece iktisadi idari bilimler fakültesi mezunları kamuda iş bulma olanakları bakımından biraz daha avantajlı oluyorlar.

 7. sitede biraz konulara göz atarsanız daha fazla bilgi bulabilirsiniz, kpss atamaları nerede çalışıldığı maaş durumlarıyla ilgili yazılarımız mevcut

 8. bu bölüm hakkında pek bilgim yok iş imkanları nasıl mezun oldugumuz zaman kpss le atanma fln nasıl oluyor bilgilendirirmisiniz

 9. ben bu yıl bu bölümü yazmak istiyorum ygs5 den 4 yıllık düzce üniversitesini düşünüyorum ama yüksekoluk 4 yıllıkla fakülte arasındaki fark nedir ? atanma felan biraz bilgilendirirmisiniz

 10. Sosyal Çalışmacı kadrosuna atanmak için Sosyal hizmet bölümü mezunu olmak gerekir.sosyal hizmet alanında Yüksek lisans yapıldığında sadece sosyal hizmet alanında kendini geliştirmiş olursunuz…Sosyal çalışmacı kadrosuna atanamasınız 

 11. teşekkürler cevabınız için yani kısacası yükseklisans yapmanın bana hiçbir getirisi olmaz

 12. teşekkürler cevabınız için yani kısacası yükseklisans yapmanın bana hiçbir getirisi olmaz

 13. yalova üniversitesi sosyal hizmetlerden yükseklisans öğrencisi alıyor sizce başvursam faydalı olur mu yükseklisansı bu bölüm üzerine yapsam kpssde atanma hakkını veriyorar mı bu arada başka bir bölümden mezunum.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Anti-Spam Quiz: