ADÜ Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı:Yrd. Doç. Dr.Musa İkizoğlu

12
2199

2008-2009 öğretim yılı bahar yarıyılı itibari ile  Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli  İ.İ.B.F. Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Sayın Yrd. Doç. Dr.Musa İkizoğlu olmuştur. Hocamızın özgeçmişi ise şöyle:

Adı ve Soyadı: Musa İkizoğlu

Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. / Öğretim Üyesi

Doğum Tarihi ve Yeri: 01-02-1969 /DENİZLİ

 

İş Adresi: Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sosyal Hizmet Bölümü         

  İsabeyli / Nazilli

E-posta: ikizoglu@hacettepe.edu.tr,    musaikizoglu@gmail.com

Yabancı Dil/Diller: İngilizce

 Eğitim Özgeçmişi:

 

 • Lisans – Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu 1986-1990

 

 • Yüksek Lisans – Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 1990-1993

Yüksek Lisans Tez Başlığı  ve Tez Danışmanı: “Demokratik ve Otoriter Ana-Baba Tutumlarının, Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Benlik Saygısı Üzerine Etkisi” 

 Danışman: Doç. Dr. Gönül Erkan

 

 • Doktora – Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Doktora Programı 1993-2000

 

Doktora Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: “Yoksulluk ve Sosyal Yardım İlişkisi: Ankara Mamak İlçesinde Ampirik Bir Araştırma”  

Danışman: Prof. Dr. Sema Kut

 

Akademik Yükselme:

 

1990     Lisans

1993     Yüksek Lisans Derecesi

2000     Dr.

2008     Yrd. Doç.Dr.                           

 

Verdiği/Yardımcı Olduğu Dersler:

Araştırma Görevlisi Kadrosunda Yardımcı Olduğu Dersler

 

Sosyal Kişisel Çalışma(9 Yıl)

Sosyal Grup Çalışması(5 Yıl)

Kurum İncelemesi(3 Yıl)

Blok Uygulama I(Araştırma Görevliliğim Süresince)

Blok Uygulama II(Araştırma Görevliliğim Süresince)

Uygulamalı Araştırma (Araştırma Görevliliğim Süresince)

 

Öğretim Görevliliği ve Öğretim Üyeliği Sürecinde   Verdiği/Vermekte Olduğu Dersler

 

Verdiği/Vermekte Olduğu Lisans Dersleri

 

DERSLER

SHO 335 Yoksulluk ve Sosyal Hizmet(Dönemlik ders)

 

 

SHO 326 Özürlülerle Sosyal Hizmet(Dönemlik ders)

 

SHO 331 Kentleşme, Kentsel Sorunlar ve Sosyal Hizmet(Dönemlik ders)

 

 SHO 334 Okul Sosyal Hizmeti(Dönemlik ders)

 

  SAİ 405  Uzun Dönemli Bakım Hizmetleri Yönetimi(Dönemlik ders)

 

SHO 315 Uygulamalı Araştırma (Yıllık ders)

 

SHO 323 Sosyal Hizmet Ortamlarında Uygulama I(Dönemlik ders)

 

SHO 423 Sosyal Hizmet Ortamlarında Uygulama II(Dönemlik ders)

 

SHO 424 Sosyal Hizmet Ortamlarında Blok Uygulama(Dönemlik ders)

 

SHO 417 Sosyal Hizmet Uygulamaları I(Dönemlik ders)

 

SHO 418 Sosyal Hizmet Uygulamaları II (Dönemlik ders)

 

 

SHB 204 Sosyal Hizmet Mevzuatı(Dönemlik ders)

SHB 210 Kültürel Çevre ve Sosyal Hizmet(Dönemlik ders)

SHB 202 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre II(Dönemlik ders)

 

SHB 308 Aile ve Çocuklarda Sosyal Hizmetler(Dönemlik ders)

SHB 302 Kuram ve Uygulamaları II(Dönemlik ders)

 

 

 

Verdiği Yüksek Lisans Dersleri

 

DERSLER

SHO 605 Sosyal Hizmet Ortamlarında Uygulama I (Dönemlik ders)

 

 

SHO 606 Sosyal Hizmet Ortamlarında Uygulama II (Dönemlik ders)

 

 

 

 

Mesleki İlgi Alanları:

Yoksulluk, Sosyal Yardım, Kırsal Kalkınma, Özürlülük, Aile ve Çocuk Refahı, Bireyle Çalışma, Grupla Çalışma, Kentleşme, İnsan Hakları, Bakım, Bakım Hizmetleri.

 

Özel İlgi Alanları:

Müzik, Masa Tenisi, Basketbol, Elektronik Devre Yapımı

 

Ulusal Projelerde Sorumluluk:

 

 1. Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, “Türkiye’de Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Sorunları” adlı proje, Yardımcı Araştırmacı, 2005. (Dr. Musa ikizoğlu Adına düzenlenmiş resmi belge Sayı: B.30.2.HAC.0.70.00.06/84 15.2.2005. Proje No: 01 02 705 002)

 

 

 1. Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinde Çalışan Sosyal Hizmet Uzmanlarının Mesleki Açıdan Desteklenmesi Projesi(Kasım 2005 –Haziran 2006 Arası).
  1. Proje katılımcısı öğretim elemanlarından birisi olarak, aşağıdaki başlıklarla anılan konularda, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinde Çalışan Sosyal Hizmet Uzmanlarına Gelişim Amaçlı toplam 42 saat ders verme görevi.

 

                                                              i.      Sosyal Sorunlar ve Özürlülük

                                                            ii.      Özürlülerin Psikososyal Uyumu ve Toplumsal Entegrasyonu

                                                          iii.      Ekip Çalışması

                                                          iv.      Mesleki Danışmanlık(Vaka tartışmaları)

 

3.      Kızılay Personeli Hizmet İçi Eğitim Projesi Kapsamında Personel Eğitimi Görevi(Doğal Afetler ve Sosyal Yardım)

 

 

4.      Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği’nin Gerçekleştirdiği “Aile Danışmanlığı Sertifika Programı 1” 2007, Ankara

 

Altı saatlik ders verme görevi

 

      Özürlü Üyesi Olan Ailelerle Çalışma(3 saat)

      Yaşlı Üyesi Olan Ailelerle Çalışma(3 saat)

 

5.      Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği’nin Gerçekleştirdiği “Aile Danışmanlığı Sertifika Programı 2” 2007, Ankara

 

Altı saatlik ders verme görevi

 

      Özürlü Üyesi Olan Ailelerle Çalışma(3 saat)

      Yaşlı Üyesi Olan Ailelerle Çalışma(3 saat)

 

6.      Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği’nin Gerçekleştirdiği “Aile Danışmanlığı Sertifika Programı 3” 2008, Ankara

 

Altı saatlik ders verme görevi

 

      Özürlü Üyesi Olan Ailelerle Çalışma(3 saat)

      Yaşlı Üyesi Olan Ailelerle Çalışma(3 saat)

 

7.      Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği’nin Gerçekleştirdiği “Aile Danışmanlığı Sertifika Programı 4” 2008, Kocaeli

 

Altı saatlik ders verme görevi

 

      Özürlü Üyesi Olan Ailelerle Çalışma(3 saat)

      Yaşlı Üyesi Olan Ailelerle Çalışma(3 saat)

 

 

Katıldığı Panel, Konferans, Konuşma, Eğitim vb.

 

1.      27 Mayıs 1996’da, Ankara/Altındağ’da “Yoksulluk Sorunu ve Alınacak Önlemler” konulu panelde, “Yoksulluk, Nedenleri ve Çözüm Yolları” Adlı Panel Konuşması.

2.      1998 Yılında, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Ankara Çankaya Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi’nde, Öğrenci Ailelerine Yönelik  “Ana-Baba ve Çocuk İlişkileri” Konulu Konferans.

3.      2002 Mart Ayında, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Keçiören Çizmeci İlköğretim Okulu’nda Öğrencilere, “Ergen-Ana Baba İlişkisi” Konulu Konferans.

4.      2002 Nisan Ayında, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Keçiören Çizmeci İlköğretim Okulu’nda Öğrencilere, “Ergen- Öğretmen İlişkisi” Konulu Konferans.

5.      2002 Mayıs Ayında, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Keçiören Çizmeci İlköğretim Okulu’nda Öğrencilere, “Ergen- Arkadaş İlişkisi” Konulu Konferans.

6.      2003 Yılında, Özürlüler Haftası Nedeniyle, Isparta İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Aile Danışma Merkezinin Davetiyle, Özürlü Ailelerine Yönelik  “Özürlü Birey ve  Aile İlişkisi” Konulu Konferans.

7.      29-04-2004 Tarihinde, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nda Çalışan Meslek Elemanlarından Oluşan Bir Gruba, “İhmal ve İstismar Edilen Çocuklar ve Aileleri”yle Yapılan Mesleki Çalışmalarda Yararlanmak Üzere,   “Bireyle Çalışma Teknikleri” Konusunda Eğitim Verme.

8.      Başbakanlık Proje Uygulama Birimince Yürütülen, Marmara Depremi Rehabilitasyon Programı(MERP) Kapsamında “Zihinsel Engellilerin Rehabilitasyonu Eğitici Eğitimi” İkinci Aşamasında Eğitim Verme Görevi (18 Nisan 2005 – 27 Mayıs 2005 Arası Altı Haftalık Bir Program).

9.      Türkiye’de Sosyal Yardım Sistemi Çalıştayı 26-05-2008

Ülkemizde sosyal yardım faaliyetlerinin koordinasyon halinde yürümesi için ulusal boyutta bir ortak veri tabanına ihtiyaç var mıdır? Varsa nasıl kurulur, hangi kurumlardan katkı alınabilir, nasıl uygulanır? Konusunu tartışan 2. Grupta Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi adına temsil görevi.

Öğrenci Uygulamaları Koordinatörlüğündeki Görevi

 

1999 (Bir yıl)

2004-2008

                                                          

Sahip Olunan Sertifikalar:

T.C. Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, FAO/GAP- TCP/TUR/0167 Projesi Çerçevesinde Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma, Planlama ve Yatırım Teşviki Konularında Kapasite Geliştirme” Eğitimi(12-28 Mayıs 2002)Sertifikası

 

Üye Olunan Dernekler:

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği

   

YAYIN  LİSTESİ

 

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

 

A1. İkizoğlu, Musa. “HIV / AIDS, Discrimination and Human Rights”, HIV&AIDS Review, International Journal of HIV-Related Problems. 4,4:42-47, 2005.

 

 

B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (proceedings) Basılan Bildiriler:

 

B1. İkizoğlu, Musa. “An Assessment On Problems Of Old People Elaborated in National Newspapers, Within the Framework Of Life Quality,” 1 st International Gerontology Symposium in Turkey. 10-12 May Antalya.

 

 

C. Yazılan Ulusal  Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler:

 

C1. Başbakanlik Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nın Bastığı, Aile Bireylerini Bilgilendirme ve Bilinçlendirmeyi Amaçlayan “Aile  Eğitim Seti”nin “Zihinsel Özürlü Bireyler” Kitapçığını  Hazırlayan Komisyon Üyeliği, 2005.

C2. İkizoğlu, Musa.“Sosyal Kişisel Çalışma ve Sosyal Grup Çalışması Dersleri Kapsamında, Öğrencilerle Yapılan Küçük Grup Eğitim Uygulamaları, Egzersizleri ve Vaka Tartışmalarının Öğrencilerin Mesleki Eğitim Sürecine Katkısı”, Prof. Dr. Sema Kut’a Armağan, Yaşam Boyu Sosyal Hizmet. Edit.:Nesrin G. Koşar ve Veli Duyan. Ankara: H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayını, Yayın No: 004, 1999. (Kitap Bölümü)

C3. İkizoğlu, Musa.“Yoksulluk ve Yaşam Kalitesi”, Prof. Dr. Nihal Turan’a Armağan, Sosyal Hizmette Yeni Yaklaşımlar ve Sorun Alanları. Edit.:Veli Duyan ve Aliye Mavili Aktaş. Ankara: H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayını, Yayın No: 008, 2001. (Kitap Bölümü)

C4. İkizoğlu, Musa. “Türkiye’de Yoksulluk ve Sosyal Yardım Uygulamalarının Bugünkü Durumu”,            İnsani Gelişme ve Sosyal Hizmet, Prof. Dr. Nesrin Koşar’a Armağan. Yay. Haz.: Kasım Karataş ve Çiğdem Arıkan. Ankara: H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayını, Yayın No.009, 2001. (Kitap Bölümü)

C5. İkizoğlu, Musa. “Yoksulluk, Aile ve Çocuk”, Yoksulluğun Yol Açtığı Toplumsal Çöküntüler ve Çözülmeler”. Derleyen: İbrahim Ateş. Ankara: Yoksullara Yardım ve Eğitim Vakfı Kültür Yayınları, 2003.(Panel Konuşması Tam Metni)

 

 

 

D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

 

D1. İkizoğlu, Musa. “Yoksulluk ve Özürlülük İlişkisi”, Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 1,2:2001.

D2.İkizoğlu, Musa. “Yoksulluk ve Sosyal Yardım İlişkisi: Ankara Mamak İlçesinde Ampirik Bir Araştırma”, Toplum ve Sosyal Hizmet. 13,1:86-112, 2002.

 

D3.İkizoğlu, Musa. “Engelli Çocuğa Sahip Annelerde Depresyon” Ufkun Ötesi Bilim Dergisi.  4,2: 2004.

 

D4.Işıkhan, Vedat ve İkizoğlu, Musa. “Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Anne ve Babalarda Depresyon”, Ufkun Ötesi Bilim Dergisi.   4,2: 2004.

 

D5.İkizoğlu, Musa. “Özürlü, Özürlü Ailesi ve Toplum İlişkisi”, Ufkun Ötesi Bilim Dergisi.  5,1: 2005.

 

D6. İkizoğlu, Musa., Gökçearslan Çiftçi, Elif ve Onal Dölek, Bilge. “Çalışan Çocukların Sorunları ve Geleceğe Dair Beklentileri”, Toplum ve Sosyal Hizmet. 18,2: 2007.

 

 

 

E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:

 

 

E1. İkizoğlu, Musa. “İnsan Hakları ve Özürlülük”. 2000’li Yıllara Doğru Sosyal Devletin Gerçekleştirilmesinde Sosyal Hizmetlerin Yeri ve Önemi Konulu 4. Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansı’nda Sunulan Bildiri. Ankara:26-28 Mayıs 1994. (Özet Basım)

 

E2.İkizoğlu, Musa.“Ülkemizde Sosyal Hizmet Mesleği’nin Yeterince Tanınmaması Sorunu ve Bu Sorunun Çözümlenmesine İlişkin Öneriler”. 30. Yılında Sosyal Hizmet ve Geleceğe Yöneliş Konulu Sosyal Hizmet Sempozyumu’ 95’te Sunulan Bildiri. Ankara:22-24 Kasım 1995.(Özet Basım)

 

E3.İkizoğlu, Musa. “Toplumsal Gelişme ve Değişme Açısından Sosyal Hizmette Ekip Çalışmasının Öneminin Değerlendirilmesi”. 35. Kuruluş Yılı Kutlaması ve Sosyal Hizmet Sempozyumu’96’da Sunulan Bildiri.Ankara:16-18 Ekim 1996. (Özet Basım)

 

E4.İkizoğlu, Musa. “Gelişme ve Değişme Sürecinde, Sosyal Hizmetlerde Makro Hizmet Politikalarının Önemi”. 35. Kuruluş Yılı Kutlaması ve Sosyal Hizmet Sempozyumu’96’da Sunulan Bildiri. Ankara:16-18 Ekim 1996. (Özet Basım)

 

E5.İkizoğlu, Musa. “Ana-Baba Tutumları ve Benlik Saygısı Araştırması’nın Çocuk İstismarı ve İhmali Açısından Değerlendirilmesi ve Konuya Toplumsal Bakış Açısının Öne Çıkarılması”. Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme II. Ulusal Kongresi’nde Sunulan Bildiri.Ankara:24-26 Nisan 1996. (Özet Basım)

E6.Nurdan Duman ve Musa İkizoğlu. “Özürlülerin Toplumla Bütünleşme Sürecinde İstihdam Boyutunun Ankara Mesleki Rehabilitasyon Merkezi Örneği’nde İncelenmesi”. Toplumla Bütünleşme Sürecinde Özürlüler ve Sosyal Hizmet. Sosyal Hizmet Sempozyumu 1997’de Sunulan Bildiri. İstanbul, 18-20 Eylül 1997. (Tam Metin Basım)

E7.Musa İkizoğlu ve Nurdan Duman. “Ankara Mesleki Rehabilitasyon Merkezi’nin Özürlülerin Mesleki ve Sosyal Rehabilitasyonuna Katkısı”. Görme Özürlülerin Sosyal Güvenlik Sorunları ve İstihdamı Sempozyumu’ nda Sunulan Bildiri. Ankara:1-2 Aralık 1997. (Tam Metin Basım)

E8.İkizoğlu, Musa. “Deprem Yoksulluk ve Sosyal Hizmet Mesleği”, Deprem ve Sosyal Hizmetler, Sosyal Hizmet Sempozyumu 2001’de Sunulan Bildiri. Ankara:5-7 Aralık 2001. (Tam Metin Basım)

E9.İkizoğlu, Musa. “Yoksulluk, Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma ve Sosyal Hizmet”, Yoksulluk ve Sosyal Hizmetler, Sosyal Hizmet Sempozyumu, 2003’de  Sunulan Bildiri, Antalya:9-11 Ekim 2003. (Özet Basım)

E10.İkizoğlu, Musa. “Ülkemizdeki Yolsuzlukların Yoksullaşmayı Artırma Etkisinin Değerlendirilmesi” (Poster Bildiri) , Yoksulluk ve Sosyal Hizmetler, Sosyal Hizmet Sempozyumu, 2003. Antalya: 9-11 Ekim 2003. (Özet Basım)

E11.İkizoğlu, Musa. “Engelli Kadın ve Yoksulluk”,(Poster Bildiri) Engelli Kadın Sempozyumu. Kocaeli: 29-30 Nisan 2005. (Tam Metin Basım)

E12.İkizoğlu, Musa. “Engelli Kadınların Sorunlarının Çözümü Sürecinde Sosyal Hizmet Mesleği ”, (Poster Bildiri) Engelli Kadın Sempozyumu. Kocaeli: 29-30 Nisan 2005. (Tam Metin Basım)

E13.İkizoğlu, M. Gökçearslan, B., Onal Dölek, B., “Çalışan Çocukların Sorunları ve Geleceğe Dair Beklentileri”, Sokakta Yaşayan ve Sokakta Çalıştırılan Çocuklar İzmir IV. Sempozyumu, İzmir, 2005.(Basılmamış Bildiri)

E14. İkizoğlu, Musa. “Engellilerin Spor ve Sanat Çalışmalarını Gerçekleştirme Sürecinde Ailelerin Rolü ve Önemi”, (Poster Bildiri) Engellilerde Spor ve Sanat Sempozyumu I, Ankara:7-8 Mayıs 2007. (Tam Metin Basım) (Baskıda, yayına kabul yazısı bulunmaktadır)

E15. İkizoğlu, Musa. “Toplumsal Etkileşim Sürecinde, Toplumsal Katılım ve Paylaşım Açısından, Engellilerin Ulusal Gazetelerde Sanat ve Spor Alanlarındaki Faaliyetleriyle İlgili Ele Alınan Haberlerin Değerlendirilmesi”, (Poster Bildiri) Engellilerde Spor ve Sanat Sempozyumu I, Ankara:7-8 Mayıs 2007. (Tam Metin Basım) (Baskıda, yayına kabul yazısı bulunmaktadır)

 

F. Diğer yayınlar:

 

F1.İkizoğlu, Musa.“Demokratik ve Otoriter Ana-Baba Tutumlarının Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Benlik Saygısı Üzerine Etkisi”. Sosyal Hizmet. Yıl 5, Sayı 10:20-26. Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayını, 1995.

 

F2.İkizoğlu, Musa. “Özürlülere İlişkin Ulusal Mevzuat Bilgisi”. H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, 2002, (BASILMAMIŞ DERS NOTU).

 

G. Editörlükler

 

G1. Işıkhan, Vedat. Engelli Ana Babalarda Depresyon.  Ankara:2005. Kitabına Editörlük.

12 YORUMLAR

 1. Sizi ve çalışma arkadaşlarınızı tüm içtenliğimle kutlıyorum.1988-1992 dönemi mezunuyum.Liderlik ettiğiniz bölümün müfredat planını görünce inanın çok üzüldüm.Bölümünüzde okuyan öğrenci kardeşlerimi de bir o kadar kıskandım.Üzüldüm çünkü;Sosyal Hizmetler algısın da geçmişte kaldığımı gördüm.Kıskandım çünkü;Şu an okuyan öğrencilerinizin yerinde olmak isterdim.Bakış açısının dinamikleştiğini görüyorum.Elbette dönemim de ki sevgili hocalarımızın değerli katkılarını da anarak Sosyal hizmet felsefesi teoriği ile aldığımız eğitimi, sizlerin -Hayatın her alanında varız ve hazırız’-a dönüştürdüğünüzü görüyorum.Özellikle pratik planda matematik ve teknoloji derslerinize bayıldım.Öğrencileriniz bizlere göre çok şanslı.Umarım bunun kıymetini bilirler.Sosyal Hizmet Uzmanı kimdir denildiğin de artık:O toplumun “değişmesini-gelişmesini” sağlayan dinamik itici gücüdür,temel taşıdır,devrimci “değişim ajanı”dır diyebiliriz.Tekrar sizi ve çalışma arkadaşlarınızı yürekten kutluyor,Sosyal Hizmet Mesleğine yaptığınız katkı ve çalışmalarınzdan ötürü bir 92 mezunu olarak saygılarımı sunuyorum…

 2. Merhaba Musa , ben Nureyla, ayni donemde HUSHYO da okumustuk , su an Kanadada yasiyorum . Yeni sosyal Hizmet Bolumlerinin acilmis olmasi ne guzel vede sizin gibi sevgili dostlarin bu bilim kurumlarinin temelini atmis ve egitim surecine katkida biulunuyor oldugunuzu ogrenmek beni cok mutlu etti. Sana ve tun dostlara selam ve sevgilerimi gonderiyorum.
  Nureyla Kama, Kanada

 3. Sevgili Musa, yeni görevin için seni kutluyor ve başarılar diliyorum. Seninle ilgili yorumları okuyunca gurur duyduğumu belirtmek isterim. Sevgi ve saygılarımla.

 4. hocam merhaba. öncelikle başarılarınızın devamını dilerim. benim size bir sorum olacaktı. yardımcı olursanız minettar kalırım. ben afyon koca tepe üniversitesinde edebiyat bölümünü okudum, ayrıca bu yıl formasyonumu da aldım. yani edebiyat öğretmeni ünvanına ulaştım. ancak bu yıl tekrar öss ye girdim ve açık öğretimden sosyal hizmet bölümünü kazandım. ama okuyup okumama konusunda kararsızım. malum öğretmenlik atamalarının puanları çok yüksek. acaba 2 yıllık sosyal hizmeti okuyunca memur olarak atanabilir miyim.aslında bu bölümü çok da istiyorum. yani daha önceden 4 yıllık okumuş olmamam bir sorun çıkarır mı. lütfen cevap yazınız hocam, çok karasızım. şimdiden teşekkürler…

 5. Başarılar Sayın Hocam.

  Yeni açılan Sosyal Hizmet Bölümleri Siz fedakar hocalarımız sayesinde gelişecektir. Bende Yurtkur Konyadayım. Selçuk Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerine alan çalışmalarında destek olmaya çalışıyorum. Yolunuz açık olsun. Nazilli Sosyal hizmet öğrencileri bu şanslarını iyi değerlendirmeliler.

 6. hocam başarılarınızn devamını dilerim. sizinle tanışma fırsatım olmadı en yakın zamanda tanışmak isterim. Nazilli liyim selçuk sosyal hizmet te okuyorum. saygılarımla.

 7. Sevgili sınıf arkadaşım okul değiştirdiğimi yeni gördüm.kutluyorum ve başarılar diliyorum aslında senin böyle bir dileğe de ihtiyacın yok.Çünkü 24 yıllık arkadaşlığımızda senin hiç başarısız olduğunu görmedim. yolun açık olsun.şöyle gereye dönüp baktığımda bizim dömemle hem akademik hem de börokrasit anlamda gurur duyuyorum.Ben Adıyaman 75.Yıl Toplum Merkezi müdürlüğüne biray önce sınavla asaleten atandım.Yani siyasi miras ve rant değil alın terei dostum.imailim:ahmethulusikara@hotmail.com tel:05325046105-05434026478 selamlar

 8. musa hocam, sizin adınıza ve sosyal hizmet bölümü öğrencileri adına çok sevindim. ben hacettepee sizden çok şey öğrendim, bu nedenle size tekrar teşekkür borçlu olduğumu söylemek isterim.

  saygılarımla.

 9. farkı farketmemek elde değill Musa Hocam size çook teşekkür edioruzz sayenizde kendimizi gerçekleştirme olanağı bulduk çok sağolun …Adü nün Can Suyu Olduydunuzz..Saygılar…

 10. HOCAM SİZİ ÇOK SEVİYORUZ VE SİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SİZ GELDİKTEN SONRA DAHA GÜZEL DAHA FAYDALI OLDU SOSYAL HİZMET EĞİTİMİ BİZİM İÇİN.KATKILARINIZDAN DOLAYI ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ…

 11. Hayırlı olsun Musa hocam, başarılarınızın devamını diliyorum. Sevgilerimle 🙂

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Anti-Spam Quiz: