İzmirde’ki Bazı Sosyal Koşullar Hakkında Bir Araştırma

0
709

Kitabın sunuş bölümünü yazan Engin Berber’in belirttiği gibi 1890’larda Osmanlı Devletiyle son derece sınırlı  ticari ilişkileri olan A.B.D’nin bu tarihten sonra ticaret hacmini arttırma yolunda ciddi adımlar attığı ve bölgede önemli çalışmalar yaptığı vurgulanmaktadır. Çalışmanın İzmir’i Amerikalılara tanıtmak amacıyla yapıldığı vurgulanmaktadır.

Kitap İzmir konusunu kapsamlı bir şekilde ele almıştır. Genel Bilgiler başlığı altında; nüfus, konuşulan diller, iklim, fiziksel özellikler, ulaşım, bankalar ve depremler ele alınmıştır.
Belediye ve Vilayet Yönetimi başlığı altında; vilayetin idare yapısı, belediye gelirleri, mahalle örgütlenmesi, cemaat örgütlenmesi incelenmiştir.

Sosyal Hizmetler arşivi açısından önemli belgelerden birisini oluşturan İzmir -1921 İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını Kent Kitaplığı Dizisinin 8 sayısı olarak yayınlanmıştır.

“A Survey of Some Social Conditions in Smyma, Asia Minor” isimli  eser Uluslararası Amerikan Koleji Araştırma Komitesi tarafından yazılmış Aykan CANDEMİR tarafından Türkçe’ye çevrilerek “İzmir’deki Bazı Sosyal Koşullar Hakkında Bir Araştırma İzmir 1921” ismiyle yayınlanmıştır.

Kitabın yazılmasında Araştırma Komisyonunda J.K Birge (Başkan), Bayan Oliver Gren(sekreter), E.O Jakob (muhasip), Bayan Margaret Forsytthe, S.R. Harlow, Bayan Nancy MacFarland, Bayan Rurh Perkinns, Bayan Annie E Pinneo, E.W. Rankin, Bayan Sara Snell, G.C. Stearns, Bayan Georgie Underwood Petersorn, Bayan Helen Crosby yer aldığı belirtilmektedir.

Kitabın sunuş bölümünü yazan Engin Berber’in belirttiği gibi 1890’larda Osmanlı Devletiyle son derece sınırlı  ticari ilişkileri olan A.B.D’nin bu tarihten sonra ticaret hacmini arttırma yolunda ciddi adımlar attığı ve bölgede önemli çalışmalar yaptığı vurgulanmaktadır. Çalışmanın İzmir’i Amerikalılara tanıtmak amacıyla yapıldığı vurgulanmaktadır.

Kitap İzmir konusunu kapsamlı bir şekilde ele almıştır. Genel Bilgiler başlığı altında; nüfus, konuşulan diller, iklim, fiziksel özellikler, ulaşım, bankalar ve depremler ele alınmıştır.

Belediye ve Vilayet Yönetimi başlığı altında; vilayetin idare yapısı, belediye gelirleri, mahalle örgütlenmesi, cemaat örgütlenmesi incelenmiştir.

Sanayinin Durumu başlığında: sanayi, ücretler, sağlık ve güvenlik koşulları, kadın ve çocuk işçiler, dinlenme ve yemek salonları, sendikalar aktarılmıştır.

Sağlık başlığı altında; İstatistikî bilgiler, değişik hastalıklar, diş sağlığı, eczaneler, berber dükkanları, yiyecek durumu, çöp, kanalizasyon, konut durumu ele alınmıştır.

Eğlence başlığı altında; oyun alanları, parklar, deniz banyoları  ve hamamlar, kahveler, sosyal kulüpler, meyhaneler, birahaneler, sinemalar, dans çalışmaları ve atletizm çalışmaları ayrıntılarıyla incelenmiştir.

Adalet Sistemi’nde; İzmir ve çevresi hakkında araştırma, suç ve suçlarla ilgili muamele, mahkemeler, hapishaneler, karakollar ele alınmıştır.

Hayır Kurumları bölümünde; dönemde İzmir’de yaşayan Türk, Ermeni, Rum, Musevi cemaatlerinin hayır kurumları raporlaştırılmıştır.

Eğitim Bölümünde; Ermeni,Yahudi, Rum  ve Türk okullarının bina, eğitim kadrosu, donanım, okutulan dersler gibi konular ele alınmıştır.

Kitabın Hayır Kurumları Bölümü Bayan A.E Pinneo tarafından yazılmıştır. Bu bölümde İzmir’de yaşayan cemaatlerin sosyal hizmet çalışmaları ele alınarak ayrıntılarıyla aktarılmıştır. Rum Hayır Kurumları arasında; Rum Ortodoks Cemaati Halkevi, Yardım Komiteleri, Fakirin Küçük Dostları, Ulusal Yetimhane, Rum Yetimhanesi, Bayraklı Yetimhanesi, Çocuk Kliniği sayılmıştır.

Ermeni Hayır Kurumları ; Aşkadakinyan Fakirleri Koruma Derneği, Ermeni Merkez Erkek yetimhanesi, Vorpahinam Kız yetimhanesi, Ermeni Genç Erkekler Derneği bu bölümde anlatılmıştır.

Musevi Hayır Kurumları başlığı altında; Talmud Torah Kadınlar Komitesi, Oyar Dahim , Marbiş Arumim ele alınarak incelenmiştir.

Türk Hayır Kurumları arasında; Osmanlı Sanayi Mektebi, Türk Yetimhanesi (Erkek çocuklar için) ve Klinik  sayılmıştır.

İzmir 1921 yabancı gözüyle İzmir’in değerlendirildiği sosyal hizmet araştırması açısından günümüze gelmiş  önemli kaynaklardan birisidir. 2000 yılında yayınlanan kitabın baskısı bulunmamaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Anti-Spam Quiz: