Ana Dergisi

0
880

Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu, anne ve çocuğa yönelik bir çok yayını hayata geçirmiştir. Kurumun sürekli yayınları arasında yer alan “ANA” 15.Son kanun 1938 yılında yayınlanmaya başlamıştır.

. Derginin sahipliğini dönemin Genel Başkanı Dr. Fuat UMAY, Neşriyat Müdürlüğünü ise Gayur Bleda üstlenmiştir. Yayın İstanbul’da Resimli Ay Matbaası tarafından basılmıştır.

Derginin ilk sayısında; “Ana”, Çocuk Esirgeme Kurumunun çocuğu korumak işini aile ocaklarına kadar nüfus ettirebilmek için çıkardığı bir dergidir.Kurum “Ana’yı çıkarırken çocuğun ilk çağlarını geçirdiği aileye ve o ailenin “ev” idaresini elinde tutan anaya hitap etmenin, çocuk korunması işinde çok faydalı olduğunu düşünmüş ve bu faydayı temin maksadını gütmüştür” diyerek çıkış amacını açıklamıştır.

Derginin içeriği konusunda ise; “Çocuk terbiyesi ve bakımına bağlı yazıların tek başına olarak bir dergide toplanmasının, o dergiyi pek kuru ve sevimsiz bir hale sokacağı muhakkaktı. Kurum, bunun önüne geçmek kaydıyla “Ana”yı sırf analığın ödevleriyle dolu bir mecmua halinde değil, aynı zamanda tabloları, hikâyeleriyle bezenmiş bir salon dergisi halinde neşre karar verdi” denilerek yayın politikasını açıklamıştır.

Ana Dergisinin sayılarına baktığımızda; çocuk sağlığı, gelişimi ve özellikleriyle ilgili bir çok yazının değişik yazarlar tarafından kaleme alındığı görülmektedir. Dergide kadınlara yönelik olarak; aile terbiyesi, spor, moda, el işleri vb konular işlenmiştir. Dergide köylerde bahçe düzenlenmesi, hayvancılık, arıcılık gibi pratik bilgiler yer almış ayrıca değişik hikâyelere yer verilmiştir.

Dergi ilk önceleri 32 sayfa olarak çıkarken daha sonra 16 sayfaya indirilmiştir.  İzmir Milli Kütüphanesinde derginin son sayısı olarak Mart 1942 Cilt: 3 No: 50 olarak gözükmektedir. Yayının sonlandırılmasıyla ilgili son sayıda bir ibare bulunmamaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Anti-Spam Quiz: