Dünyadaki Aile Terapisti Sosyal Hizmet Uzmanları

0
633

       Sosyal hizmet mesleğinin odağında insan vardır. İnsana dair her problem sosyal hizmet mesleğini ve uzmanını ilgilendirmektedir. Toplumun sorunlarına duyarlılık göstermek ve çözüm önerilerinde bulunmak sosyal hizmet mesleğinin temel felsefesidir. Sosyal hizmet mesleği sosyal sorunlara bilimsel yöntemlerle çözüm arayan bir meslektir. Bu realiteden yola çıkıldığında sosyal hizmet mesleği tek bir kurumla ifa edilebilecek bir meslek değildir. Ülkemizde de sivil toplum kuruluşları giderek artan istekle sosyal sorunlara ilgi duymaktadır.Sosyal hizmet mesleğinin kavram ve kapsamında birey, aile ve toplum vardır. Ülkemiz tarım toplumundan endüstri toplumuna geçerken birçok sosyal sorunu da beraberinde gelmiştir. Birey odaklı sosyal hizmet mesleğinin temelinde her şart ve zeminde bireyi desteklemektir. Ortaya çıkan ve çıkabilecek psiko-sosyal sorunlardan birey, aile ve toplum mutlaka etkilenir.Sosyal hizmet mesleği birey, aile ve toplumun sosyal sorunlara karşı uyumuna yardımcı olmaktadır. Yani psiko- sosyal açıdan birey ve aileyi desteklemektedir. Dünyada da sosyal hizmet mesleği uyum güçlüğü çeken ailelerin hep yanında olmuştur. Aile terapisi ve aile çalışmalarını sosyal hizmet uzmanları yürütmüşlerdir.

Aile terapisi, aile üyelerinin bir arada görüldüğü bir çalışmadır. Aile terapisindeki amaçları şöyle sıralayabiliriz.
-Aile üyelerinin kendilerine ve birbirlerine bakmalarına yardımcı olmak
-Aile üyelerinin sorunlar karşısında birbirlerinin güvenini artırmalarına yardımcı olmak
-Aile üyelerinin ailede var olan bireysel farklılıkları fark etmeleri konusunda çaba sarf etmelerine yardımcı olmak
-Aile üyelerinin topluma yararlı ve üretken olmalarına yardımcı olmak
-Aile üyelerinin birbirlerini modellemelerine ve çocukların ebeveynleri model almasına yönelik beceriler geliştirmelerine yardımcı olmak.
-Çocukların karşılaştıkları güçlüklerde ebeveyn destekleme modellerinin nasıl olabileceği konusunda yardımcı olmak.
Aile Terapisi alanında çalışan, bilimsel bilgi üreten ve aynı zamanda Sosyal Hizmet Uzmanı olan Aile Terapistlerinin çalışmaları aşağıda ifade edilmiştir: 
Tanınmış Sosyal Hizmet Uzmanları (Özellikle Aile Terapisi Alanında)
Viginia Satir (Amerika) Ölümünden önce 40 yıl Aile Terapisti ve eğitimcisi olarak çalıştı.
1983 – Conjoint Family Therapy (Birlikte Aile Terapisi)
1988 – People Making (İnsan Yapmak)
Steve Lankton (Amerika)
1980 – Magic Demystified (NLP) (Büyünün Çözülmesi)
1983 – The Answer Within-Ericksonian Psychotherapy (İçteki Cevap-Erickson Terapisi)
1986 – Enchantment and Intervention in Family Therapy (Aile Terapisinde Neşe ve Müdahale)
John Burnham (Birleşik Krallık) 30 yıldır Aile Terapisti olarak çalışıyor.
1986 – Family Therapy (Aile Terapisi)
John Carpenter (Birleşik Krallık)
1984 – Using Family Therapy (Andy Treacher ile) (Aile Terapisi’ni Kullanmak)
1984 – Family Therapy: A Guide for Practitioners in Different Professional Settings (Andy Treacher ile) (Aile Terapisi: Farklı Profesyonel Ortamlarda Çalışan Uygulayıcılar için Rehber)
Problems and Solutions in Marital and Family Therapy (Andy Treacher ile) (Evlilik ve Aile Terapisi’nde Problemler ve Çözümleri)
Michael White (Avusturalya) 25 yıldır Aile Terapisti ve Eğitimcisi, halen özel olarak çalışmaya devam ediyor (Naratif yaklaşımın kurucusu)
2003 – Family Therapy: an Overview (Goldberg ve Goldberg ile) (Aile Terapisi: Gözden Geçirme)
Brian Cade (Avusturalya) 30 yıldır Aile Terapisti ve Eğitimcisi, halen özel olarak çalışmaya devam ediyor (Stratejik Terapist)
1993 – A Brief Guide to Brief Therapy (Bill O’Hanlow ile) (Kısa Terapi’e Kısa bir Rehber)
Hugh Jenkins (Birleşik Krallık) 30 yılı aşkın bir süredir Aile Terapisti ve eğitimcisi; halen özel olarak çalışmaya devam ediyor
Dictionary of Family Therapy (Jacques Miermont ile) (Aile Terapisi Sözlüğü)
Lynn Hoffman (Amerika)  30 senedir Aile Terapisti ve Eğitimcisi
1974 – Techniques of Family Therapy (Jay Haley ile) (Aile Terapisi Teknikleri)
1981 – Foundations of Family Therapy (Aile Terapisi’nin Temelleri)
2001 – Family Therapy:  An Intimate History (Aile Terapisi: Samimi bir Tarihçe)
Bryan Knight (Kanada)  25 senedir Aile Terapisti olarak çalışıyor.
– Health and Happiness 1990 – Love, Sex and Hypnosis  (Michael Carr-Jones ile) (Aşk, Seks ve Hipnoz)
1995 with Hypnosis (Hipnozla Sağlık ve Mutluluk)

Vahdi ÇOBAN-Sosyal Hizmet Uzmanı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Anti-Spam Quiz: