Darüşşafaka

0
1431


Günümüz söylemi ile Şefkat Yurdu anlamına gelen Darüşşafaka, ülkemizde bir buçuk asra yakın uzun, köklü bir kimliğe ve geçmişe sahip bir kuruluştur. Örgütlü toplumsal dayanışmanın ilk örneklerinden biri olarak da, erdem dolu özverili insanların var ettiği kutsal bir kitle hareketidir.
Babaları ölmüş, olanakları olmayan, ama yetenekli ve çalışkan çocukların topluma yararlı, çağdaş, eğitimli, üretken bireyler olarak kazandırılması amacı ile kurulmuş olan Darüşşafaka, başlangıçtan günümüze bu soylu ilkesine uygun nitelikte binlerce çocuğu yetiştirerek, bir amaç uğruna el ele veren toplumumuz için övünülesi bir örnek, bir yol gösterici ışık olma misyonunu da üstlenmiştir.
Bu açıdan bakıldığında Darüşşafaka artık bir tarihtir. Paylaşmayı ve dayanışmayı içten özümsemiş Türk toplumunun kök salmış bir kurumu olarak yaşayacak; yaşadıkça da yeni tarihler yazacaktır.

Darüşşafaka Rezidansları Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlüğü Özel Huzurevleri Yönetmeliğine göre Özel Huzurevidir. Ancak diğer Özel Huzurevlerinden ayrılan bir çok özelliği vardır. İlk giriş aşamasından, verilen hizmetlere kadar çok farklı bir yönetim ve işleyiş şekli vardır. Bu Huzurevleri Darüşşafakaya vasiyet yapmış yaşlıların, sağlık ve bakım ihtiyaçı olduğu anlaşılması ile kurulmuştur. Şuan için 4 Rezidans tipi, 1 Özel Bakım ve birde aylıklı huzurevi olmak üzere 6 yaşlılık üzerine kurumu vardır. Darüşşafaka Rezidanslarının en büyük özellikleri çok lüks, devamlı (kalan yaşlı vefat edene kadar) ve tüm hizmetleri kapsayacak şekilde (tüm sağlık, barınma, temizlik ve diğer aklınıza gelebilecek herşey ) hizmet vermesidir. Bu tarz hizmet veren Türkiyedeki tek ve Dünyadaki sayılı kurumlardan biridir. Halihazırda Türkiyede yaşlılık konusunda  en iyi, en profesyonel ve kurumsal, amacı en iyi hizmeti vermek olan Huzurevi grubudur.

1-Kurulus ve Misyon
Darüşşafaka’nın temelinde, devletin en üst düzey bürokratlarının kurduğu “Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye” yatar. Bu kuruluşun başlıca hedefi Osmanlı toplumunda İslam unsurunun gelişmesidir.
Cemiyet 1863’de Maliye Nazırı Yusuf Ziya Paşa, Sadrazam Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Sadrazam Sakızlı Ahmet Es’ad Paşa, Matematikçi Vidinli Tevfik Paşa ve Ali Naki Efendi tarafından kurulur. İlk girişimleri, Beyazıt, Koska’da Valide Mektebi (Emetullah Kadın Mektebi)’ni açmak olur. Bu girişim Ebubekir Paşa Mektebinde şube açılarak ilerletilmiştir.
Cemiyetin gelişmesiyle birlikte daha büyük ölçekli bir okulun kurulması gündeme alınır. Seçenekler arasından Fransa’daki “Prytanéé Militarie De La Fleshe” denemesi örnek alınarak, kız-erkek İslam yetimlerinin eğitim görecekleri Darüşşafaka kurulur (1873). Tanzimat’ın başından beri, Osmanlıların karşılaştıkları problemlerden biri, sivil bürokrasinin yeniden üretilmesindeki yetersizliktir. Böylece daha önce vakıflar eliyle yürütülen eğitim hizmetleri “Maarif-i Umumiye Bakanlığı kurularak merkezileştiriliyor. Ayrıca rüştiyelerin nitelikli memur yetiştirmekte yetersiz kaldığı görüşünden hareketle bir dizi üst kademe okul açılıyordu

2-Darüşşafaka Tarihi

    1863 30 Mart 1863 tarihinde Padişah fermanı ile “aceze-yi eytam ve etfal-i müslimenin talim ve terbiyeleri için” Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye (İslam Okutma Kurumu) adlı bir cemiyet kuruldu. Cemiyetin kurucuları; Maliye Nazırı Yusuf Ziya Paşa, Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Vidinli Tevfik Paşa, Hariciye Nazırı Sakızlı Esat Paşa ve Trabzonlu Ali Naki Efendi‘dir.

      Cemiyetin ilk etkinlikleri ve çabası Kapalıçarşı’daki esnaf çıraklarına boş zamanlarında okuma-yazma ve sosyal bilgiler öğretmekti. Bu amaçla 1865’te Beyazıt’ta Simkeşhane’deki Valide Mektebi (Ümmet-ül Hatun Mektebi) onarılarak öğretime açıldı. Okul esnaf çırakları ile devlet dairelerinde çalışan memur ve katipler arasında ilgi uyandırdı. Öğrenci sayısının çoğalması üzerine Aksaray’da Çakırağa Camii karşısındaki Ebubekir Paşa Mektebi de öğrenime açıldı ve 1873’te Darüşşafaka’nın öğretime başlamasına dek Cevdet Efendi’nin yönetiminde hizmet gördü. 1873’te Maarif Nazırı (Eğitim Bakanı) Münif Paşa’nın emri ile Valide Mektebi’ndeki öğretime son verildi. 

      1873 Cemiyet kurucuları, yetenekli ve yoksul kız ve erkek Müslüman çocuklarına daha yüksek düzeyde eğitim ve öğretim olanakları sağlayabilmek için çalışıyorlardı. Paris sefaretinden İstanbul’a gelerek cemiyete katılan Sakızlı Esat Paşa, Fransa’da gördüğü asker yetimlerinin eğitimine özel Prytanee Militaire de la Fleche adlı bir okulun planlarını, programını, ders kitaplarını, hatta öğrenci giysilerini örnek olarak getirmişti. Bunlar cemiyet üyelerince benimsenerek Darüşşafakatü’l İslamiye adıyla okulun kuruluşu gerçekleştirildi. Yeni okulun binasının da Yavuz selim ile Fatih Camileri arasında yapılması kararlaştırıldı. Fatih semtinde bulunan arsa devrin Padişahının bağışlarıyla satın alınmış, okul binasının projesi ise Dolmabahçe Sarayı’nın mimarı Balyan Efendi tarafından hazırlanmıştı.

      Okul binasının yapımına 14 Ağustos 1868’de başlandı. 17 Haziran 1873’de bitirilen okulda 28 Haziran 1873’de derslere başlandı. Yapım sürerken 3 Ocak 1873’de okulun adı Darüşşafaka olarak değiştirilmişti. Ve Darüşşafaka ilk mezunlarını 1881 yılında verdi.

      1903 Okulun giderek mali olanaksızlıklar nedeniyle kötülemesi ve geleneksel disiplin anlayışına tepki gösteren Darüşşafaka öğrencileri, okul müdürü Hüseyin Paşa’yı şikayet amacıyla Babıali’ye yürüdüler. Bu yürüyüşü bir kalkışma olarak yorumlayan 2. Abdülhamit Darüşşafaka’yı Maarif Nezareti’ne (Eğitim Bakanlığı) bağladı. 

      1908 “Hürriyet”in ilanından kısa bir süre sonra toplanan bir grup Darüşşafaka mezunu 8 Ağustos 1908’de Darüşşafaka Mezunin Cemiyeti (Darüşşafakalılar Cemiyeti) adıyla bir dernek kurdular. Dernek daha sonra Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye’nin yeniden kuruluşuna öncülük ederek okul yönetimini Maarif Nezareti’nden geri aldı.

      1914 Darüşşafaka Terbiye Bedeniye Kulübü (Darüşşafaka Spor Kulübü Derneği) kuruldu.  1935

26 Nisan 1935’te Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye’nin adı Türk Okutma Kurumu olarak değiştirildi. 

      1953, 3 Ocak 1953’te Türk Okutma Kurumu adı Darüşşafaka Cemiyeti olarak değiştirildi. 

      1955 1955 – 1956 öğretim yılı, Özel Darüşşafaka Lisesi tarihinde bir dönüm noktasıdır. Bu öğretim yılında Darüşşafaka Lisesi’nde yabancı dille öğretim hamlesi ile, orta ve lise sınıflarında Fen ve Matematik dersleri İngilizce olarak okutulmaya başlamıştır. 

      1964 1964-1977 arasında okula sadece yetenekli yetimler değil, analı-babalı yoksul çocuklar da (%50 oranında) alınmış, ancak bu uygulama 1977-78 döneminde kaldırılmıştır.

      1971 1971-1972 öğretim yılından itibaren de okula kız öğrenciler alınmaya başlanarak, tarihi binanın yapısında somutlaşan, ancak o günün koşullarında uygulanamayan, hem erkek, hem kız öğrencilerin yatılı eğitim görmesi esasına göre karma eğitim sistemine geçilmiştir.

      1993 Darüşşafaka Lisesi’nde 1993-1994 öğrenim yılı Maslak’taki yeni kampüste başladı. Değil lise düzeyinde, yüksek okul düzeyinde bile ülkemizde bir örneği bulunmayan yeni kampüs, eski binanın satışıyla birarada yeni bir dönemin de başlangıcı oldu. Ayrıca Darüşşafaka Çetin Berkmen Sosyal Tesisleri, örnek spor kompleksiyle de Darüşşafaka Spor Kulübü’nün eski başarılı, görkemli günlerine dönüşünün yolunu açtı. 

      1997 Bağış potansiyelini arttırmak ve mali olanakları yüksek insanlarımıza bağışları karşılığında kaliteli bir yaşam, huzurlu bir birliktelik sağlamak amacıyla Darüşşafaka Rezidans Yakacık hizmete açıldı.

      2003 Darüşşafaka’nın 24 saat bakımı ve tedavisi gerekli hayırsever bağışçıları ve onların yakınlarına çağdaş ve konforlu bir ortamda sürekli ya da geçici olarak sağlıklı bakım hizmeti vermek amacı ile 2003 yılında Maltepe Özel Bakım Ünitesi (Nursing Home) hizmete girdi.

      2004 Darüşşafaka, değerli bağışseverlerine ömür boyu konforlu ve sağlıklı bir yaşam olanağı sunduğu Darüşşafaka Rezidans Yakacık’a ek olarak Darüşşafaka Rezidans Maltepe’yi de 2004’te hizmete soktu. Onun yanısıra Bağışçıları ile birlikte dışarıdan taleplere de cevap veren beş yıldızlı Ömran ve Yahya Hamuluoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi ‘ni de hizmete açarak tarihsel misyonuna yakışır sosyal bir girişim örneği daha vermiş oldu.

3-Günümüzde Darüşşafaka

a-Daruşşafaka  Eğitim Kurumları

Daruşşafaka  Eğitim Kurumları faliyetlerine devam etmektedir. Maddi koşulları yetersiz olan çocukları sınava tabi tutarak okuluna almaktadır.

b-Darüşşafaka Spor Klübü

1914 yılında kurulmuştur. Basketbol alanında faliyetini sürdürmektedir. Şuanda Darüşşafaka, Beko Basketbol Liginde oynamaktadır.

Ayrıca;

      Darüşşafakalılar Derneği,

      Darüşşafaka Ömran ve Yahya Hamuloğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi,

      Darüşşafaka Maltepe Özel Bakım Ünitesi, gibi kurumlar günümüzde bulunmaktadır.

Resimler:

Murat ÇAY_2008

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Anti-Spam Quiz: